S velkým zármutkem jsme se dozvěděli, že zemřel můj předchůdce, dlouholetý ředitel nejdřív Lidové školy umění, později Základní umělecké školy Rýmařov Josef Jureček.
Při mé práci mi Josef Jureček poskytoval a bude poskytovat skvělou inspiraci a v mnohém dodnes představuje můj velký profesní vzor.

Budu moc rád, když vy, kteří jste ho znali, mu spolu se mnou věnujete pár myšlenek a vzpomínek.

Jiří Taufer, ředitel ZUŠ Rýmařov

 

Soubor staré  hudby je zaměřen na interpretaci a provozovací praxi staré hudby, především středověké, renesanční a barokní. Žáci jsou seznámeni se skladateli jak českými, tak zahraničními. Hudební soubor je určen žákům všech studijních zaměření vyučovaných na ZUŠ. Cílem tohoto souboru je propojit hru na nástroje se zpěvem, seznámit se se skladbami tehdejší doby a hudebními formami, se kterými se v dnešní době běžně nesetkají. V souboru se zaměřujeme jak na světskou, tak duchovní tvorbu.

 

Základní umělecká škola v Rýmařově pracuje, doufejme, na dobré úrovni. To ale neznamená, že bychom neměli nic, co bychom nemohli zlepšit.

Skutečně je zde něco, co nás trápí:

Výuka probíhá ve třech budovách, což je organizačně a samozřejmě i finančně náročné. Je to prostě nešikovné. Koncertní sál je v jiné budově, než výuka hudebního oboru – pokud tedy chce jakýkoli soubor či orchestr uspořádat koncert, musí všechno stěhovat. Chceme-li uspořádat cokoli pro děti z různých oborů, je to problém, neboť musíme přenášet výuku z budovy do budovy. Taneční obor pracuje skvěle, ale pracuje v prostorách, které jsou pro tanec nevyhovující. Nemůžeme si jistě stěžovat – zřizovatel, město Rýmařov, rodiče, učitelé i samotné děti, všichni děláme, co můžeme – a doufejme, že je to i vidět a slyšet. Ale představa, že bychom mohli existovat v jediné budově a nikoli ve třech, je opravdu lákavá.

První myšlenka, kterou jsme měli a kterou jsme předložili zastupitelstvu města Rýmařov, bylo přestěhovat naši ZUŠku do budovy městského divadla, která bylo v té době zcela nevyužívaná. Spolu se školou by, podle tohoto návrhu, v budově po rekonstrukci mohly bez problémů fungovat i městské kapely či divadelní soubory. Tento nápad se ale nakonec ukázal jako nereálný – dlužno ovšem poznamenat, že nikoli z viny vedení Rýmařova, městského úřadu, zastupitelstva či starosty.

Dalším nápadem, který by nám mohl pomoci, je využít budovu na Bartákově ulici 21 (bývalé jesle), kterou bychom rádi zrekonstruovali pro účely výuky ZUŠ Rýmařov. Tento objekt je dlouhé roky nevyužívaný a prázdný (přesně od té doby, kdy se zrekonstruovala budova Střediska volného času, neboť SVČ v budově v době rekonstrukce přechodně pobývalo). Z toho důvodu jsme si nechali odbornou firmou RD project and Partners s.r.o. zpracovat studii, podle níž je zřejmé, že to není nápad špatný. Pokud bychom budovu opravili a vybavili moderním zařízením, mohla by se do ní základní umělecká škola přestěhovat. Takový krok by byl nesmírným skokem vpřed a užitek by z toho měly především rýmařovské děti, které by se mohly umělecky vzdělávat v úplně jiných podmínkách než doposud. Na tomto místě je jistě dobré poznamenat, že umělecké vzdělávání v naší republice je něco, co nám závidí po celém světě, neboť naše děti se takto učí nejenom hrát, zpívat, modelovat, kreslit, tančit či hrát divadlo. Ony se učí především to, co budou používat v celém svém dalším životě, ať už jako profesionální umělci, nebo jako zapálení amatéři – učí se lásce k umění, toleranci jednoho k druhému, pravidelnosti, poctivosti, cílevědomosti, práci v týmu, odpovědnosti za společné dílo, dochvilnosti, prezentačním a komunikačním dovednostem … To jsou hodnoty, které mladé generaci často chybí. Naše rýmařovské děti ale tuto možnost mají, v naší škole, doufejme, vrchovatě.

Na následujících obrázcích si můžete prohlédnout, jak by asi budova vypadala, kdyby se záměr podařil a budova se pro umělecké vzdělávání mladých Rýmařovanů adaptovala. Jedná se o ten záměr, který jsme právě předali zastupitelstvu města Rýmařova k posouzení a další diskuzi.

