Krávy a traviny, kraviny a koniny je výstava prací žáků výtvarného oboru, které vznikly na prázdninovém plenéru ve Stříbrných Horách.

Vernisáž proběhne 3.10. v 17,30 a k vidění bude ještě celý měsíc v Galerii Fabrika v Hedvě Český Brokát.