Díky podpoře Domu zahraniční spolupráce jsem měl začátkem prosince možnost podívat se zase jednou do zahraničí. Tamní národní agentura pro evropské partnerství Léargas pořádala seminář pro učitele z celé Evropy, kteří uvažují o tom, že se se svými studenty zapojí do programu Erasmus+. Tento program zřídila Evropská komise proto, aby bylo možné pro školy organizovat projekty, semináře, vzdělávání a hlavně vzájemné potkávání dětí a učitelů všemožného věku, zaměření i schopností.

                Já, který jsem vyrostl v době komunizmu, ani necelých 30 let po sametové revoluci nepřestávám žasnout, jak snadné je dnes cestovat, setkávat se a hlavně se vzdělávat a rozvíjet a jak obrovský dopad na celou společnost to má. Rýmařovská základní umělecká škola podpory mezinárodních aktivit využívá už více než patnáct let a ráda by jich využila i v brzké budoucnosti. Na semináři se sešli učitelé ze škol základních, středních, uměleckých, praktických – každý zcela rozdílného zaměření a hlavně každý z jiné evropské země, od Islandu, přes Velkou Británii, Španělsko či Německo až k nám na východ po Polsko, Českou republiku či na jih po Itálii. Výsledkem semináře je příslib projektu, který bychom rádi pro žáky ZUŠ zorganizovali a o jehož finanční podporu požádáme. Bude to projekt s uměleckým podtextem, tedy projekt vhodný pro hudebníky, tanečníky, divadelníky i výtvarníky. Zúčastnit by se ho kromě naší základní umělecké školy měly zúčastnit ještě tři další školy z irského Dublinu, švédského Karlstadu a německého Guetzkowu.

Držte nám palce, ať se projekt podaří!

Jiří Taufer

 

Před rokem a půl jsme spolu s ostatními kolegy měli za úkol najít kurz související s našim oborem v zahraničí který, pokud budeme mít štěstí, bude podpořen z projektu Uměním a komunikací ke společné evropské budoucnosti z programu Erasmus+.

Měla jsem to štěstí (spolu s Jiřím Tauferem a Jaroslavou Brulíkovou, kteří absolvovali jazykový kurs na Maltě, a Janou Sedláčkovou, kterou čeká Metodika a didaktika se zaměřením na hudbu v Rakousku), že můj výjezd byl vybrán a částečně finančně podpořen. Na konci května odlétám do Itálie na týdenní ,,Objevování renesančního umění ve Florencii “.Itálii navštěvuji posledních dvacet let celkem opakovaně, protože je mou srdeční destinací v době volna. Ocituji Benjamina Kurase, který lépe než jsem schopna vyjádřit svými slovy já, vyzdvihuje podstatu krásy a významu této země:

,, Evropskou civilizaci zplodilo biblické sémě s helénským lůnem. Itálie byla její porodnicí, kojnou, chůvou, guvernantkou, učitelkou a tvůrčí inspirací. Dodnes zůstává jejím muzeem, archivem, bibliotékou, pinakotékou, videotékou, audiotékou a gastrotékou. Máloco v evropské civilizaci nepramení v Itálii....“

Týdenní pobyt ve Florencii přinese nejen významné a asi náročné procvičení anglického jazyka, ale i rozšíření znalostí o významném historickém slohu, jehož je Itálie kolébkou.

Šárka Lupečková, učitelka výtvarného oboru ZUŠ Rýmařov

 

Poslední květnový týden patřil v ZUŠ Rýmařov poslednímu česko-italsko-německo-polskému setkání.

 

Co měli zástupci jednotlivých zahraničních měst na programu?

Toto setkání bylo poslední z devíti setkání, které jsme společně v rámci projektu Entrepreneurship pořádali. Na rozdíl od těch předchozích se ale tohoto setkání zúčastnili pouze učitelé – koordinátoři partnerských škol. Z polského Lezajsku přijely Ewa Kwitkowska a Dominika Polanska, z německého Meitingenu přijela Judith Lindsay a z italského Portici Annunziata Cacace, Mariarosaria Sannino a Alba Coppola.

Setkání proběhlo bez dětí a tomu byl uzpůsobený i program – šlo hlavně o administraci všech dokumentů, které se pak přikládají k závěrečné zprávě projektu. Zjednodušeně řečeno – v Bruselu chtějí zkrátka vědět, jestli jsme peníze, které nám na projekt poslali, použili skutečně na to, na co jsme je použít měli. Evropská administrativa je složitá a vypracovat žádost, průběžnou a hlavně pak závěrečnou zprávu je opravdu velká práce. Ale zbyl i čas na volné chvilky – uspořádali jsme koncert ZUŠKABANDU a sólistů, společenský večer s rautem a tancem, podívali jsme se do Olomouce na výstavu hyperrealistů a ukázali jsme hostům i bezprostřední okolí Rýmařova – Dolní Moravici, Novou Ves, Karlovu Studánku a Bruntál.

