Soubor staré  hudby je zaměřen na interpretaci a provozovací praxi staré hudby, především středověké, renesanční a barokní. Žáci jsou seznámeni se skladateli jak českými, tak zahraničními. Hudební soubor je určen žákům všech studijních zaměření vyučovaných na ZUŠ. Cílem tohoto souboru je propojit hru na nástroje se zpěvem, seznámit se se skladbami tehdejší doby a hudebními formami, se kterými se v dnešní době běžně nesetkají. V souboru se zaměřujeme jak na světskou, tak duchovní tvorbu.

 

Vzdělání :  vyšší odborné  vzdělání  potřebné pro výuku studjijní obor : hra na klavír

 • výuka hry na klavír
 • vzdělání: absolventka Konzervatoře v Ostravě, obor hra na klavír,
 •  dále studium pedagogické způsobilosti v Metodickém centru při hudební fakultě JAMU v Brně (dokončeno 1994),
 •  studium akreditovaného studijního programu Celoživotního vzdělávání v Metodickém centru při hudební fakultě JAMU v Brně (dokončeno 2001),
 • studium akreditovaného vzdělávacího programu Výuka hry na klavír pro ZUŠ a SUŠ při Konzervatoři Brno (dokončeno 2007)
 • pravidelně se se svými žáky účastní celostátních i mezinárodních klavírních soutěží s dosažením předních umístění a výraznou reprezentací naší školy i města Rýmařova
 • úspěšně se věnuji také přípravě žáků na talentové zkoušky konzervatoří, středních a vysokých pedagogických škol
 • účast na klavírních seminářích Mikulov, Karviná

Úspěchy žáků ZUŠ Rýmařov z klavírní třídy Evy Hradilové

od roku 1999

 

 

1999                       Krajské kolo Karviná                               3. místo:                        Martin Řezníček

                                Praque Junior note                                 Č.U. II. stupně:             Martin Řezníček

 

2000                       Mezinárodní klavírní soutěž Amadeus                                      

                               Čestné uznání:                                          Martin Řezníček

 

                                Prague Junior note                                 Č.U. II. stupně:             Martin Řezníček

 

2001                       Mezinárodní klavírní soutěž Amadeus                                                                                                                       Čestné uznání:                                                           Jaroslav Slavičínský

                               

 

2001                       Úspěšné vykonání příjmacích zkoušek ­ ­obor - učitelství pro střední školy

                               aprobace pro   výuku hudební výchovy pro ZŠ                      Jana Pelíšková                                                                

                                                                                                                                         Andrea Pavlová

 

 • Okresní kolo klavírních soutěží v Bruntále
 1. místo: Martina Baťková
 2. místo: Kristýna Pacvoňová
 3. místo: Petra Pachovská
 4. místo: Martin Řezníček
 5. místo: Jaroslav Slavičínský  
 6. místo: Anna Stachová

                                Oblastní kolo Karviná                             3. místo:                        Martin Řezníček

 

                                Úspěšné vykonání přijímací zkoušky na konzervatoř:            Petra Pachovská

                                                                                                                                           

2003                       Mezinárodní klavírní soutěž Amadeus                                                                                                                       3. místo:                                                            Anna Stachová

2005                       Úspěšné vykonání přijímací zkoušky na konzervatoř:           Helena Chlebcová

                                           

                                Okresní kolo klavírních soutěží Krnov

 1. místo: Hana Lounová
 2. místo: Kristýna Pacvoňová                                                                             1. místo:                                                    Anna Stachová
 3. místo: Jaroslav Slavičínský
 4. místo: Lada Čiklová                                                                                                                                                                             

                                Oblastní kolo Bohumín                          2. místo:                        Hana Lounová

                                Praque Junior note                                 3. místo                         Hana Lounová

2006                       Prague Junior note                                 2. místo:                        Hana Lounová

                               

Cena České hudební společnosti za nejlepší provedení české skladby v oboru klavír:                                    Hana Lounová

 

2007                       Prague Junior note                                 Č.U. II. stupně:             Hana Lounová

2008                       Prague Junior note                                 3. místo:                        Hana Lounová

2009                       Prague Junior note                                 3. místo:                        Jiří Loun

                                Prague  Junior note                                Č.U. I. stupně:              Nela Brulíková

