Jak se rodiče dozví, zda jejich dítě bylo do ZUŠ přijato?

O přijetí žáka rozhoduje ředitel školy na základě výsledků přijímacího řízení.

            Po jejich komplexním vyhodnocení (nejpozději do konce června) bude možné se o přijetí či nepřijetí informovat na webových stránkách školy www.zusrymarov.cz), kde je v hlavním menu nahoře jako poslední umístěn odkaz  . Po kliknutí na tento odkaz vyplní rodič jméno, příjmení a rodné číslo dítěte a klikne na tlačítko .

Pokud bude u konkrétního dítěte uvedeno, že je přiřazeno k učiteli, je přijato.
Pokud přiřazeno k učiteli není, zatím zůstává mezi nepřijatými. V takovém případě je dál vedeno v pořadníku pro případ, že by se pro ně v budoucnu místo uvolnilo (možno i v průběhu září – rodiče bychom kontaktovali).

Při této příležitosti se můžete potkat s učiteli a domluvit čas výuky.

Výuka výtvarného oboru si v dnešní době nevystačí jen s tužkou, temperami a keramickou hlínou.
V minulých letech se nám podařilo díky podpoře Města Rýmařov a dotací z Šablon modernizovat výuku
o kvalitní iPady a 3D tiskárny. Pro výuku 3D modelace to nestačí, proto dalším krokem bude
využití  speciálních brýlí pro virtuální realitu. 
První seznámení proběhlo s profesionálním výkladem i ukázkami  Víti Rychlého.
 
Učí: Mgr. Šárka Lupečková

Milí rodiče, milé děti!

Rád bych uvedl na pravou míru to, co někomu možná není na první pohled jasné.

Jediný možný postup, jak začít chodit do hudebního, výtvarného, tanečního nebo literárně dramatického oboru v naší škole je tento:

 • Dítě či rodič zatouží být přijatý do naší školy.
 • Rodič podá přihlášku prostřednictvím odkazu na našich stránkách www.zusrymarov.cz
 • Dítě se zúčastní přijímacích zkoušek, které letos už proběhly – a to v týdnu od 13. 6. 2022 (je možné, že v září budeme dělat i přijímací zkoušky dodatečné, jisté to ale není).
 • Pokud je dítě u přijímacích zkoušek úspěšné, může být ředitelem školy přijato. Žáky však přijímáme až do výše kapacity učeben, do výše kapacity skupin, kolektivů, do výše úvazků učitelů, omezuje nás i limit zaměstnanců, limit mzdových prostředků a třeba i celková kapacita školy daná ministerstvem školství.

Žádný jiný způsob, jak se stát žákem naší školy, neexistuje.

Pokud vám někdo ve škole či školce slíbí, že otevřeme dejme tomu výuku hry na klavír a že to s námi pak domluví, je to špatně – takhle to prostě nefunguje.

Máte-li tedy zájem o výuku v naší škole, postupujte, prosím, podle výše uvedených kroků.

Jiří Taufer, ZUŠ Rýmařov

 

Milí rodiče, milé děti!

 

V druhém červnovém týdnu 2022 proběhly v naší základní umělecké škole Rýmařov přijímací zkoušky pro školní rok 2022 - 23. Musíme konstatovat, že zájem o studium v naší škole je obrovský a naprosto přesahuje naše možnosti.

Podle slov mých kolegů byly všechny děti u zkoušek nesmírně šikovné a k uměleckému vzdělávání talentované, všechny se k nám ale opravdu nevejdou.

 

Prosím ale, abyste vy, na které jednoduše nezbylo místo, nebyli smutní. Pojďme, prosím, počkat na září, kdy se nový školní rok rozběhne. Podle našich zkušeností se vždycky najde někdo, s kým v červnu napevno počítáme, ale kdo nakonec z nějakého důvodu studium u nás ukončí, či ani nezačne. Takoví pak uvolní místo těm, na něž se nedostalo, a my ho můžeme přijmout místo něho.

 

Chcete-li tedy zjistit, kdo byl do naší školy přijat, postupujte, prosím, takto:

 • Sedněte k počítači, mobilu, tabletu, který bude připojený k internetu.
 • Spusťte si prohlížeč internetu a do adresního řádku napište https://www.izus.cz/prihlaska_do_zus/informace_o_prijeti (či prostě klikněte na tento odkaz).
 • Vyberte z nabídky ZUŠ Rýmařov.
 • Vyplňte jméno, příjmení a rodné číslo vašeho dítěte a klikněte na „Hledat“.
  • Objeví-li se vám informace, že žák byl přiřazen k nějakému učiteli, je vaše dítě přijato a v září může výuka začít.
  • Objeví-li se věta "žák dosud nebyl zařazen k učiteli", vaše dítě přijato nebylo a my se budeme snažit mu místo v naší škole teprve najít.