Jak zhodnotili celý mezinárodní projekt Entrepreneurship cizinci?

Hlavní myšlenkou projektu bylo vytvoření fiktivní studentské firmy S.P.I.C.E.S., která svou činností podporovala školu v Ahungalle na Srí Lance. Proto naše rýmařovské děti pořádaly koncerty, divadelní a taneční představení, výstavy.

Během tohoto setkání jsme se dozvěděli, že provozovatel školy v Ahungalle měl letos nějaké finanční problémy a vážně uvažoval o tom, že zavře a zruší mateřskou školu, která je v Ahungale součástí našeho partnerského školského komplexu. Je pro nás opravdu velké zadostiučinění, že právě příspěvky naší studentské firmy tuto školku zachránily. Domnívám se, že o naší společné spokojenosti právě toto hovoří dost jasně.

Zhodnocení celého projektu

V rámci projektu Entrepreneurship jsme spolu s kolegy učiteli a s žáky ZUŠ dvakrát navštívili každou z partnerských škol a sami jsme též naše partnery hostili v Rýmařově. Podívali jsme se i na Srí Lanku, což je profesní i lidská zkušenost, kterou bychom přáli každému učiteli. Kdo takto vycestoval do jakékoli, evropské, asijské či jiné ciziny, musí si uvědomit, jak dobře se tady v centru Evropy máme a jak neskutečně jsme bohatí – nejenom penězi, ale i přírodou, historií a celkovými podmínkami k životu. Upřímně – tohle je zcela jistě jeden z největších benefitů, který z projektu vyplynul a já doufám, že se nám právě toto poznání podařilo našim dětem zprostředkovat. Česká republika je krásná, bohatá, spokojená a umělecké vzdělávání v ní je s naprostou jistotou jedna z největší perel – systém ZUŠek nám závidí po celém světě. Naše děti totiž dlouho dětmi nebudou a za chvíli budou stát na našich místech. Tím, že je takto nejenom vzděláváme, ale hlavně prostřednictvím umění vychováváme, si, doufejme, připravujeme pěkné stáří.

 Fotografie z Koncertu pro cizince a našince můžete shlédnout zde.

 

Poslední květnový týden budeme v Rýmařově hostit poslední setkání v rámci projektu Entrepreneurship. Přijedou za námi učitelé z Itálie, Německa a Polska.

Tomu, kdo sleduje dění v základní umělecké škole pozorně, jistě neušlo, že poslední dva roky jsme se účastnili mezinárodního projektu v rámci programu Erasmus+ s názvem Entrepreneurship. Účastnily se ho školy z německého Meitingenu, italského Portici, polského Lezajsku a českého Rýmařova. Smyslem projektu bylo vytvoření fiktivní studentské firmy, která svou činností podporovala školu v Ahungale na Srí Lance, těžce postiženou v roce 2004 vlnou tsunami. Rýmařovské děti tak skrze umění měly možnost nejenom cestovat po celé Evropě, poznat nové kamarády za hranicemi ČR, poznat jiné evropské kultury, ale ještě jsme v nich, doufejme, vzbudili povědomí o tom, že na světě jsou i jiná místa, než pohodová a bohatá Česká republika a že i tam žijí lidé, které se jistě sluší podpořit.

Poslední květnový týden bude patřit poslednímu setkání v rámci projektu – toto setkání proběhne právě u nás. A protože to pro naši školu znamená důležitý okamžik, rozhodli jsme se jej oslavit Koncertem pro cizince a našince, na nějž jsou kromě cizinců srdečně pozváni i našinci, tedy široká rýmařovská veřejnost.

Na koncertu publiku zahrají orchestr ZUŠKABAND a sólisté Petr Němec, Vendula Sochorová, Matěj Barot, Petra Zahradníková a Barbora Peterková. Koncert proběhne v koncertním sále na Divadelní ulici v pondělí 22. května od 18 hodin.

V rámci mezinárodního projektu Erasmu+ "Entrepereneurship" vznikla fiktivní studentská firma S.P.I.C.E.S., která svou činností podporuje školu v Ahungalle na Srí Lance. Naše děti spolupracovaly se školami v německém Meitingenu, Polském Lezajsku a italském Portici.