2011                       Okresní kolo Krnov                                 2. místo:                        Nela Brulíková

2014                       Okresní kolo Krnov                                 1. místo                         Barbora Peterková

 1. místo Petra Zahradníková
 2. místo Matěj Barot

                                                                                                    3.místo                          Vendula Sochorová

2017                     Múzy I. Hurníka Ostrava Zábřeh          Bronzové pásmo         Matěj Barot

                                                                                                   Bronzové pásmo         Vendula Sochorová

                                                                                                   Bronzové pásmo         Barbora Peterková

                                                                                                   Stříbrné pásmo           Petra Zahradníková 

2017               Magický klavír v proměnách času              Mezinárodní festival účast 4 sólistů

2018               Magický klavír v proměnách času Opava účast 9 žáků jako : sólisté nebo korepetitoři

 

Helena Chlebcová učí v Brně na ZUŠ , ostatní vykonávají jiná lépe placená povolání ač celé studium  dokončili.

Základní umělecká škola v Rýmařově pracuje, doufejme, na dobré úrovni. To ale neznamená, že bychom neměli nic, co bychom nemohli zlepšit.

Skutečně je zde něco, co nás trápí:

Výuka probíhá ve třech budovách, což je organizačně a samozřejmě i finančně náročné. Je to prostě nešikovné. Koncertní sál je v jiné budově, než výuka hudebního oboru – pokud tedy chce jakýkoli soubor či orchestr uspořádat koncert, musí všechno stěhovat. Chceme-li uspořádat cokoli pro děti z různých oborů, je to problém, neboť musíme přenášet výuku z budovy do budovy. Taneční obor pracuje skvěle, ale pracuje v prostorách, které jsou pro tanec nevyhovující. Nemůžeme si jistě stěžovat – zřizovatel, město Rýmařov, rodiče, učitelé i samotné děti, všichni děláme, co můžeme – a doufejme, že je to i vidět a slyšet. Ale představa, že bychom mohli existovat v jediné budově a nikoli ve třech, je opravdu lákavá.

První myšlenka, kterou jsme měli a kterou jsme předložili zastupitelstvu města Rýmařov, bylo přestěhovat naši ZUŠku do budovy městského divadla, která bylo v té době zcela nevyužívaná. Spolu se školou by, podle tohoto návrhu, v budově po rekonstrukci mohly bez problémů fungovat i městské kapely či divadelní soubory. Tento nápad se ale nakonec ukázal jako nereálný – dlužno ovšem poznamenat, že nikoli z viny vedení Rýmařova, městského úřadu, zastupitelstva či starosty.

Dalším nápadem, který by nám mohl pomoci, je využít budovu na Bartákově ulici 21 (bývalé jesle), kterou bychom rádi zrekonstruovali pro účely výuky ZUŠ Rýmařov. Tento objekt je dlouhé roky nevyužívaný a prázdný (přesně od té doby, kdy se zrekonstruovala budova Střediska volného času, neboť SVČ v budově v době rekonstrukce přechodně pobývalo). Z toho důvodu jsme si nechali odbornou firmou RD project and Partners s.r.o. zpracovat studii, podle níž je zřejmé, že to není nápad špatný. Pokud bychom budovu opravili a vybavili moderním zařízením, mohla by se do ní základní umělecká škola přestěhovat. Takový krok by byl nesmírným skokem vpřed a užitek by z toho měly především rýmařovské děti, které by se mohly umělecky vzdělávat v úplně jiných podmínkách než doposud. Na tomto místě je jistě dobré poznamenat, že umělecké vzdělávání v naší republice je něco, co nám závidí po celém světě, neboť naše děti se takto učí nejenom hrát, zpívat, modelovat, kreslit, tančit či hrát divadlo. Ony se učí především to, co budou používat v celém svém dalším životě, ať už jako profesionální umělci, nebo jako zapálení amatéři – učí se lásce k umění, toleranci jednoho k druhému, pravidelnosti, poctivosti, cílevědomosti, práci v týmu, odpovědnosti za společné dílo, dochvilnosti, prezentačním a komunikačním dovednostem … To jsou hodnoty, které mladé generaci často chybí. Naše rýmařovské děti ale tuto možnost mají, v naší škole, doufejme, vrchovatě.