 

Připomínám, že jestli nám to nějaký covid nezkazí, budeme mít první školní den v 15 hodin v koncertním sále na Divadelní ulici slavnostní zahájení. Pokud s dětmi přijdete, potkáte se tam se svými učiteli a výuku domluvíte.

Pokud vám to ale nevyjde, nevadí, prostě v prvních školních dnech do školy přijďte a výuku domluvíte taky.

 

Přeji vám všem krásné prázdniny!

 

Jiří Taufer, ZUŠ Rýmařov

Tuto prázdninovou aktivitu sice nepořádá naše škola, ale myslím, že v tomto případě nevadí, když na ni upozorníme i my. Mezi hlavními organizátory a lektroy totiž figurují hned dva naši bývalí absolventi, sourozenci Petr a Ivana Němcovi, na které jsme byli pyšní už v minulosti - tím spíš dnes.

Navíc Filmová dílna může být velmi zajímavá právě pro naše současné žáky.

Zajemci o informace a o přihlášky, prosím, klikněte sem.

 

Milé děti a milí rodiče!

 

Možná jste se o tom už nějak dozvěděli - naše rýmařovská základní umělecká škola byla velmi oceněna.

Způsob, s jakou bravurou jsme si v uplynulých skoro dvou letech poradili s nástrahami lockdownu a výuky na dálku přes počítač, neušel pozornosti ministerstva školství. A právě ministerstvo nás od 1. 2. 2022 vybralo jako pilotní školu takzvaného kombinovaného vzdělávání.

 

Ne že bychom na ministerstvu nebo v naší škole volali po znovuzavedení distanční výuky - to bychom byli s prominutím na hlavu padlí. Na druhou stranu je ale fakt, že díky zavřeným školám jsme se (pravda, trochu nedobrovolně) naučili spoustu věcí, které je škoda teď i v budoucnu nevyužít.

 

Jako pilotní škola budeme tím pádem moci zcela legálně našim žákům nabídnout něco, co si ostatní školy v republice nebudou moci dovolit - výuku prezenční s prvky výuky na dálku (tedy výuku kombinovanou).

 

Trochu úsměvné je, že do této pilotáže kombinovaného vzdělávání v ZUŠ Rýmařov se pohodlně vejde to, co už stejně s dětmi dávno děláme. Proto se nemusíte bát - rodiče ani děti v podstatě nepocítí žádnou změnu.

 

Co konkrétně budeme tedy nabízet?

 • výuku na dálku v době, kdy učitel či žák nebude moci do školy - například kvůli karanténě, nemoci, nebo kvůli tomu, že rodiče vezmou své dítě s sebou na služební cestu do zahraničí … (tohle dávno děláme a pokud nás o to někdo požádá, rozhodně mu vyhovujeme)
 • výuku chvilku prezenční, chvilku distanční (takhle už nám to mnoho let funguje například v Konzultačním semináři Nauky o hudbě, můžeme to ale zkusit i v jiných vyučovacích předmětech v jiných oborech)
 • výuku stoprocentně prezenční ve škole, část dovedností či znalostí ale přeneseme do virtuálního prostoru (i to už dávno děláme - pořádáme virtuální koncerty, výstavy, vernisáže, představení … Můžete se podívat na naše webové stránky či sledovat školní Facebook)

 

V jediném bodě bych rád rodiče poprosil o spolupráci a podporu.

S dětmi si nedovolíme realizovat kombinovanou výuku, aniž bychom vás požádali o dovolení.

Buďte proto, prosím, tak hodní, přihlaste se do žákovských knížek vašich dětí a zaškrtněte váš souhlas či nesouhlas se zařazením do kombinované výuky. Stačí na to pár kliknutí do počítače.

 

Nebojte, s prvky distanční výuky to opravdu nebudeme přehánět - budeme tuto možnost využívat s rozumem a vždy po domluvě s rodiči i s dětmi.