Zde je studentské video, jak studentská firma vznikala:

Poslední dubnový týden 2017 stráví učitelé a děti ze Základní umělecké škole v Portici, předměstí italské Neapole. Zde totiž proběhne předposlední setkání česko – italsko – polsko – německý projekt „Entrepreneurship“. V rámci projektu vytvořily děti z partnerských škol fiktivní studentskou firmu „S.P.I.C.E.S.“ („Special Product In Caring of European Schools“), která svou činností podporuje partnerskou školu v Ahungalle na Srí Lance.

Rýmařovské děti tak budou mít, doufejme, skrze umění možnost poznat, že na světě není jenom krásná, bohatá a pohodová Česká republika, ale že jsou zde i místa, kde žijí lidé v horších podmínkách než my a že stojí za to se s nimi o naše bohatství podělit. Smyslem vzdělávání na ZUŠ totiž není až tolik samotné umění, ale spíš to, abychom prostřednictvím umění formovali a vychovávali krásné lidské bytosti.

 

V neděli 5. března jsme se vydali za týdenním dobrodružstvím do Německa s projektem se zkráceným názvem "Entrepreneurship", na němž se podílí i Základní umělecká škola Rýmařov. Projekt sdružuje školy z Německa, Polska, Itálie a České republiky a jeho smyslem je vytvoření studentské firmy, podporující školu na Srí Lance.

 

  

 

Setkání v Německu mělo kromě práce na uvedeném projektu i poznávací program. Po devíti hodinách v minibuse jsme dorazili do městečka Meitingenu a setkali se tam s Němci, Italy a Poláky. V pondělí jsme navštívili město Augsburg, ve kterém nás mile přivítali němečtí studenti. Odpoledne jsme zavítali do části Augsburgu jménem Fuggerei, obydlené od 15. století sociálně slabšími. Další den jsme vyrazili do místní školy v Meitingenu s tisíci studenty a obdivovali její moderní provedení. Večer jsme u fotbalu spolu s Italy fandili Neapoli. V polovině týdne nás odvezli do krásného malého města Nördlingen, kde jsme se v muzeu dozvěděli o meteoritu, který před 15 miliony lety spadl do místa, kde dnes město leží. Čtvrtek byl „hracím“ dnem. Dopoledne jsme hráli společné hry ve škole a navečer bowling. Poslední den jsme se vcítili do role německých studentů a spolu s nimi přežili čtyři „zábavné“ předměty ve škole. V odpoledních hodinách jsme si zajeli do městečka Ulm a prošli jeho krásné historické části.

V pátek byl zároveň v Meitingenu uspořádán trh, na němž účastníci projektu prodávali výrobky studentů a další symbolické předměty, například koření ze Srí Lanky, pletené košíky z Polska nebo naše keramické objekty. Výtěžek z prodeje bude poukázán ve prospěch školy v Ahungalle na Srí Lance. V Německu se s účastníky projektu setkala také zakladatelka humanitární organizace Future for Children Elfriede Süß, která zprostředkovává kontakt čtyř evropských škol se školou na Srí Lance. V Meitingenu převzala šek v hodnotě 1 600 euro, výtěžek studentské sbírky, která má podpořit ahungallské školáky.

Díky zahraničnímu projektu jsme poznali spoustu nových míst, kamarádů a zdokonalovali se celý týden v angličtině. Na závěr bychom chtěli poděkovat Základní umělecké škole Rýmařov za možnost podívat se do Německa!

Projekt pokračuje ještě dubnovým setkáním v italském Portici (předměstí Neapole) a květnovým setkáním v Rýmařově, které celý dvouletý projekt uzavře.

Natálie Lachnitová, Hana Švejdíková, Adéla Továrková, Monika Drápalová, žákyně tanečního oboru

 

      

 

zdroj: Rýmařovský horizont

Od 5. do 11. března 2017 pokračuje v ZUŠ Rýmařov česko – polsko – německo – italský projekt z programu Erasmus+. V rámci projektu nazvaného „Entrepreneurship“ studenti čtyř jmenovaných evropských zemí vytvořili fiktivní studentskou firmu S.P.I.C.E.S., která svou činností podporuje školu v Ahungalle na Srí Lance. Ta byla v roce 2004 zničena vlnou tsunami a je třeba jí pomáhat nejenom obnovit, ale především udržet její dlouhodobé fungování.

Tentokrát se stáže zúčastní Jiří Taufer, Kamila Pánková, z žáků pak tanečnice Adéla Továrková, Natálie Lachnitová, Monika Drápalová a Hana Švejdíková.

Do června 2017 se v rámci projektu uskuteční ještě stáže v Portici (předměstí Neapole) a v Rýmařově.