Na následujících obrázcích si můžete prohlédnout, jak by asi budova vypadala, kdyby se záměr podařil a budova se pro umělecké vzdělávání mladých Rýmařovanů adaptovala. Jedná se o ten záměr, který jsme právě předali zastupitelstvu města Rýmařova k posouzení a další diskuzi.

Jiří Taufer

 

učitelka výtvarného oboru ZUŠ Rýmařov

 

-        Gymnázium Krnov

o   1982 - 1986

Ostravská univerzita – jazyk český/výtvarná výchova pro 2.-3.st

o   1986 - 1992

o   Získání titulu Mgr.

-        Výběr z absolvovaných školení :

 • - 2011 Výtvarná výchova ve světě současného umění a technologií -studium při Univerzitě Palackého Olomouc 
 • - 2015 Textilní a prostorová tvorba Olomouc/akreditováno MŠMT/ 
 • - 2015 Výtvarný jazyk v dětské výtvarné tvorbě a ve fotografii /ak. soch. Roeselová/akreditováno MŠMT/
 • - 2016 Škola vidění s Vladimírm Kokoliou
 • - 2017 Světlo-obraz-zvuk /osobnosti filmové a audiovizuální tvorby a nový fenomén ,,youtubering,, /akreditováno MŠMT/
 • - 2017 Praktické využití interaktivních her ve výuce výtvarné výchovy /akreditováno MŠMT/
 • - 2018 Digitální kresba a postprodukce /akreditováno MŠMT/
 • - 2019 Metoda CLIL ve výuce v ZUŠ / „Content and Language Integrated Learning“/

 

Zaměstnání

-        Učitelská praxe

o   1.Základní škola Bruntál

 • Školní rok 1992 – 1993

o   Gymnázium  Rýmařov

o   Základní škola Rýmařov

o   Základní umělecká škola Rýmařov

Dovednosti

-        Učitelka výtvarného oboru

o   kresba/malba/grafika

o   prostorová tvorba/keramika

o   multimediální tvorba

-        Vlastní výtvarné aktivity

 • - 2002    Tichá dekáda  (muzeum Rýmařov)
 • - 2006    Obě dvě (muzeum Rýmařov)
 • - 2007    Setkání  (galerie Domu Harmonie Jeseník)
 • - 2009    Bylo nebylo (Galerie v Kapli Bruntál)
 • - 2010    Rudolfova huť/kovárna (galerie Obecního domu Medlov)
 • - 2011    Rudolfova huť/kovárna (Galerie U stromu poznání – Rýmařov)

              Rudolfova huť/kovárna (Zámek a Muzeum Bruntál)

              Rudolfova huť/kovárna  (Dům kultury Ozimek- Polsko)

 • - 2012    Galerie 7 Ostrava
 • - 2014    Galerie Vladimíra Hrocha, Klub kultury Uherské Hradiště
 • - 2017    Galerie Patro Olomouc
 • - 2017 Kavárna Továrna Zlín
 • - 2018    Galerie Uničov
 • - 2006 - 2017 jednatelka o. s. Klub Galerie v Kapli ve spolupráci s fotografem a kurátorem prof. Jindřichem Štreitem připravovala výstavy předních výtvarných umělců v prostorách Galerie V Kapli v Bruntále a zámku v Bruntále

 

Mezinárodní projekty, aktivity a KURZY

 

2010  Finsko Artprogram

2016  Itálie Portici „Feel the Spirit of a Modern Europe-Bringing Entrepreneurship into Schools“ 

2017  Španělsko Malaga, Kurs Mosaicos

2018  Itálie  Discovering Renaissance Art in Florence /Erasmus/

2018  Atelier Pictura St Laurent du Verdon Technique vinilique, Tempera

 

Výběr ocenění

2016 Cena kurátora Celostátní přehlídky NIPOS ARTAMA za projekt Rýmařovská vlčice

2017  Rýmařovská vlčice - stříbrné pásmo v Krajském kole soutěžní přehlídky vo ZUŠ Oči dokořán

2017 Betlém pro Rýmařov - bronzové pásmo v Krajském kole celostátní soutěžní přehlídky vo ZUŠ Oči dokořán

2018 cena XIII. BIENÁLE VÝTVARNÉ ALTERNATÍVY  v Považské Bystřici za Betlém pro Rýmařov