 

Milí rodiče, upřímně vám děkuji za vaši podporu a hlavně za podporu vašich dětí a moc se těšíme na další společnou práci! Je vidět, že i v tak malém městečku, jakým je Rýmařov, se dá ve srovnání s celou republikou vyniknout. A co je nejlepší, vaše děti jsou společně s námi u toho!

 

Jiří Taufer, ZUŠ Rýmařov

 

Krásné svátky a hezká nový rok přejeme ze ZUŠ Rýmařov!

K PF patří ještě link na video Advent? Advent, který vznikl v našem výtvarném oboru.

   V březnu 2020 se v České republice zásadně změnil život. Přišel covid a my se začali učit nová slova jako „Koronavirus“, „lockdown“ a ve školách pak především „distanční výuka“. Byly a jsou to věci nové, nepoznané a hlavně je to něco, s čím jsme se neseznamovali zrovna rádi a dobrovolně. Dnes, po téměř dvou letech trvání života s novou nemocí a hlavně se všemi omezeními ale nelze myslím vnímat celou tuto dobu jen v negativních souvislostech. Málo platné, naučili jsme se i spoustu užitečných dovedností, vybavili jsme se znalostmi, které si poneseme celý svůj další život, ale hlavně se školy, které příležitost „chytly za pačesy“, raketově posunuly do 21. století.

   Není bez zajímavosti, že ve srovnání s jinými základními uměleckými školami si naše rýmařovská ZUŠ s touto nelehkou situací poradila více než skvěle, což neušlo pozornosti mnohých – například ministerstva školství. A vzhledem k tomu, že se o naší dobré práci ví a že se ví, jak se nebojíme všeho nového, jsme byli vybráni mezi elitní skupinu škol, která má pilotovat, komentovat a společnými silami tvořit pro ostatní školy v republice takzvané kombinované vzdělávání. Má dojít k úpravě školského zákona a především vyhlášek jednotlivých typů škol, abychom mohli i v době prezenční výuky využívat prvky výuky distanční, abychom byli připravení na okamžik, kdy nedejbože zase distanční výuka přijde (byť třeba jen na čtrnáct dní), abychom „sladili noty“ s Českou školní inspekcí, se zřizovateli a také s ostatními školami.

   Já a mí kolegové budeme postupně procházet vzděláváním, diskuzemi s úředníky ministerstva, budeme mít k dispozici podporu jak ministerstva, tak školních inspektorů a užitek z toho nakonec budou mít především naši žáci, kteří budou vzděláváni v uměleckých oborech vždy v souladu  s požadavky moderní doby a se stále se zlepšující úrovní. Důležité je, že pro děti se naší pilotáží nezmění v podstatě nic, ani to nepoznají – vyučovat budeme úplně stejně jako doposud.

   Zapojení do pilotáže kombinované výuky vnímáme jako velkou pochvalu a ocenění toho, jak jsme si poradili s chaosem uplynulých téměř dvou let. Vnímáme to také jako důkaz toho, že i v malém městě, jakým je náš Rýmařov, je možné ve srovnání s ostatními vyniknout a hrdě se postavit po bok školám z jiných míst republiky. Vnímáme to také jako potvrzení, jak tvořiví a profesně zdatní jsou učitelé rýmařovské ZUŠky, takže slouží ostatním kolegům jako velká inspirace.

Jiří Taufer, ZUŠ Rýmařov

První článek o základní umělecké škole před novým školním rokem nemohu začít jinak než úvahou, kterou jsem v červnu rozesílal našim žákům a jejich rodičům:

Před časem jsem poskytoval rozhovor pro článek do celostátních novin. Dostal jsem otázku, jestli si myslím, že naše děti budou schopny dohnat ten výpadek, který jim v loňském školním roce způsobila Koronavirová krize a distanční výuka. Moje odpověď zněla: „Jaký výpadek máte na mysli? Já o žádném nevím!“. Pravda je, že výuka na dálku přes počítač není snadná. Ale naši žáci, jejich rodiče, moji kolegové v ZUŠ, zkrátka všichni si s ní poradili s takovou grácií, že můžu zodpovědně prohlásit, že k žádnému přerušení vzdělávání mladých umělců v Rýmařově jednoduše nedošlo a hlavně, že v nadcházejícím novém školním roce máme kde navázat. Jsme plní elánu a plánů, co všechno s našimi dětmi zažijeme, co nového je naučíme, jaké koncerty, výstavy a představení pro rýmařovské publikum připravíme.

