Festival souborů ZUŠ Rýmařov 2018

14.2.2018 školení Sibelius v ZUŠ Krnov - fotografie

Kliknutím sem si můžete prohlédnout fotografie ze školení v ZUŠ Krnov. Moc děkujeme ZUŠ Krnov za pohostinství (příští školení je určitě u nás!), Jaroslavu Musilovi za skvělé vedení semináře a těšíme se na další akce!

14.2.2018 seminář notačního programu Sibelius v ZUŠ Krnov

V úterý 14. 2. 2018 pojedou učietlé hudby ze ZUŠ Rýmařov oslavit Valentýna na školení ovládání programu Sibelius do ZUŠ Krnov.

Školení poskytuje firma EducaTrans s.r.o.

19.2.2018 Rockeři a ZUŠKABAND zahrají na koncertu v Ryžovišti

Kurz angličtiny na Maltě

 

Potkala mě jedinečná příležitost vylepšit své znalosti v angličtině – a to účastí v projektu ZUŠ Rýmařov Uměním a komunikací ke společné evropské budoucnosti, který je zcela hrazen Evropskou unií z programu Erasmus+.

Koncem února odjíždím spolu s panem Jiřím Tauferem na kurz angličtiny na Maltu. Od návštěvy kurzu očekávám významný pokrok především v konverzaci a komunikaci, což uplatním jak při výjezdech se svými žáky a kolegy do zahraničí, tak i při návštěvách našich zahraničních partnerů u nás.

J. Brulíková

Učitelé ZUŠ Rýmařov jedou na Maltu

V rámci projektu Uměním a komunikací ke společné evropské budoucnosti, který v letech 2017 – 19 probíhá v ZUŠ Rýmařov, vyjedou poprvé dva učitelé do zahraničí. Jaroslava Brulíková a Jiří Taufer pojedou na přelomu února a března 2018 na Maltu na jazykový kurz angličtiny.

Cílovým městem pro ně bude San Pawl´s Bay, kde sídlí škola Alpha School of English. Tato škola poskytne paní učitelce a panu řediteli intenzivní, více než dvoutýdenní kurz komunikace v angličtině, takže se oba vrátí se zcela plynulou angličtinou. laughing

Cesta, ubytování, jídlo i kurz samotný je plně hrazený z prostředků Evropské unie - ZUŠ Rýmařov obdržela grant z programu Erasmus+.

31. 1. 2018 Zimní koncert sboru Vox montana

ZUŠ Rýmařov přeje krásný nový rok 2018

Poděkování

Moc děkuji za krásné dárky a pěkná slova na rozloučenou, za uznání mé práce. V naší "zušce" jsem pracovala opravdu ráda a děkuji vám všem, že jsem s vámi mohla spolupracovat. Přeji vám hodně pohody do vaší další práce,

Marie Vašičková

Posezení s Marií Vašičkovou

V úterý 12. prosince jsme se oficiálně rozloučili s naší ekonomkou Marií Vašičkovou, která odešla do důchodu.

Milá Maruško, my Ti všichni moc děkujeme za těch dlouhých šestnáct let, které jsi s námi v naší škole strávila. My si uvědomujeme, že je asi hodně hodin a dnů a měsíců, které jsi věnovala práci navíc, aniž bys o tom někomu řekla. Taky si moc ceníme té dobré nálady, kterou jsi nám rozdávala, i když Ti třeba samotné do smíchu nebylo.

Ocenit Tvoji mnohdy úmornou a nekonečnou práci stejně asi není možné, tak Ti alespoň přejeme, abys byla vždy spokojená, aby ses věnovala rodině, která Tě taky potřebuje, a nezapomeň, že jsi pořád naša, že v ZUŠ Rýmařov jsi pořád doma a fakt se nemusíš ptát, jestli smíš za námi přijít.

Dveře do ZUŠ Rýmařov jsou Ti vždy úplně dokořán.

Fotografie z rozlúčky si můžeš prohlédnout zde.

Adventní koncert

Klavírní soutěže

Dne 18.10.2017 se v Ostravě-Zábřehu konala soutěžní přehlídka MÚZY Ilji Hurníka. Začátek byl stanoven na 8.30 a to pro účastníky znamenalo velmi časné ranní vstávání a dvouhodinovou cestu. Žáci byli rozděleni do soutěžních bloků i s tříletým věkovým rozdílem. Ze ZUŠ Rýmařov se soutěžní přehlídky zúčastnili žáci: Matěj Barot, Barbora Peterková a Vendula Sochorová, kteří se umístili v bronzovém pásmu a Petra Zahradníková, která získala ocenění ve stříbrném pásmu.

30.11.2017 se stejní žáci zúčastnili klavírního festivalu s názvem Magický klavír v proměnách času. Klavíristé měli možnost si zahrát v nádherných prostorách Církevní konzervatoře Opava, absolvovali konzultační  výuku u Mgr. Jany Vondráčkové Ph.D. a dovezli si kromě nových zážitků a zkušeností i diplomy.