2018 1.místo BIENÁLE FANTÁZIE /Matyáš a Kristýna Egidovi 6 let/

 

Znalost cizího jazyka

-        Angličtina

Mgr. Jiří Taufer, Ph.D. – profesní portfolio     

Osobní údaje

 • učitel hry na kytaru a hudební teorie
 • ředitel základní umělecké školy Rýmařov
 • zakladatel a dirigent dětského orchestru ZUŠKABAND
 • zakladatel a dirigent dospělého pěveckého sboru Vox Montana
 • organizátor vzdělávacích aktivit pro děti i dospělé
 • organizátor a manažer mezinárodních projektů aktivit
 • aktivní hráč na klasickou kytaru a sitar
 • hudební skladatel
 • lektor – vzdělávání dospělých
 • webmaster
 • zastupitel města
 • podnikatel (Attempo!, EducaTrans s.r.o.)

 

 bydliště:      U Rybníka 15, 795 01 Rýmařov

 telefon:       00420 739 345 508

 email:         Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Narozen: 27. 1. 1967 v Přerově

Ženatý, dvě děti

 Vzdělání

 • mateřská škola
  • 1970 - 1973
 • základní škola s plaveckým zaměřením
  • 1973 - 1981
 • Lidová škola umění Pardubice – Polabiny
  • 4 roky hry na klavír
 • Gymnázium Pardubice – všeobecné studium s rozšířenou matematikou a fyzikou
  • 1981 - 1985
 • Univerzita Palackého v Olomouci – studium Učitelství pro 1. stupeň základní školy s rozšířenou hudební výchovou
 • Ostravská univerzita v Ostravě – doktorské studium Teorie hudby a pedagogika
 • Funkční studium pro ředitele
 • Některé certifikáty ze školení (záměrně neuvádím všechny, je to zbytečné):
  • 10. 2007 - BOZP
  • 2. 2004 - ICT
  • 4. 2004 - BOZP
  • 10. 2004 - PO
  • 11. 2004 - ICT
  • 11. 2004 – Hudební nauka trochu jinak
  • 4. 2005 – Hudební nauka trochu jinak
  • 5. 2005 – školský zákon
  • 9. 2005 – pracovní řád
  • 2. 2006 – ICT ve HV
  • 4. 2006 – Počítače ve škole
  • 12. 2006 – Bezpečnost práce
  • 12. 2006 – funkční studium pro ředitele
  • 1. 2007 – pracovně právní vztahy
  • 2. 2007 – zákoník práce
  • 4. 2007 - ŠVP
  • 4. 2007 vzdělávání v Dánsku
  • 11. 2007 – Právní poradna
  • 9. 2008 – Manažerské dovednosti ředitele
  • 3. 2009 – Právní poradna
  • 5. 2010 - Artprogram
  • 1. 2009 – Komunikační a lektorské dovednosti
  • 3. 2011 – tvorba ŠVP
  • 4. 2011 – Komunikační a lektorské dovednosti
  • 5. 2011 – Artprogram 2
  • 8. 2011 – Podpora ZUŠ, školení pro lektory
  • 1. 20012 – Workshop pro ředitele
  • 5. 2012 – monitorovací seminář Comenius
  • 10. 2012 – Podpora ZUŠ, lektorování
  • 2. 2014 – Facility management
  • 8. 2014 – tvorba ŠVP
  • 9. 2014 – seminář Comenius
  • 9. 2014 – zákon o pedagogických pracovnících
  • 1. 2015 – seminář Comenius
  • 6. 2015 – monitorovací seminář Comenius
  • 9. 2015 – seminář pro schválené projekty
  • 9. 2015 – seminář iZUŠ
  • 10. 2015 – Nákupní portál
  • 9. 2016 – Základní sociální potřeby současných dětí
  • 11. 2016 – školení iZUŠ
  • 11. 2016 – školení řidičů
  • 1. 2017 – Co znamená, když se řekne kvalitní škola? Společní vzdělávání v ZUŠ
  • 6. 2017 – školení Erasmu+
  • 9. 2017 – ŠVP pro zkušené učitele
  • 1. 2017 - Structogram
  • 1. 2018 – Šablony II pro ZUŠ
  • 2. 2018 – English course in Malta
  • Společné vzdělávání a základy práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami na ZUŠ a SUŠ
  • 2018_12_06 Erasumus+ Contact making seminar, Dublin, Ireland
  • 3. 2019 -  Jak správně oddávat aneb co by měl vědět a znát matrikář a každý oddávající
  • 5. 2019 – informační seminář o novele vyhlášky o ZUV