Od 1. září 2021 se tedy otevírají dveře naší školy všem, kteří se chtějí naučit hrát na hudební nástroj či zpívat, hrát divadlo, tančit, či vzdělávat se na poli umění výtvarného. Máme v úmyslu pokračovat v přerušeném mezinárodním projektu – čekají nás cesty do Švédska a Německa. Těšíme se na vystoupení různých sólistů, rockové skupiny, folkové skupiny, rytmického orchestru, souboru populární hudby, či orchestru ZUŠKABAND. Budeme se účastnit či pořádat různé soutěže a přehlídky. Budeme připravovat děti na jejich budoucí dráhu profesionálních umělců na konzervatořích či vysokých školách, ale budeme si věnovat i vysoce vzdělaným amatérům.

Rozhodli jsme se nedráždit Koronavirus bosou nohou a obvyklé slavnostní zahájení nového školního roku raději pořádat nebudeme. Nicméně, těšíme se na všechny – na stávající žáky, kteří si během prvního týdne v září najdou svou paní učitelku či učitele, ale i na žáky budoucí, kteří mohou vyplnit a poslat přihlášku na www.zusrymarov.cz. Kontaktovat mohou také mě na mailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. či telefonu 739 345 508, případně osobně ve škole. 

              

Jiří Taufer, ZUŠ Rýmařov

Milí rodiče a hlavně milé děti!

 

Před nedávnem jsem poskytoval rozhovor do Deníku N. Dostal jsem otázku, jestli si myslím, zda děti budou schopny dohnat ten výpadek, kdy se učily distančně. Moje odpověď zněla: „Jaký výpadek máte na mysli? Já o žádném nevím!“.

Pravda je, že distanční výuka na dálku přes počítač opravdu není lehká ani pro děti, ani pro učitele, ani pro rodiče. Ale já jsem hluboce přesvědčený, že naše děti, naši učitelé, ba i rodiče ji zvládli s takovou grácií, že by nám mohl (a měl) kdekdo závidět. Naši žáci v drtivé většině přistoupili k výuce na dálku nesmírně zodpovědně a byli schopní se učit nové věci v podstatě stejně, jako kdybychom do školy opravdu chodili. To samé platí i pro mé kolegy učitele. Ba dokonce jsme byli schopní se společně naučit velké množství nových věcí, které si jistě poneseme i v budoucnu.

Zkrátka, naše rýmařovská ZUŠka je skvělá – a to právě díky vám, žákům a rodičům, a samozřejmě také díky mým kolegům.

 

Moc vám proto všem děkuji za všechnu tu práci, za nasazení, za neuvěřitelnou podporu, které se nám od vás v tomto šíleném školním roce dostalo. A HLAVNĚ PŘEJI KRÁSNÉ PRÁZDNINY – opravdu si je všichni zasloužíme!

 

Jiří Taufer

Milí rodiče a hlavně milé děti!  7. - 11. června 2021 v naší škole proběhly přijímací zkoušky.

 

Vzhledem k nařízení GDPR nemůžeme výsledky zkoušek veřejně vystavit na našich stránkách či poslat mailem. Proto jsme se rozhodli informaci o přijetí či nepřijetí vám zprostředkovat jinak:

 • Klikněte na tento odkaz.
 • Vyberte z nabídky ZUŠ Rýmařov.
 • Vyplňte jméno, příjmení a rodné číslo vašeho dítěte a klikněte na „Hledat“.
 • Objeví se vám informace, které potřebujete - tedy přijat x nepřijat, ke komu byl kdo přiřazen a podobně.

Přijďte, prosím, první školní den - tedy 1. září 2021 v 15 hodin - do koncertního sálu školy na Divadelní ulici na slavnostní zahájení nového školního roku – počítáme s tím, že tentokrát nás do sálu Koronavirus pustí. Při této příležitosti se budete moci potkat s vyučujícími a domluvit rozvrh hodin a podrobnosti výuky. Pokud Vám to snad nevyjde, kontaktujte nás, prosím, nejpozději během prvního zářijového týdne.

V případě, že z nějakého důvodu nakonec nebude Vaše dítě moci do školy nastoupit, sdělte nám, prosím, tuto skutečnost neprodleně, abychom mohli přijmout někoho jiného - dalších zájemců úspěšných při přijímacím řízení je opravdu hodně, někteří musejí čekat, až se uvolní místo.

V případě, že nepřijdete do školy první školní den, či nekontaktujete nás během prvního zářijového týdne, budeme předpokládat, že do školy nenastoupíte a Vaše místo bude obsazeno někým jiným.