Eva Hradilová, učitelka hry na klavír

foto Romana Zahradníková

                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Obrovský úspěch tanečního oboru na mistrovství světa

WADF WORLD DANCE CHAMPIONSHIP – to je název celé soutěže, které se ve dne 20. – 22. 11. zúčastnilo 8 tanečnic naší základní umělecké školy.

Jména tanečnic jsou Týna Baslarová, Barbora Hřívová, Ivana Němcová, Lucie Nebesová, Karolína Knapková, Karolína  Hradilová, Klára Dědochová a Stella Šmaterová.

Věřte, že jen účast na soutěži takového  formátu je pro každého tanečníka veliká pocta. Toho soutěžního maratonu se účastnilo 19 států a 153 tanečních škol.

V úterý brzy ráno začínaly soutěže sólových tanečníků v disciplínách Contemporary Ballet. Právě zde nás zastupovaly v dětské kategorii Týnka a Barunka, v juniorské pak Ivanka. Všechna děvčata prošla prvním kolem a postoupila do semifinále. Také toto kolo zatancovala velmi krásně a k mé obrovské radosti postupovala do kola finálového. Mezi  6-ti nejlepšími tanečnicemi se Ivanka umístila na krásném 4. místě (nejlepší z ČR), v dětech Barunka na 6. místě a titul Mistra světa patřil Týnce!!!

Následovala disciplína Contemporary Ballet dua děti. Týna s Barunkou se svým tancem „Jako sestry“ postoupily až do finále. Tady se ukázaly jako veliké bojovnice a za nádherný výkon získaly  titul Mistra světa!!!

Posledním želízkem  byla malá formace dětí. Choreografie „Jako hvězdy na nebi“ si nakonec  odvážela úžasné 3. místo.

Co říci na závěr. Radost,  slzy štěstí, únava, obdiv .  Děkuji všem za úspěšnou a krásnou reprezentaci školy,  města i České republiky.

   

Alena Tomešková, učitelka tanečního oboru

 

Úspěch rýmařovských tanečnic ocenil i starosta města Rýmařova Ing. Petr Klouda. Fotografie z přijetí si můžete prohlédnout zde. Fotil Jiří Konečný.

 

 

ZUŠ Rýmařov - záměr rekonstrukce budovy

Základní umělecká škola v Rýmařově pracuje, doufejme, na dobré úrovni. To ale neznamená, že bychom neměli nic, co bychom nemohli zlepšit.

Skutečně je zde něco, co nás trápí:

Výuka probíhá ve třech budovách, což je organizačně a samozřejmě i finančně náročné. Je to prostě nešikovné. Koncertní sál je v jiné budově, než výuka hudebního oboru – pokud tedy chce jakýkoli soubor či orchestr uspořádat koncert, musí všechno stěhovat. Chceme-li uspořádat cokoli pro děti z různých oborů, je to problém, neboť musíme přenášet výuku z budovy do budovy. Taneční obor pracuje skvěle, ale pracuje v prostorách, které jsou pro tanec nevyhovující. Nemůžeme si jistě stěžovat – zřizovatel, město Rýmařov, rodiče, učitelé i samotné děti, všichni děláme, co můžeme – a doufejme, že je to i vidět a slyšet. Ale představa, že bychom mohli existovat v jediné budově a nikoli ve třech, je opravdu lákavá.

První myšlenka, kterou jsme měli a kterou jsme předložili zastupitelstvu města Rýmařov, bylo přestěhovat naši ZUŠku do budovy městského divadla, která bylo v té době zcela nevyužívaná. Spolu se školou by, podle tohoto návrhu, v budově po rekonstrukci mohly bez problémů fungovat i městské kapely či divadelní soubory. Tento nápad se ale nakonec ukázal jako nereálný – dlužno ovšem poznamenat, že nikoli z viny vedení Rýmařova, městského úřadu, zastupitelstva či starosty.

Dalším nápadem, který by nám mohl pomoci, je využít budovu na Bartákově ulici 21 (bývalé jesle), kterou bychom rádi zrekonstruovali pro účely výuky ZUŠ Rýmařov. Tento objekt je dlouhé roky nevyužívaný a prázdný (přesně od té doby, kdy se zrekonstruovala budova Střediska volného času, neboť SVČ v budově v době rekonstrukce přechodně pobývalo). Z toho důvodu jsme si nechali odbornou firmou RD project and Partners s.r.o. zpracovat studii, podle níž je zřejmé, že to není nápad špatný. Pokud bychom budovu opravili a vybavili moderním zařízením, mohla by se do ní základní umělecká škola přestěhovat. Takový krok by byl nesmírným skokem vpřed a užitek by z toho měly především rýmařovské děti, které by se mohly umělecky vzdělávat v úplně jiných podmínkách než doposud. Na tomto místě je jistě dobré poznamenat, že umělecké vzdělávání v naší republice je něco, co nám závidí po celém světě, neboť naše děti se takto učí nejenom hrát, zpívat, modelovat, kreslit, tančit či hrát divadlo. Ony se učí především to, co budou používat v celém svém dalším životě, ať už jako profesionální umělci, nebo jako zapálení amatéři – učí se lásce k umění, toleranci jednoho k druhému, pravidelnosti, poctivosti, cílevědomosti, práci v týmu, odpovědnosti za společné dílo, dochvilnosti, prezentačním a komunikačním dovednostem … To jsou hodnoty, které mladé generaci často chybí. Naše rýmařovské děti ale tuto možnost mají, v naší škole, doufejme, vrchovatě.