Zaměstnání

Dovednosti

 • Učitel hudby
  • klasická kytara
  • hudební teorie
  • dirigování
 • Hudba
  • hráč na klasickou kytaru (a příležitostně na sitar)
   • člen folkové skupiny Omyl v Liberci
   • člen folkové skupiny Bakaláři Olomouc
   • člen orchestru Ensemble Damian Olomouc (Tomáš Hanzlík)
   • korepetitor Dětské opery Olomouc (Tomáš Hanzlík)
   • člen skupiny Encián Krnov
   • celovečerní sólové koncerty s klasickou kytarou – autorské i interpretační
   • výchovné koncerty s bubeníkem Ivo Batouškem
   • Autorská CD
    • Noční obrazy
    • Skladby pro kytaru
   • Založení a vedení dospělého pěveckého sboru Vox Montana v Rýmařově
   • Založení a vedení dětského orchestru ZUŠKABAND v Rýmařově
   • aranžování hudby především pro potřeby Vox montany a ZUŠKABANDU
   • skladatel drobných, především kytarových skladeb
   • autor Školy hry na kytaru pro 1. ročník ZUŠ
 • Webmastering
 • Schopnost vzdělávat nejenom děti, ale i dospělé
  • Realizoval jsem semináře pro učitele ZUŠ po celé ČR – v rámci EducaTrans s.r.o., v rámci činnosti Národního institutu pro další vzdělávání, v rámci vzdělávacích projektů (Artprogram 1, Artprogram 2, Artprogram 3, ZlinaArt, PILOT ZUŠ, SYPO …)

 Organizační schopnosti, projektová činnost

 • Ředitel základní umělecké školy – běžný chod školy
 • Organizace mezinárodních projektů
  • většinou financovaných z programů Euroregionu Praděd, „Norských fondů“, Comenius, Erasmus+ KA1 a KA2 – viz kapitolu MEZINÁRODNÍ AKTIVITY A PROJEKTY
 • Organizace vzdělávacích projektů pro učitele základních uměleckých škol
  • 2012 – 2015 jsem spoluorganizoval, provozoval webové stránky a hlavně přednášel v rámci tří projektů Artprogram. Projekty spočívaly v organizaci dvoudenních setkávání učitelů ZUŠ především Moravskoslezského kraje, méně pak Zlínského a Olomouckého kraje. Setkávali jsme se buď po školách, nebo po profesích (klavíristé, kytaristi, bubeníci, výtvarníci, herci, tanečníci …) a postupně jsme učitele seznamovali s problematikou prvotní tvorby školních vzdělávacích programů. Setkání byla vždy dvoudenní, aby byl čas i na neformální posezení, které se ukázaly možná ještě důležitější, než samotný seminář.
  • V projektech jsem figuroval jako přednášející a organizátor.
  • Projekt zaštítil Institut Euroschola a MÚZA – sdružení ZUŠ Moravskoslezského kraje.
 • Další projekty
  • 2011 – PILOT ZUŠ – projekt Národního institutu pro další vzdělávání, spočívající ve vzdělávání učitelů ZUŠ v souvislosti se zaváděním školních vzdělávacích programů
  • 2015 - Pomozte dětem lépe žít
   • Po koncertu ZUŠKABANDU v Rýmařově v kapli V Lipkách (v rámci mezinárodního setkání v Rýmařově) mi nabídl majitel nadace „Pomozte dětem žít lépe“ MUDr. Radan Kuča, abych se ucházel o grant v rámci nadace. Z grantu jsme pak financovali koupi čtyř saxofonů.
  • 2016 - ZlinArt
   • Učitelům ZUŠ Zlínského kraje se tolik zalíbil Artprogram, že ho napodobili, zažádali o podporu a rok se mohli scházet na podobných dvoudenních setkáních. V projektu jsem působil jako jeden z hlavních lektorů
  • 2009 - Projekt Nadace OKD
   • Nadace OKD podpořila náš celoškolní všeoborový projekt „Amerika“
  • 2016 – 2019 - Portedo
   • S kanceláří Portedo spolupracujeme na vzdělávacích aktivitách učitelů ZUŠ
   • Jsem aktivně zapojen do týmu, který hodnotí školní vzdělávací programy 14 vybraných škol. V týmu jsou kromě mě ještě Bc. Jiří Stárek, PhDr. Jana Mazánková, PhDr. Alexandros Charalambidis, Mgr. Lucie Valentová
  • 2017 – 2019 - APIV - Jedinečností uměleckého výrazu k inkluzivnímu uměleckému vzdělávání
   • imuza.upol.cz
   • Vzdělávací projekt pro škola a neziskové organizace s tématem zavádění inkluze. Projekt řídí Univerzita Palackého v Olomouci
  • Červen – září 2018 – projekt SYPO („Systémová podpora“)
   • Projekt vytváří produkty podporující péči o začínajícího učitele na všech typech škol v ČR. Já působím v týmu jako expert za ZUŠ.
   • Projekt organizuje Národní institut pro další vzdělávání.
   • Projekt se snaží nahradit kariérní řád, který v ČR bohužel stále není, neboť ho Poslanecká sněmovna neschválila.

