Výstava v Hedvě

Reportáž v Událostech v regionech České televize.

Klikněte sem.

Výsledky přijímacích zkoušek ZUŠ Rýmařov pro školní rok 2019 - 20

  Milí rodiče a hlavně milé děti!

  10. - 14. června 2019 v naší škole proběhly přijímací zkoušky.

  Vzhledem k nařízení GDPR nemůžeme výsledky zkoušek veřejně vystavit na našich stránkách. Proto jsme se rozhodli informaci o přijetí či nepřijetí vám zprostředkovat jinak:

  • Klikněte na tento odkaz
  • Vyberte z nabídky ZUŠ Rýmařov.
  • Vyplňte jméno, příjmení a rodné číslo vašeho dítěte a klikněte na "Hledat".
  • Objeví se vám informace, které potřebujete.

  Přijďte, prosím, první školní den - tedy 2. září 2019 v 15 hodin do koncertního sálu školy na Divadelní ulici na slavnostní zahájení nového školního roku. Při této příležitosti se budete moci potkat s vyučujícími a domluvit rozvrh hodin a podrobnosti výuky. Pokud Vám to nevyjde, kontaktujte nás, prosím, nejpozději během prvního zářijového týdne.
 V případě, že z nějakého důvodu nakonec nebude Vaše dítě moci do školy nastoupit, sdělte nám, prosím, tuto skutečnost neprodleně, abychom mohli přijmout někoho jiného - dalších zájemců úspěšných při přijímacím řízení je opravdu hodně, někteří musejí čekat, až se uvolní místo.
V případě, že nepřijdete do školy první školní den, či nekontaktujete nás během prvního zářijového týdne, budeme předpokládat, že do školy nenastoupíte a Vaše místo bude obsazeno někým jiným.

  Pokud se stane, že se vám objeví informace, že Vaše dítě nebylo ke studiu přijato, není to pravděpodobně tím, že by neudělalo přijímací zkoušky, ale tím, že naše škola je zřizovatelem v kapacitě omezená. Je možné, že se zrovna Vaše dítě do kapacity naší školy prostě nevešlo.

  Proto, prosím, nezoufejte. Stává se nám, že v září někdo z těch, s nimiž počítáme, nakonec nenastoupí a uvolní tak místo někomu jinému. Pokud se to stane, budeme Vás neprodleně kontaktovat prostřednictvím údajů, které jste zadali do přihlášky.
Další možností je přijetí Vašeho dítěte do výuky v rámci Spolku přátel ZUŠ. Tato výuka probíhá přímo v naší škole a zajišťují ji naši učitelé. Činnost Spolku přátel ZUŠ je ovšem závislá na dotacích města Rýmařov a to bude tuto dotaci schvalovat až na konci června - rozhodnout o přijetí do Spolku tedy do prázdnin už nestihneme.

  Ty, které přijmeme do Spolku, budeme kontaktovat nejpozději v září 2019. Jistě nebude od věci, když se nám v září připomenete, abychom snad na někoho nezapomněli - stačí přijít, zavolat, poslat mail.

  Budete-li mít cokoli nejasné, budete-li mít jakýkoli dotaz, neváhejte a kontaktujte nás - osobně, telefonicky, mailem.

  Teď už ale všem přejeme krásné prázdniny a hlavně se už teď těšíme na nový školní rok 2019 - 20!

  Mgr. Jiří Taufer, Ph.D., ředitel ZUŠ Rýmařov

 

Plenér

Dvacet studentů ZUŠ Rýmařov vyrazilo v polovině června na dvoudenní krajinářský kurz do Kněžpole. Pod vedením Mgr. Martiny Kohoutkové  a Mgr. Kamily Pánkové si vyzkoušeli různé výtvarné technky  a materály, malovali  a  kreslili pohledy na okolní kopce, rybník nebo třeba  i na mraky.  Vyzkoušeli si také land art - instalace z přírodních materiálů v prostředí blízkého lesa. Kurz  byl zakončen výstavou pro rodiče a žáky okolo penzonu Kněžpole. Ostatní se mohou přijít podívat na naše práce koncem září do Galerie Na schodech v ZUŠ, kde budeme mimo jiné promítat krátké animace, které během kurz vznikly.

Absolventský koncert

Výstava z výtvarného kurzu pro seniory

V úterý 4.6. proběhla v ZUŠ Rýmařov v  Galerii Na schodech vernisáž výtvarných prací, které vznikly v průběhu  školního roku ve výtvarném kurzu pro seniory. Tento kurz nabízí Spolek přátel ZUŠ Rýmařov v rámci Akademie pro seniory již druhým rokem. práce doslova zaplavily školu, najdete je nejen na schodišti, ale i v prostorách šaten  a na všech chodbách. Přijďte se podívat! K

Výstava vesmír v Břidličné

Ve čtvrtek 30.5. se školní třída a chodba na ZUŠ v Břidličné staly improvizovanou galerií  a jako každý rok   zde proběhla jednodenní výstava, tentokrát s názvem Vesmír.
K vidění byly téměř  všechny práce, které děti během roku vytvořily. Kresby, malby, sádrové  a papírové  objekty nebo  keramika , to vše jste si mohli prohlédnout a podívat se , jak si děti představují vesmírnou raketu  nebo mimozemšťana , neznámou planetu nebo jak se dá zkoumat vesmírná tma. Druhá polovina výstavy byla věnována Malému princi, děti různými výtvarnými technikami zpracovávaly jednotlivé kapitoly z této knížky.
Dopoledne výstavu navštívila základní  a mateřská škola, žáci  a děti si poslechli výklad k výstavě a mohli si vyzkoušet netradiční techniku vytváření barevných obrazů na meotaru. Odpoledne přišli na vernisáž rodiče  a veřejnost, ke slavnostnímu okamžiku přispěl hudební obor: Míša Fúziková s  p. uč. Martinou Mácovou zahrály úvodní skladbu. Rodiče si pod vedením svých dětí  také vyzkoušeli tvorbu "meotarismů" .
I když byla výstava pouze jednodenní, navštívilo ji okolo 170 návštěvníků a pro děti  i pro mě jako pro učitele měla velký význam, protože jsme mohli naši celoroční práci vidět pohromadě  a mohli jsme tak ohodnotit a ocenit naši tvorbu.  Výstava byla ještě ten den odinstalována a  převezena na janovický zámek.
Mgr. Kamila Pánková

Přijímací zkoušky ZUŠ Rýmařov

Výstava prací z výtvarné akce

ZUŠ open

V pátek 31.5. se výtvarný obor pod vedením Šárky Lupečkové připojil k celostátnímu happeningu ZUŠ open. Šlo o druhou část celé akce - první proběhla již v úterý 28. 5. a zúčastnili se ho další výtvarníci, hudebníci a děti z literárně dramatického oboru pod vedením Karla Cvrka, Silvie Jablončíkové, Martiny Kohoutkové a Kamily Pánkové.

Zde se můžete podívat na reportáž České televize.

Jak sám název napověděl, výtvarná akce, realizovaná u Galerie Marie Kodovské, zapojila do tvorby nejen školáky pátých a šesté třídy místní ZŠ, ale odpoledne malé i velké, kteří našli odvahu vzít štětec do ruky a pomalovat třeba hrníček nebo desku  v malířském stojanu.

Vznikla řada zajímavých maleb, které budou od 7.6. vystaveny v prostorách ZUŠ na Divadelní ulici.

 

Absolventi 2019