Na následujících obrázcích si můžete prohlédnout, jak by asi budova vypadala, kdyby se záměr podařil a budova se pro umělecké vzdělávání mladých Rýmařovanů adaptovala. Jedná se o ten záměr, který jsme právě předali zastupitelstvu města Rýmařova k posouzení a další diskuzi.

Jiří Taufer

 

Koncert sólistů

Zápis z jednání okresní umělecké rady

Kolegové, 15. 11. 2017 se v ZUŠ Krnov konalo jednání okresní umělecké rady.

Zápis z jednání

Termíny krajských kol soutěží

Soutěž Pro Bohemia 2018

ZUŠ Rýmařov rozjíždí nový mezinárodní projekt

Základní umělecká škola v Rýmařově pokračuje ve své mezinárodní činnosti dalším velkým projektem. Od letošního školního roku budou moci vybraní učitelé jezdit na vzdělávací aktivity do Rakouska, Itálie a na Maltu. Půjde o kurzy, které rozšíří vzdělání učitelů, zvýší jejich jazykové kompetence, sebevědomí a profesní schopnosti. Tím budou mít z projektu samozřejmě prospěch nejenom oni, ale především žáci rýmařovské ZUŠky.

Projekt je podpořen Domem zahraničních služeb v rámci programu Erasmus+ KA1.

 

 

28.10.2017 ZUŠKABAND a Vox montana zahráli a zazpívali v Německu

               Poslední říjnový víkend mělo na padesát Rýmařovanů možnost strávit v Německu. Šlo o členy orchestru ZUŠKABAND a pěveckého sboru Vox montana, kteří vyhověli pozvání našich kolegů hudebníků z města Zeil am Main a uspořádali česko – německý koncert. Toto nevelké město má pro Rýmařov velký význam, neboť je zařazeno do početné skupiny rýmařovských partnerských měst. Navíc zde žije mnoho lidí, kteří svůj osud výrazně spojují s Českou republikou i s Rýmařovem samotným.

               Polovinu účastníků tvořily děti, které chodí do základní umělecké školy, a tak i program byl uzpůsoben právě jim. Měli jsme možnost zúčastnit se komentované prohlídky Zeilu am Main, navštívili jsme místní pamětihodnosti, včetně tamní Kaple V Lipkách, která Němcům odsunutým z Rýmařova ulehčovala jejich osud. Sobotní odpoledne a večer pak už byl věnován plně zkoušení a koncertu samotnému. Koncertní hala byla večer překvapivě zaplněná do posledního místa. Program koncertu byl složen z vystoupení tří těles – české Vox montany a ZUŠKABANDU a německého sboru Liederkranz. Nutno zdůraznit, že ačkoli se němečtí a čeští hudebníci vzájemně neznali, dokázali společně připravit program takové úrovně, že to asi nikdo nečekal. Výkony na jevišti byli bez nadsázky brilantní a nekonečné závěrečné ovace byly úplně zasloužené. Lze se domnívat, že v historii obou českých souborů to byl zatím asi koncert nejlepší. Za nejpřitažlivější část programu pak asi můžeme považovat zpěv písní, které německému publiku zahráli a zazpívali společně Češi i Němci – Adiemus Karla Jenkinse a swingovou Tequilu Chucka Ria. Z obou písní běhal návštěvníkům mráz po zádech.

Zaznamenali jsme reakce některých českých dětských účastníků. Na jednoduchou otázku „Co si myslíš o koncertu?“ odpovídali všichni dost podobně: Koncert se zdál nejpovedenější, z těch, které jsme odehráli“, „Úžasné obecenstvo, hostitelé příjemní, super zážitek“, „Sice jsme absolvovali dlouhou cestu, ale ta nám za to stála“.