Mezinárodní projekty, zahraniční koncerty, aktivity a stáže

 • Koncerty ZUŠKABANDU a Vox montany v zahraničí (koncerty jsem nejenom dirigoval, ale i zorganizoval)
  • 4. 2013 – koncert ZUŠKABANDU a Vox montany v německém Zusmarshausenu
  • 3. 2014 – koncert ZUŠKABANDU a Vox montany v německém Zusmarshausenu
  • 10. 2015 koncert ZUŠKABANDU a Vox montany v italském Arcu
  • 11. 2016 koncert ZUŠKABANDU a Vox montany v polském Ozimku
  • 10. 2017 koncert ZUŠKABANDU a Vox montany v německém Zeil am Main
 • Organizace job shadowingu ve Finsku
  • Říjen 2015 – organizoval jsem pro Institut Euroschola job shadowing pro 20 učitelů v Helsinkách a Nurmijärvi ve Finsku
 • Mezinárodní projekty
  • 2005 - Projekt s Gymnáziem Rýmařov v Litvě – Panemunská škola ve městě Alytus
  • 2007 – Projekt ZUŠ Rýmařov s Gymnáziem Rýmařov a ZUŠ Krnov v Itálii – Mapello
   • Děti se zapojily do mezinárodního orchestru vedeného italským dirigentem
  • 2007 – Aalesund, Ostrava, Rýmařov, Frenštát pod Radhoštěm
   • Společně s norským učitelem Oskarem Skulstadem jsem realizoval dvouletý projekt, který spočíval v návštěvě a ukázkových hodinách českých učitelů ZUŠ v Norsku a norských učitelů v ČR. Součástí projektu byla i konference v ostravské konzervatoři.
   • Dobré ráno s Českou televizí
  • 2007 – společně s Gymnáziem Rýmařov jsem zorganizoval setkání litevských a českých studentů v Rýmařově
  • 2008 – v rámci českopolského mikroprojektu v rámci Euroregionu Praděd jsem zorganizoval výměnné pobyty mezi ZUŠ Rýmařov a Gymnazjem Prudnik
  • 2008 - Projekt s Gymnáziem Rýmařov v Litvě – Panemunská škola ve městě Alytus
  • 2009 – účast ZUŠ Rýmařov v polském Prudniku v rámci projektu Eurotrakt
  • 2011 – 2013 – projekt „Wanderung“
   • Projektu se účastnily školy: ZUŠ Rýmařov, Staatliche Realschule Zusmarshausen (Německo), Inkılap Lisesi (Izmit - Turecko), Zespół Szkół Licealnych im. B. Chrobrego / Technikum nr 2 w Leżajsku (Polsko), COLEGIUL NATIONAL "ELENA CUZA" (Craiova – Rumunsko), Liceo Classico "Alfredo Oriani" (Corato – Itálie)
   • V rámci projektu proběhly návštěvy učitelů a žáků všech partnerských škol ve všech partnerských zemích. Téma projektu bylo „putování“ v jakékoli podobě. Cílem projektu bylo především setkávání mladých lidí, rozvoj prezentačních a komunikačních dovedností.
  • 2012 – týdenní stáž v Helsinkách a Turku (Finsko) v rámci projektu Artprogram. Šlo o návštěvu 15 učitelů ZUŠ Rýmařov, Frenštát pod Radhoštěm a Ostrava Mariánské Hory na ministerstvu školství a ve vybraných školách.
  • 2013 – 2015 – projekt Networks
   • Partnerskými školami byly: ZUŠ Rýmařov (ČR), Staatliche Realschule Zusmarshausen (Německo), Γυμνάσιο Προσοτσάνης - Gymnasium of Prosotsani (Řecko), ŞEHİT ÖĞRETMEN ORHAN GÖK ANADOLU LİSESİ (Kadirli – Turecko), ZENDENSINO - COOPERATIVA DE ENSINO IPRL (Fão Esposende - Portugalsko)
   • V rámci projektu proběhla setkání všech parterů v každé partnerské škole. Smyslem projektu bylo „síťování“ mladých lidí, rozvoj prezentace, komunikace.
  • 2013 – „From Dropout to Inclusion“ – česko – rumunský projekt řízený Moravskoslezským krajem. V rámci něho byli učitelé ZUŠ Rýmařov dvakrát v Rumunsku. Já jsem organizoval jedno ze čtyř setkání v ČR, ostatních jsem se účastnil.
  • 2015 - 2017 – projekt v rámci programu Erasmus+ KA2 „Feel the Spirit of a Modern Europe - Bringing Entrepreneurship into Schools“.
   • Partnerské školy: ZUŠ Rýmařov, Staatl. Realschule – Meitingen (Německo), Istituto di istruzione superiore Carlo Levi – Portici (Itálie,) Zespol Szkol Licealnych im.B.Chrobrego w Lezajsku (Polsko), škola v Kosgodě (Srí Lanka)
   • V rámci projektu jsme uskutečnili devět setkání – po dvou v partnerských školách + návštěva partnerské školy v Kosgodě na Srí Lance. Setkání v ČR vždy leželo organizačně na mně. Setkání se vždy účastnili učitelé ZUŠ Rýmařov a vybraní žáci.
   • Jádrem projektu bylo vytvoření fiktivní studentské firmy, která svou činností podporovala školu na Srí Lance zcela zničenou v roce 2004 vlnou tsunami.
   • Reportáž v televizi Polar
  • 2018 – 2019 – projekt v rámci programu Erasmus+ KA1
   • Já a tři moje kolegyně ze ZUŠ Rýmařov vycestovali do Itálie, Malty a Rakouska na kurz dle vlastního výběru – šlo o kurzy angličtiny a výtvarné a hudební vzdělávání.

