Milé děti, milí rodiče!

 

Konečně vám jednou píšu rád, protože mám dobré zprávy.

 

Od 24. května 2021 se ZUŠ Rýmařov otevírá zcela a pro všechny. Výuka bude od tohoto data probíhat tak, jak jsme zvyklí – v budovách školy, v našich učebnách, za prezenční účasti dětí i učitelů. OD 24. KVĚTNA 2021 TEDY RUŠÍM DISTANČNÍ VÝUKU – VÝUKA BUDE PROBÍHAT PREZENČNĚ VE ŠKOLE.

 

Uf!!! Slyšeli jste, jak mi spadl kámen ze srdce?

 

Celé to bude za těchto podmínek:

Budeme všichni nosit respirátory, děti do 15 let včetně alespoň roušky či lépe taky respirátory. Budeme také úzkostlivě dodržovat hygienická opatření (dezinfekce všeho, na co sáhneme, rozestupy, časté větrání …).

Všichni učitelé budou jednou za týden testováni.

Děti, které jsou vyučovány individuálně nebo ve skupinách do 10 včetně, nebudou muset prokazovat nic.

Děti do 6 let včetně nebudou prokazovat také nic.

Děti nad 7 let, které doloží potvrzení o prodělaném covidu-19 ne starší 90 dnů po negativním testu po prodělané nemoci také neprokazují nic, pouze přinesou to potvrzení. Po uplynutí této doby se budou testovat jako ostatní.

Děti nad 7 let, které jsou vyučovány ve skupinách od 11 a víc, budou muset prokázat test negativní na přítomnost koronaviru.

Jak se budou tyto děti prokazovat:

-        Přinesou potvrzení o prodělaném PCR testu ne starším 7 dnů, nebo

-        přinesou potvrzení o prodělaném antigenním testu ne starším 72 hodin, nebo

-        přinesou čestné prohlášení zákonných zástupců, že ve škole nebo školském zařízení absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo

-        podstoupí v den vyučování preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem. V takovém případě stačí vyfotit a vytisknout výsledek testu a poslat ho do školy (v žádném případě nám neposílejte ten test!).

-        Připomínám, že podle nařízení ministerstva školství ten, kdo potvrzení či čestné prohlášení nepřinese, nesmí do školy přijít.

 

Milé děti a milí rodiče, doufám a pevně věřím, že je to nadlouho poslední mimořádná zpráva a moc vám všem děkuji za tu úžasnou podporu, kterou jsme v ZUŠ od vás měli celou tak dlouhou a nelehkou dobu!

 

Jiří Taufer