Za zmínku stojí též reakce některých německých návštěvníků. Po koncertu za námi přišli a se slzami v očích nám sdělovali nejenom svoje dojmy a nadšení, ale i věci jiné. Jako potomci Čechů po druhé světové válce vyhnaných mysleli na svoje rodiče a prarodiče, kteří se podle nich teď shůry dívali, jak sedmdesát let po válce jsou Češi a Němci schopni spolu nejenom vycházet, ale dokonce uspořádat společný koncert, navíc na tak vysoké úrovni. Tím se zcela jistě trefili přímo do černého, neboť právě toto je smysl celé naší návštěvy, společného koncertu a celého letitého partnerství obou našich měst. Je moc dobře, že se podobné aktivity účastnily právě rýmařovské děti. O naší společné historii je třeba vědět, je třeba ji pokud možno nesoudit a v budoucím čase využít spíš toho, co nás spojuje a ne rozděluje. Hudba se k tomuto účelu hodí naprosto perfektně.

Spolupráce Zeilu am Main a Rýmařova rozhodně tímto koncertem nekončí. Na místě jsme domluvili nejenom opakování celé akce u nás, ale byli jsme schopní i nastínit spolupráci další, tentokrát na poli sportovním. Zde výtečně zafungovala práce zástupců Jiskry (členů sboru Vox montana), komise pro kulturu, cestovní ruch a mezinárodní spolupráci městského zastupitelstva, ZUŠ Rýmařov a Spolku přátel ZUŠ Rýmařov. Velké poděkování patří vedení města Rýmařov, které náš koncert podpořilo jak finančně, tak morálně.

 

Z podkladů žákyně ZUŠ Nely Bruntsvykové článek sepsal Jiří Taufer

fotografie: Jana Pupíková, Josef Petrík, Jan Halinec

Článek o koncertu ZUŠKABANDU a Vox montany ZUŠ Rýmařov v novinách v německém Zeilu am Main

převzato z článku Zwei Städte und die Musik überwinden Grenzen

Vypadá to, že jsme udělali ZUŠ Rýmařov i našemu městu moc pěknou reklamu.

Die Zuskaband aus dem tschechischen Rymarov machte die Musik am Samstagabend im Rudolf-Winkler-Haus in Zeil. Die Gruppe besteht aus meist jungen Musikern, die viele verschiedene Instrumente spielen. Kinder, Jugendliche, Männer, Frauen, viele Stimmen, viele Instrumente - wie Europa heute - und die Band intonierte die Europa-Hymne. Das bekannte Werk erklang nicht nur, es wurde mit großer Inbrunst gespielt. Von einer Musikgruppe aus Tschechien in einem Saal in Deutschland. Das sind starke Töne, das ist ein wichtiges Symbol.

Zeil und seine Partnerstadt Rymarov im östlichen Tschechien liegen rund 600 Kilometer auseinander. Sie kommen trotz der Entfernung immer enger zusammen. Das zeigte das Konzert am Samstagabend, das der Zeiler Gesangverein "Liederkranz" mit der Stadt Zeil organisiert hatte und zusammen mit der Zuskaband und dem Chor "Vox Montana" auch gestaltete.

Nach der Vertreibung im Zuge des Zweiten Weltkrieges hatten sich Flüchtlinge aus Römerstadt, wie Rymarov früher hieß, das Zeiler Käppele als Ort für ihre traditionelle Anna-Wallfahrt ausgesucht. Jedes Jahr - bis heute - kommen die Römerstädter nach Zeil und pilgern auf den Kapellenberg. Mit dem Fall des Eisernen Vorhangs wurden Kontakte - auch offizielle - leichter möglich. Die Verbindung wurde enger, und vor einigen Jahren schlossen Zeil und Rymarov eine Partnerschaft.

Der Zeiler Bürgermeister Thomas Stadelmann (SPD) wertete das erfolgreiche Konzert als "einen ganz tollen Abend. Die Musik verbindet Menschen", sagte er. Über Grenzen hinweg. Die Partnerschaft sei keine alleinige Angelegenheit der Politik. "Sie lebt von dem, was wir heute erlebt haben", sagte der Bürgermeister. Es brauche Menschen, die das Ganze vorantreiben. Damit meinte er zum Beispiel die beiden Musikgruppen aus Rymarov unter ihrem Leiter Jiri Tauber und den "Liederkranz", für den Christa Schlegelmilch das gemeinsame Konzert mit auf die Beine gestellt hatte.

Christa Schlegelmilch, die als Moderatorin durch das Programm führte, hatte eingangs aus einigen Schreiben zitiert, die sie mit dem tschechischen Musikprofessor Jiri Tauber ausgetauscht hatte. Darin ging es um die Musik und das Konzert, aber nicht nur. Tauber, der auch als Stadtrat in Rymarov wirkt, hatte darin laut Schlegelmilch betont, dass "Zeil eine wichtige Position für uns hat". Er sieht es als "tiefe Notwendigkeit" an, dass die beiden Städte, die jetzt Partner sind, in Kontakt bleiben. Tauber: "Wir haben eine gemeinsame Geschichte."