 

Takto naši polští přátelé testovali jazykové nadání nás, Němců a Italů. Natáčení proběho během setkání v rámci projektu Entrepreneurship 4. - 10. 12. 2016 v polském Lezajsku.

 

Rýmařovská ZUŠ je, předpokládám, veřejnosti dostatečně známá (mimo jiné) i svými mezinárodními aktivitami. Je zřejmé, že aktivní pracovní kontakt se zahraničím každého člověka posune dopředu v jeho rozvoji profesním, ale i osobním. Nejde jenom o jazykovou a komunikační vybavenost každého z nás. Jde i o srovnání podmínek pracovních, kulturních, společenských a dalších - v zahraničních školách a ve škole naší, která je, přiznejme si to, v naší zemi geograficky a významově poněkud odstrčená. Ale paradoxně právě tento pocit odstrčenosti evidentně naši školu motivuje a posunuje dál.

V letošním školním roce v naší škole pokračuje česko-německo-polsko-italský projekt (podpořený z programu Erasmus+), jehož hlavní myšlenkou je podpora školy v Ahungalle na Srí Lance. Tato škola byla v roce 2004 srovnána se zemí vlnou tsunami. Škody ale nebyly jenom materiální. Spousta dětí ztratila v ten osudný okamžik své rodiče, příbuzné, přátele a některé bohužel i své životy. Proto se naše škola zapojila do aktivní podpory projektu „Future for Children“, který v Ahungalle pomohl školu nejenom obnovit, ale už deset let ji udržuje při životě. Celý tento projekt řídí Němka Elfrida Süs a budhistický mnich sadu Vimaladama, kteří – z vděčnosti za podporu – pozvali evropské školy na oslavu desátého výročí obnovy školy. Mezi pozvanými se tak ocitla i rýmařovská ZUŠ. Dlužno poznamenat, že pozvání na profesní stáž na druhé straně zeměkoule prostě není možné odolat a že jsme do Ahungally jeli s velkým nadšením a zvědavostí. Cesty se zúčastnili učitelé Jiří Taufer a Karel Cvrk.

 Pět vybraných žáků ze ZUŠ se spolu se svými učiteli zúčastnilo projektu Erasmus+ - S.P.I.C.E.S. v polském Ležajsku.

Tento projekt sdružuje čtyři evropské školy, které vytvořili fiktivní firmu za účelem podpořit partnerskou školu na Srí Lance, jež byla v roce 2004 zničena vlnou tsunami. Studenti se pravidelně setkávají ve všech partnerských státech a dobročinně prodávají nejen výrobky vytvořené studenty jednotlivých států, ale i ty společně vyrobené na mezinárodních workshopech. Hlavní myšlenkou projektu je prodej koření, což mu také dává jméno – S.P.I.C.E.S. (= angl. koření).

Naše výprava začala 4. prosince. Již krátce po výjezdu jsme začali psát píseň: „Jóóóóóó, to je ten výlet do Polska,“ díky které nám cesta utekla rychleji. Po příjezdu jsme se rychle ubytovali na hotelu, a plni očekávání a radosti jsme vyrazili do restaurace, abychom se setkali s ostatními účastníky.

 

V rámci mezinárodního projektu Entrepreneurship vystoupili žáci hudebního oboru Natálie Struhárová, Adéla Janáčová, Petrn Němec, Jakub Matula a Jakub Šimek na mezinárodním koncertu. Během koncertu zazněly nejenom naše koledy, alternativní kytara, ale i prezentace českých vánočních tradic, kterou připravila Natáliie Struhárová.

Naše škola se ve školních rocích 2015-16 a 2016-17 zapojila do česko-německo-polsko-italského projektu. V rámci projektu naši žáci vytvořili se studenty ze zahraničí studentskou firmu , jejíž činností podporuje školu v Ahungalle na Srí Lance. Tato škola byla zničena v roce 2004 ničivou vlnou tsunami.
Autorkou loga je žačka výtvarného oboru naší školy Nela Brulíková.

 

V rámci projektu proběhlo 8 setkání:

  • 11. - 16. 10. 2015 setkání v Polsku
  • 6. - 12. 12. 2015 setkání v Německu
  • 21. - 27. 2. 2016 setkání v ČR
  • 24. - 30. 4. 2016 setkání v Itálii
  • 16. - 24. 9. 2016 setkání na Srí Lance
  • 4. - 10. 12. 2016 setkání v Polsko
  • 5. - 11. 3. 2017 setkání v Německo
  • 23. - 29. 4. 2017 setkání v Itálie

 

Zde je propagační video produktů, které v rámci projektu tvořily české děti (autorem videa je Adam Komůrka a Veronika Struhárová):