Pokud se stane, že se vám objeví informace, že Vaše dítě nebylo ke studiu přijato, není to pravděpodobně tím, že by neudělalo přijímací zkoušky, ale tím, že naše škola je v kapacitě omezená. Je možné, že se zrovna Vaše dítě do kapacity naší školy prostě nevešlo. V takovém případě, prosím, opravdu nezoufejte. Stává se nám, že v září někdo z těch, s nimiž počítáme, nakonec nenastoupí a uvolní tak místo někomu jinému. Pokud se to stane, budeme Vás neprodleně kontaktovat prostřednictvím údajů, které jste zadali do přihlášky.

Bude-li Vám cokoli nejasné, budete-li mít jakýkoli dotaz, neváhejte a kontaktujte nás - osobně, telefonicky, mailem.

Teď už ale všem přejeme krásné prázdniny a hlavně se už teď těšíme na nový školní rok 2021 - 22!

 

Mgr. Jiří Taufer, Ph.D., ředitel ZUŠ Rýmařov

Milé děti, milí rodiče!

 

Konečně vám jednou píšu rád, protože mám dobré zprávy.

 

Od 24. května 2021 se ZUŠ Rýmařov otevírá zcela a pro všechny. Výuka bude od tohoto data probíhat tak, jak jsme zvyklí – v budovách školy, v našich učebnách, za prezenční účasti dětí i učitelů. OD 24. KVĚTNA 2021 TEDY RUŠÍM DISTANČNÍ VÝUKU – VÝUKA BUDE PROBÍHAT PREZENČNĚ VE ŠKOLE.

 

Uf!!! Slyšeli jste, jak mi spadl kámen ze srdce?

 

Celé to bude za těchto podmínek:

Budeme všichni nosit respirátory, děti do 15 let včetně alespoň roušky či lépe taky respirátory. Budeme také úzkostlivě dodržovat hygienická opatření (dezinfekce všeho, na co sáhneme, rozestupy, časté větrání …).

Všichni učitelé budou jednou za týden testováni.

Děti, které jsou vyučovány individuálně nebo ve skupinách do 10 včetně, nebudou muset prokazovat nic.

Děti do 6 let včetně nebudou prokazovat také nic.

Děti nad 7 let, které doloží potvrzení o prodělaném covidu-19 ne starší 90 dnů po negativním testu po prodělané nemoci také neprokazují nic, pouze přinesou to potvrzení. Po uplynutí této doby se budou testovat jako ostatní.

Děti nad 7 let, které jsou vyučovány ve skupinách od 11 a víc, budou muset prokázat test negativní na přítomnost koronaviru.

Jak se budou tyto děti prokazovat:

-        Přinesou potvrzení o prodělaném PCR testu ne starším 7 dnů, nebo

-        přinesou potvrzení o prodělaném antigenním testu ne starším 72 hodin, nebo

-        přinesou čestné prohlášení zákonných zástupců, že ve škole nebo školském zařízení absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo

-        podstoupí v den vyučování preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem. V takovém případě stačí vyfotit a vytisknout výsledek testu a poslat ho do školy (v žádném případě nám neposílejte ten test!).

-        Připomínám, že podle nařízení ministerstva školství ten, kdo potvrzení či čestné prohlášení nepřinese, nesmí do školy přijít.

 

Milé děti a milí rodiče, doufám a pevně věřím, že je to nadlouho poslední mimořádná zpráva a moc vám všem děkuji za tu úžasnou podporu, kterou jsme v ZUŠ od vás měli celou tak dlouhou a nelehkou dobu!

 

Jiří Taufer

Milé děti a milí rodiče!
 
Právě nám přišla z ministerstva školství instrukce, že pokud bude probíhat výuka po 10. 5. 2021 ve velkých skupinách venku, nemusí děti do 6 let prokazovat negativní test na přítomnost koronaviru. Děti na 7 let věku se prokazovat musí tak, jak jsem popsal v předchozí zprávě.
 
Je to dobrá zpráva, jenom moc nevím, proč nám to neřekli hned a mění nám pravidla každý druhý den.
 
Cítím ještě potřebu zdůraznit, že všechna tato pravidla si nevymýšlíme my v ZUŠ - pochází vždy z ministerstev školství a zdravotnictví.
 
Jiří Taufer, ZUŠ Rýmařov