Dass sich die Partnerschaft gut entwickelt und wächst, diesen Eindruck hat auch der Kreisobmann der Sudetendeutschen Landsmannschaft und frühere Zeiler Stadtrat, Karl Heinz Schübert. Er äußerte sich am Rande des Konzerts "sehr zufrieden" über die Verbindung. Es gebe sehr viele Kontakte, die Beziehung werde von beiden Seiten gewollt, ist er sich sicher. Trotz der großen Entfernung und der Sprachbarrieren sieht er eine gute Entwicklung. Und es wäre sogar noch mehr möglich. Rymarov hat zum Beispiel ein großes Kulturzentrum und eine tolle Sportanlage - und in Zeil gibt es wichtige Vereine für Kultur und Sport!

Beim Konzert trat zunächst der Chor "Vox Montana" auf. Er sang tschechische, slowakische und ukrainische Weisen sowie bekannte englischsprachige Hits. Der Zeiler "Liederkranz" ließ unter der Leitung seiner neuen Dirigentin Christine Raab die Biene Maja des tschechischen Schlagerstars Karel Gott über die Bühne des Rudolf-Winkler-Hauses tanzen. Mit internationalen Ohrwürmern schaffte der "Liederkranz", den am Flügel die Pianistin Petra Schlosser begleitete, eine angenehme, beschwingte Atmosphäre. Liedzeilen wie "Musik kennt keine Grenzen" oder "Musik berührt die Menschen" können wieder als besondere Symbole verstanden werden. Die Zuskaband machte zum Abschluss mächtig Stimmung, ehe die beiden Chöre und die Band gemeinsam auftraten.

 

Orchestr ZUŠKABAND a pěvecký sbor Vox Montana zve 18. října na koncert

Základní umělecká škola v Rýmařově má jednu nespornou výhodu – výtečně spolupracuje s vedením města. Může tak využít skvělých zahraničních kontaktů, kterými Rýmařov disponuje. Tentokrát se orchestr ZUŠKABAND a sbor Vox montana domluvili na tom, že zorganizují koncert v německém partnerském městě Zeil am Main. Toto nevelké město nedaleko Bamberku má pro Rýmařov velký význam. Právě sem byly totiž po neblahých událostech druhé světové války z Rýmařova odsunuty tisíce Rýmařovanů. Dlužno poznamenat, že obyvatelé Zeilu mají zcela jistě o naší vzájemné historii větší povědomí, než lidé v Rýmařově. Zřejmě i to je důvod, proč se nabídka vzájemné spolupráce na poli hudebním setkala s takovým zájmem.

Abychom si byli jistí, že program koncertu umíme opravdu dobře a že německé obecenstvo přesvědčíme o tom, jak skvělí jsou v Rýmařově hudebníci, potřebujeme si koncert dobře natrénovat. Proto ve středu 18. října v 18 hodin pořádáme v koncertním sále na Divadelní ulici „SKOROKONCERT“, na němž rýmařovským posluchačům zahrajeme a zazpíváme právě to, co pak předvedeme v Německu. Budeme moc rádi, když rýmařovské publikum přijde děti i dospělé z pěveckého sboru a orchestru základní umělecké školy podpořit, poslechnout si skvělou hudbu a hlavně vyzkoušet si německý program. Všichni jsou srdečně zváni!

ZUŠKABAND zahrál pro české a polské děti

Fotografie z koncertu ZUŠKABANDU pořádaného v rámci českopolského projektu rýmařovské základní školy si můžete prohlédnout, pokud kliknete sem.

Náš taneční obor na Dance-Talent STAR Ostrava 2017

Náš tanečník Jakub Slovák si na konzervatoři nevede špatně

Kdo si chce přečíst rozhovor s bývalým žákem ZUŠ Rýmařov v Bruntálském deníku, klikněte sem.

Kubo, moc gratulujeme!

ZUŠ Rýmařov v Bruntálském deníku

Po kliknutí sem (nebo po napsání http://bruntalsky.denik.cz do prohlížeče) se můžete podívat, co napsali v Bruntálském deníku o Akademii umění pro seniory v Základní umělecké škole Rýmařov.

Článek navíc psal náš bývalý žák Lukáš Nedomlel. Moc děkujeme, Lukáši! smile

Nový hudební soubor na ZUŠ Rýmařov

Zveme žáky, do nového SOUBORU POPULÁRNÍCH PÍSNÍ...
Je určený těm, kteří mají zájem o společné zpívání a muzicírování a líbí se jim současná populární hudbna (pop, pop-rock, r&b a další)

Soutěže ZUŠ 2017-18

Vážená paní ředitelko,

Vážený pane řediteli,

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v návaznosti na vyhlášení rozvojového programu Podpora soutěží a soutěžních přehlídek ve školním roce 2017/2018, vyhlašuje soutěže na školní rok 2017/2018. Odbor předškolního, základního, základního uměleckého a speciálního vzdělávání (21) zveřejňuje propozice soutěží a soutěžních přehlídek žáků základních uměleckých škol, které byly sestaveny ve spolupráci s Ústřední uměleckou radou základních uměleckých škol. Soutěžními disciplínami jsou: sólový a komorní zpěv, hra na dechové nástroje, hra smyčcových souborů a orchestrů, hra na bicí nástroje, hra na cimbál, hra na dudy, hra lidových souborů a soutěžní přehlídka tanečního oboru.

