Milí kolegové, milí žáci!

V době, kdy nemůžeme do školy, i když bychom rádi, a kdy se nemůžeme věnovat výuce, i když bychom chtěli, se nám možná bude hodit následující seznam. Budeme zde uveřejňovat a stále doplňovat nápady, kde se můžeme vzdělávat "na dálku", když už se nemůžeme potkat.

Berme to jako výzvu, aspoň se společně něco nového naučíme.

Jiří Taufer, ředitel

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • videokonference
  • Tuto možnost nabízí třeba - Skype, Messenger (pro Windows, iPad, iPod, Android, Linux ...), WhatsApp (pro Windows, iPad, iPod, Android, Linux ...), Viber (pro Windows, iPad, iPod, Android, Linux ...), GSuite ...
  • Je třeba, aby tyto aplikace měli nainstalovány všichni, kteří je chtějí používat.
 • Kolega Ondřej Smolík vytvořil a bude vytvářet a doplňovat videa na youtube s tématikou hudební teorie.
 • Jste doma? Zabavte se hudbou
 • pro kytaristy

---------------------------------------

 Konečně něco pro výtvarníky

 • Metropolitní muzeum v New Yorku na svých webových stránkách zpřístupnilo své výtvarné sbírky.
  Klikněte sem.

 • emuzeum

---------------------------------------

A máme tu dokonce něco pro tanečníky:

 • Každý den bude mít Václav Kuneš z taneční skupiny 420PEOPLE v 10:30 českou verzi a v 17:00 hodin anglickou verzi live streamu na instagramu popř.i na Facebooku.
 • CZECH DANCE TOUR přináší Online programy - DREAM Live Stream a UČITOURKA

 

Z Asociace základních uměleckých škol ČR došel další seznam nápadů.
Opět VELKÁ POCHVALA!

Hudební obor:

 • Konzultace přes telefon (konverzační forma) – jak „jdou“ zadané skladby, s čím potřebují žáci poradit, domluva na dalším postupu
 • Výuka přes Skype (funguje přenos audio i video, interaktivní komunikace) – žákova hra na nástroj, ukázka učitele, zpětná vazba, rada, zadání, konverzace…
 • Krátká výuková videa od učitele pro žáky (např. přes WhatsApp)
 • Ukázka od pedagoga (např. audiotrack e-mailem): nahrávka provedení skladby, např. v různých tempech
 • Nahrávka „podkladů“ – doprovody pro sólovou hru, sólový zpěv nebo sborový zpěv
 • Zaslaná nahrávka od žáka pedagogovi (audiotrack e-mailem, video přes WhatsApp, úložiště, apod.), reflexe ze strany pedagoga (telefon, skype, e-mail…) – důležité pro sebereflexi žáků (slyší, co a jak opravdu hrají)
 • HN: Posílání pracovních listů nebo poslechových úkolů e-mailem, zpětná vazba k vypracovanému zadání (telefon, skype, e-mail)
 • Zadání studia partů na komorní, souborovou či orchestrální hru (e-mailem), případně zaslání i ostatních partů/hlasů, pokud si chce někdo zamuzicírovat s kamarády nebo s rodiči
 • Inspirace od učitele pro zhlédnutí/poslech studovaných skladeb na youtube + komentáře, výzvy k hodnocení žákem, atd… (zaslání e-mailem, zadání přes telefon, Skype, WhatsApp), zpětná vazba pedagoga
 • Děti mohou experimentovat, stahovat si skladby a písně, které je zajímají, zkoušet je interpretovat podle sluchu, natáčet se, všímat si hudby v reklamách, ve filmech, atd…
 • Noty, takty pomlky – opakování naprostých základů na YouTube (Khan Academy):

Další odkazy k umění a k výuce v oblasti umění:

 • Články o kultuře na stránkách českého rozhlasu: https://temata.rozhlas.cz/kultura (hudba, film, výtvarné umění, divadlo, literatura, architektura)
 • Seznam 78 digitálních vzdělávacích zdrojů pro základní umělecké vzdělávání:
  • kliněte sem (kliknout na název materiálu v seznamu a potom „přejít nazdroj“)
 • Výukové materiály nebo úkoly na webových stránkách ZUŠ (např. zuscakovice.cz - mají tu něco pro HO a VO), nebo ZUŠ Rýmařov

Webové zdroje k distančnímu vzdělávání (obecně):