Lektorská činnost

 • Jsem externím spolupracovníkem Národního institutu pro další vzdělávání.
  • Působím jako lektor především v souvislosti se školním vzdělávacím programem v ZUŠ.
  • Účastním se vzdělávání v rámci modulu „Zkušený učitel“.
 • Působil jsem několik let jako hlavní lektor projektů Artprogram a ZlinArt – viz kapitolu Organizační schopnosti, projektová činnost
 • Působím jako lektor v rámci firmy EducaTrans s.r.o. – především na základních uměleckých školách

Podnikatelská činnost

 • V 90. letech jsem založil firmu Attempo, v rámci jejíž činnosti jsem vydal svou Školu hry na kytaru pro začátečníky, některé učební pomůcky pro žáky hry na kytaru a dvě autorská CD se skladbami pro kytaru – „Noční obrazy“ a „Skladby pro kytaru“.
  • Školu hry na kytaru pro začátečníky jsem vydal za podpory Vladimíra Erbena (firma „ECO – Metal recycling“)
  • Firmu jsem dlouho neprovozoval, v roce 2017 jsem její činnost přerušil na 60 let.
 • V roce 2017 jsem s Mgr. Hynkem Böhmem, Ph.D. založil firmu Educatrans s.r.o., v rámci jejíž činnosti se věnujeme vzdělávacím aktivitám učitelů všech typů škol v ČR