Dopis

Propozice soutěží

Slavnostní zahájení nového školního roku 2017 - 18

 

... proběhne

 

v pondělí 4. 9. 2017 v 15 hodin v koncertním sále na Divadelní ulici.

 

Při této příležitosti je možné potkat se s učiteli a domluvit výuku.

Spolek přátel ZUŠ Rýmařov zakládá Akademii umění pro seniory

---------------------------------------------------------------------------------

 

Milé děti, máte babičku, která ráda sleduje, jak jí hrajete divadlo a napovídá vám slova? Máte dědečka, který je nadšený, jak mu zpíváte či hrajete a snaží se vám pomáhat podupáváním, poťukáváním, potleskáváním? Pokud ano, jsou právě oni ti nejlepší, kteří se mohou stát studenty Akademie umění v Rýmařově. Pošlete je za námi do základní umělecké školy!

 

Rýmařovská ZUŠ totiž ve školním roce 2017 - 18 otevírá právě pro ně Akademii umění. Umění na základní umělecké škole není určitě jenom pro děti - je skutečnou "idioma universal", čili univerzálním jazykem pro lidi všeho věku. Někomu stačí, když hudbu či divadlo jenom pasivně sleduje. Někdo je ale tvořivý a rád by se do uměleckých činností aktivně zapojil. Babičky i dědečci se tak mohou naučit hrát divadlo či hudbu a mohou pak své děti, vnuky, pravnuky doprovázet a užívat si s nimi krásné společné chvilky. Mohou též uspořádat "besídku" či koncert, při nichž se role obrátí - v publiku budou sedět děti, vnuci a pravnuci, na podiu pak budou excelovat babičky a dědečci.

 

V prvním roce (od září 2017 do června 2018) otevřeme prozatím na zkoušku skupiny v akademii divadelní a akademii hudební. Podmínky pro přijetí jsou pouze dvě - věk 60 let a více a ochota se umělecky vzdělávat ve společnosti stejných nadšenců.

 

Akademie umění startuje slavnostní imatrikulací nových studentů v úterý 19. září 2017 od 17.30 v koncertním sále ZUŠ na Divadelní ulici. Zde proběhne slavnostní slib studentů za účasti vedení školy a města Rýmařov.

 

Jak se do Akademie umění přihlásit? Je to zcela jednoduché.

Jsou zde čtyři možnosti:

  • Stavte se v budově základní umělecké školy na Čapkově ulici v kanceláři a přímo na místě vyplňte přihlášku.
  • Kdo je zdatný v používání internetu, může navštívit stránky www.spolekzusrymarov.cz - je zde online formulář.
  • Přihláška se dá na stránkách www.spolekzusrymarov.cz i stáhnout, vytisknout, vyplnit a poté odevzdat v kanceláři školy.
  • Akceptovat lze i přihlášku poslanou mailem - na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Stačí napsat jméno, příjmení, věk a název akademie, do níž se hlásíte - Hudební akademie nebo Divadelní akademie.

 

Díky skvělé podpoře ze strany vedení města a rýmařovského zastupitelstva, poskytujeme tuto Akademii umění za symbolický poplatek 50,- Kč měsíčně. Tento poplatek lze zaplatit v kanceláři školy či poslat na účet 115-899910247/0100 (do zprávy pro příjemce uveďte Vaše jméno - AU).

 

Těšíme se na vás!

 

Jiří Taufer, ředitel ZUŠ Rýmařov

SLADKÁ TŘEŠINKA ZA ZAKONČENÍ TANEČNÍ SEZÓNY

    Ve dnech 9. – 11. června se v jablonecké sportovní hale konalo otevřené Mistrovství ČR pod názvem Czech Dance Championship WDAF 2017. V kategoriích ballet a contemporary dance měla ZUŠ Rýmařov zastoupení hned v několika disciplínách.

Celý program zahájila dětská sóla. Týnka i Barunka postoupily do finálového kola, kde získaly krásné 2. a 3. místo.

Juniorské duo v podání Adélky Továrkové a Ivi Němcové si velmi pěkným výkonem zajistil  2. místo.

Sólové tance juniorek patří mezi velmi silně obsazenou kategorii. Ne jinak tomu bylo i zde. Naše bojovnice Iva i Julinka postoupily mezi finalistky a zde skončily na skvělém 3. a 7. místě.

Další kategorií byly malé formace děti, které vybojovaly 2. místo a juniorské velká formace místo 3-tí.

Třešničkou celé výpravy byl ve večerních hodinách duet Týnka a Barunka a titul mistra ČR.

Nádherné zakončení soutěžní sezóny, úžasné a krásné výkony všech tanečníků. Děkuji Vám všem za výbornou reprezentaci, rodičům za podporu a těším se na závěrečné vystoupení, které si všichni náležitě užijeme.

A ještě rekapitulace:

Sólo dvk – 2. místo – Můžu tančit? – Týna Baslarová

  1. místo - Never -  Barbora Hřívová

Duo dvk    1. místo – Jako sestry – Týna Baslarová + Barbora Hřívová

Malá formace dvk – Jako hvězdy na nebi – 2. Místo

Sólo jvk  -  3. místo – My fight – Ivana Němcová

  1. místo – Ve spěchu – Julie Brštáková

Duo jvk  -  2. místo – Adéla Továrková + Ivana Němcová

Velká formace jvk – V bouři – 3. místo

  Alena Tomešková, učitelka TO

Přijímací zkoušky ZUŠ Rýmařov

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 12. – 16. června 2017 – hudební obor, Čapkova 6, Rýmařov

Pondělí 12.6.2017        14.00 – 17.00 hod.

Mgr. Karel Cvrk, Mgr. Jan Kučera

Učebna č. 5 a zkušebna

Úterý 13.6.2017           14.00 – 17.00 hod.

Jaroslava Brulíková, DiS., Eva Hradilová

Učebny č. 6 a 9

Středa 14.6.2017          14.00 – 17.00 hod.

Martina Mácová

Učebna č. 1

Čtvrtek 15.6.2017        14.00 – 17.00 hod.

Mgr. Lenka Janoušková, Zdeňka Dulajová, DiS.

Učebny č. 5 a 7

Pátek 16.6.2017           14.00 – 17.00 hod.

Jaroslava Brulíková, DiS., Mgr Lenka Janoušková

Učebny č. 7 a 9

 

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 12. – 15. června 2017 – výtvarný obor, Divadelní 10, Rýmařov

Pondělí 12.6.2017        13.30 – 15.00 hod.

Mgr. Martina Kohoutková

Učebna výtvarného oboru

Úterý 13.6.2017           14.00 – 19.00 hod.

Mgr. Martina Kohoutková, Mgr. Lupečková

Učebny výtvarného oboru

Středa 14.6.2017          15.00 – 18.00 hod.

Mgr. Šárka Lupečková

Učebny výtvarného oboru

Čtvrtek 15.6.2017        15.00 – 18.00 hod.

Mgr. Šárka Lupečková

Učebna výtvarného oboru

 

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 13., 14., 16. června 2017 – literárně-dramatický obor, Divadelní 10, Rýmařov

Úterý 13.6.2017           13.00 – 16.00 hod.

Silvie Jablončíková, dipl. um.

Učebna literárně-dramatického  oboru

Středa 14.6.2017          13.00 – 18.00 hod.

Silvie Jablončíková, dipl. um.

Učebna literárně-dramatického  oboru

Pátek 16.6.2017           14.00 – 16.00 hod.

Silvie Jablončíková, dipl. um.

Učebna literárně-dramatického  oboru

 

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 12. – 14. června 2017 – taneční obor, Národní 15, Rýmařov

Pondělí 12.6.2017        16.00 – 17.00 hod.

Tomešková Alena

Tělocvična, družina

Úterý 13.6.2017           15.00 – 16.00 hod.

Tomešková Alena

Tělocvična, družina

Středa 14.6.2017          16.00 – 17.00 hod.

Tomešková Alena

Tělocvična, družina

 

3.6.2017 Celoškolní projekt v zámku v Janovicích

Po kliknutí sem můžete shlédnout několik fotografií ze skvělého celošolního projektu Ptačí svět v janovickém zámku.

Fotila Mgr. Zdena Přikrylová.

19.5.2017 Literárně dramatický obor při vernisáži v městském muzeu

Klikněte, prosím, sem, otevřou se Vám Facebookový profil Městského muzea v Rýmařově.

 

Fotka uživatele Městské muzeum Rýmařov.

Tablo absolventů 2016 - 17

25.5.2017 výstava Ptačí svět

Jednodenní výstava  Ptačí svět v Břidličné

Dne 25.5. proběhla v Břidličné jednodenní výstava, na které žáci výtvarného oboru vystavovali všechny práce, které v tomto školním roce vytvořili. Na výstavu se dopoledne přišlo podívat několik tříd ze základní a mateřské školy, v odpoledních hodinách pak proběhla slavnostní vernisáž za velkého počtu návštěvníků. Hudební vystoupení zajistila žačka hudebního oboru Hana Benešová a její učitelka Vanda Witassková. Výstava byla ještě ten den převezena na zámek v Janovicích u Rýmařova.