Autorství učebních pomůcek a didaktického materiálu

 • Škola hry na kytaru pro 1. ročník ZUŠ
  •  
  • Autorem obalu je Roman Karel.
 • Didaktické pomůcky pro správné postavení rukou při hře na klasickou kytaru
 • Didaktické hry pro hudební nauku – pexesa, Citadela, křížová bitva …
 • Počítačové hudebně teoretické pexeso – vytvořené s RNDr. Hynkem Mlnaříkem, Ph.D.
 • Autorské instruktivní skladby pro klasickou kytaru
 • Jsem autorem a organizátorem výtvarné výstavy „Dějiny hudby v dětských komiksech a obrázcích“, kterou podpořil Zdeněk Svěrák
 • Hudební pohádky pro děti - odkaz

Skladatelská činnost

 • Přednesové koncertní skladby pro kytary, flétnu
  • (přebaly k oběma deskám vytvořil Roman Karel)
  • CD Noční obrazy
  • CD Skladby pro kytaru
  • Skladby pro kytary vytvořené s Mgr. Ivo Šauerem, DiS.

Spoluautorství rámcového vzdělávacího programu pro základní umělecké vzdělávání

 • Jsem spoluautorem především koncepce Rámcového vzdělávacího programu pro základní umělecké vzdělávání.
 • Pod mým vedením se ZUŠ Rýmařov stala pilotní školou tvorby nejdříve rámcového vzdělávacího programu, později školního vzdělávacího programu.
 • Cítím se být zodpovědný za to, že školní vzdělávací programy v ZUŠ nejsou jenom formální dokumenty, ale že se podle nich skutečně učí. Proto jsem stále aktivní při lektorování seminářů pro učitele ZUŠ právě v souvislosti se školními vzdělávacími programy.

Publikační činnost

 • Řízení školy, Speciál pro ZUŠ
  • Článek o stáži ve škole na Srí Lance
 • Josef Raabe
  • Aktualizace školního vzdělávacího programu v ZUŠ
 • Škola hry na kytaru pro 1. ročník ZUŠ
 • CD Noční obrazy
 • CD Skladby pro kytaru

Ocenění

 • 28. března 2018 jsem byl oceněný hejtmanem Moravskoslezského kraje za dlouholetou projektovou činnost a mezinárodní aktivity ZUŠ Rýmařov.
 • 1994
  • Ocenění Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v soutěži „Pedagogická tvořivost“ za práce „Kdo si hraje rád“ (didaktické pomůcky pro výuku hry na kytaru), „Kytarovou školu pro 1. a 2. ročník ZUŠ“ a didaktickou pomůcku „Kytarela“.

Členství v zastupitelstvu města Rýmařov

 • Pro volební období 2014 – 2018 jsem byl zvolen zastupitelem města Rýmařov, jsem členem školské komise a předsedou komise pro mezinárodní vztahy a cestovní ruch.
 • Pro volební období 2018 – 2022 jsem byl znovuzvolen zastupitelem města Rýmařov, jsem členem školské komise a předsedou komise pro mezinárodní vztahy a cestovní ruch.

Další aktivity

Znalost cizího jazyka

 • Angličtina - upper - intermediate B2

V sobotu 3. června zveme všechny příznivce Základní umělecké školy v Rýmařově na zámek v Janovicích. Rýmařovské muzeum zde pořádá slavnostní zahájení nové zámecké sezóny a ZUŠ Rýmařov u toho nebude chybět s koncerty, divedlem, tanečním představením, výstavami, výtvarnými stánky.

 

Spolu se ZUŠ zde bude k vidění i vystoupení dětí ze Spolku přátel ZUŠ Rýmařov.

Ve středu 29. března 2017 bude mezi oceněnými pedagogickými pracovníků škol a školských zařízení Moravskoslezského kraje u příležitosti Dne učitelů v roce 2017 i ředitel ZUŠ Rýmařov Jiří Taufer.

Ocenění převezme v sále Janáčkovy konzervatoře v Ostravě z rukou hejtmana Moravskoslezského kraje.

 

Oficiální text zprávy je zde.

Použijte, prosím, omluvenku v systému iZUŠ.

 • Jděte na www.izus.cz.
 • Přihlaste se do žákovské knížky svého dítěte svými přihlašovacími údaji. Pokud je nemáte, obraťte se na vyučujícího Vašeho dítěte.
 • Vyplňte omluvenku a pošlete ji.