Fotky naleznete v galerii výtvarného oboru

Video - ZUŠ Rýmařov na stáži v Itálii

Video o naší stáži v rámci projektu Erasmus+ a činnosti firmy S.P.I.C.E.S. v italském Portici - 23. - 29. dubna 2017

Video vytvořili Petr Pluhařík, Monika Pekárková a Nela Bruntsvyková.

3.6.2017 Celoškolní projekt v zámku v Janovicích

V sobotu 3. června zveme všechny příznivce Základní umělecké školy v Rýmařově na zámek v Janovicích. Rýmařovské muzeum zde pořádá slavnostní zahájení nové zámecké sezóny a ZUŠ Rýmařov u toho nebude chybět s koncerty, divedlem, tanečním představením, výstavami, výtvarnými stánky.

 

Spolu se ZUŠ zde bude k vidění i vystoupení dětí ze Spolku přátel ZUŠ Rýmařov.

ZUŠ Rýmařov podporuje ZUŠ OPEN

 

Reportáž České televize o ZUŠ Open - klikněte zde!

21.-25.5. Mezinárodní setkání v ZUŠ Rýmařov

Poslední květnový týden patřil v ZUŠ Rýmařov poslednímu česko-italsko-německo-polskému setkání.

 

Co měli zástupci jednotlivých zahraničních měst na programu?

Toto setkání bylo poslední z devíti setkání, které jsme společně v rámci projektu Entrepreneurship pořádali. Na rozdíl od těch předchozích se ale tohoto setkání zúčastnili pouze učitelé – koordinátoři partnerských škol. Z polského Lezajsku přijely Ewa Kwitkowska a Dominika Polanska, z německého Meitingenu přijela Judith Lindsay a z italského Portici Annunziata Cacace, Mariarosaria Sannino a Alba Coppola.

Setkání proběhlo bez dětí a tomu byl uzpůsobený i program – šlo hlavně o administraci všech dokumentů, které se pak přikládají k závěrečné zprávě projektu. Zjednodušeně řečeno – v Bruselu chtějí zkrátka vědět, jestli jsme peníze, které nám na projekt poslali, použili skutečně na to, na co jsme je použít měli. Evropská administrativa je složitá a vypracovat žádost, průběžnou a hlavně pak závěrečnou zprávu je opravdu velká práce. Ale zbyl i čas na volné chvilky – uspořádali jsme koncert ZUŠKABANDU a sólistů, společenský večer s rautem a tancem, podívali jsme se do Olomouce na výstavu hyperrealistů a ukázali jsme hostům i bezprostřední okolí Rýmařova – Dolní Moravici, Novou Ves, Karlovu Studánku a Bruntál.

Jak zhodnotili celý mezinárodní projekt Entrepreneurship cizinci?

Hlavní myšlenkou projektu bylo vytvoření fiktivní studentské firmy S.P.I.C.E.S., která svou činností podporovala školu v Ahungalle na Srí Lance. Proto naše rýmařovské děti pořádaly koncerty, divadelní a taneční představení, výstavy.

Během tohoto setkání jsme se dozvěděli, že provozovatel školy v Ahungalle měl letos nějaké finanční problémy a vážně uvažoval o tom, že zavře a zruší mateřskou školu, která je v Ahungale součástí našeho partnerského školského komplexu. Je pro nás opravdu velké zadostiučinění, že právě příspěvky naší studentské firmy tuto školku zachránily. Domnívám se, že o naší společné spokojenosti právě toto hovoří dost jasně.

Zhodnocení celého projektu

V rámci projektu Entrepreneurship jsme spolu s kolegy učiteli a s žáky ZUŠ dvakrát navštívili každou z partnerských škol a sami jsme též naše partnery hostili v Rýmařově. Podívali jsme se i na Srí Lanku, což je profesní i lidská zkušenost, kterou bychom přáli každému učiteli. Kdo takto vycestoval do jakékoli, evropské, asijské či jiné ciziny, musí si uvědomit, jak dobře se tady v centru Evropy máme a jak neskutečně jsme bohatí – nejenom penězi, ale i přírodou, historií a celkovými podmínkami k životu. Upřímně – tohle je zcela jistě jeden z největších benefitů, který z projektu vyplynul a já doufám, že se nám právě toto poznání podařilo našim dětem zprostředkovat. Česká republika je krásná, bohatá, spokojená a umělecké vzdělávání v ní je s naprostou jistotou jedna z největší perel – systém ZUŠek nám závidí po celém světě. Naše děti totiž dlouho dětmi nebudou a za chvíli budou stát na našich místech. Tím, že je takto nejenom vzděláváme, ale hlavně prostřednictvím umění vychováváme, si, doufejme, připravujeme pěkné stáří.

 Fotografie z Koncertu pro cizince a našince můžete shlédnout zde.

 

25. 5. 2017 Vernisáž v Břidličné

 

19. 5. 2017 PTAČÍ MUZEJNÍ NOC

 

 Základní umělecká škola Rýmařov
je příspěvkovou organizací Moravskoslezského kraje.