Jiří Taufer

 

V sobotu 3. června zveme všechny příznivce Základní umělecké školy v Rýmařově na zámek v Janovicích. Rýmařovské muzeum zde pořádá slavnostní zahájení nové zámecké sezóny a ZUŠ Rýmařov u toho nebude chybět s koncerty, divedlem, tanečním představením, výstavami, výtvarnými stánky.

 

Spolu se ZUŠ zde bude k vidění i vystoupení dětí ze Spolku přátel ZUŠ Rýmařov.

Ve středu 29. března 2017 bude mezi oceněnými pedagogickými pracovníků škol a školských zařízení Moravskoslezského kraje u příležitosti Dne učitelů v roce 2017 i ředitel ZUŠ Rýmařov Jiří Taufer.

Ocenění převezme v sále Janáčkovy konzervatoře v Ostravě z rukou hejtmana Moravskoslezského kraje.

 

Oficiální text zprávy je zde.

O MNĚ

 

Osobní údaje

 • Učitel hry na kytaru
 • Vedoucí folkové skupiny Chaotics

 bydliště: Příkopy 6, Rýmařov

 telefon:

 email:         Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Narozen: 15.11.1965

Ženatý, 5 dětí


 

ČÁST OBSAHOVÁ

 

Vzdělání

 • základní škola
  • ZDŠ Velká nad Veličkou, 1.9.1972 – 30.6.1980
 • střední škola
  • Gymnázium Strážnice, 1.9.1980 – 30.6.1984
 • univerzita Palackého Olomouc, fakulta Přírodovědecká, studijní obor učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů, aprobační předměty matematika a chemie
  • 9.1984 – 30.6.1989
  • Získání titulu Mgr.
 • Slezská univerzita , fakulta Filosoficko-přírodovědecká, studijní obor Informatika a výpočetní technika
  • 9.2000 – 8.9.2003
  • Získání titulu Bc.

Zaměstnání

 • Gymnázium Rýmařov - učitel
  • 8.1989 – 31.7.1995
 • Škola cestovního ruchu a managementu Rýmařov – zástupce ředitele
  • 8.1995 – 31.6.1997
 • Soukromá střední odborná škola Prima, s.r.o., Rýmařov - učitel
  • 7.1997 – 30.6.1998
 • Soukromá střední odborná škola Prima, s.r.o., Rýmařov – zástupce ředitele
  • 7.1998 – 30.6.2001
 • nezaměstnaný
  • 7.2001 – 30.7.2001
 • ZŠ Rýmařov, Jelínkova 1 – zástupce ředitele
  • 8.2001 – 31.1.2008
 • ZŠ Rýmařov, Jelínkova 1 – učitel, správce ICT
  • 2.2008 - dosud
 • ZUŠ Rýmařov – učitel hudby
  • 9.2009 - dosud
 • OSVČ
  • 3.2011 - dosud

Dovednosti

 • Zakládající člen a vedoucí hudební skupiny Variace
  • Od 1998 dosud
 • Lektor a spolupracovník pro informační systém pro školy - Bakaláři
  • Od 2006 dosud
 • řidičský průkaz skupiny B
 • Novell Education Certificate Standard Course NetWare 5.1 Administration
 • Programování v jazycích Pascal, C, Java, znalost tvorby WWW stránek.

Organizační schopnosti, projektová činnost, soutěže

 • Organizace a plánování činností skupiny Variace

Mezinárodní projekty, zahraniční koncerty, aktivity a stáže

 • Účast na XXIV. Mezinárodním festivalu pěveckých sborů Vrbno pod Pradědem 2018

Lektorská činnost

 • Lektor Bakalářů
  • Od 2006 dosud

Podnikatelská činnost

 • OSVČ
  • 3.2011 - dosud

 

Skladatelská činnost

 • Aranžmá skladeb pro skupinu Variace

Znalost cizího jazyka

 • Anglický jazyk - začátečník

Použijte, prosím, omluvenku v systému iZUŠ.

 • Jděte na www.izus.cz.
 • Přihlaste se do žákovské knížky svého dítěte svými přihlašovacími údaji. Pokud je nemáte, obraťte se na vyučujícího Vašeho dítěte.
 • Vyplňte omluvenku a pošlete ji.

O MNĚ

 

Osobní údaje

Učitelka literárně dramatického oboru

bydliště: Máchova 20, Rýmařov, 79501

email:    Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Zaměstnání

 • Učitelka LDO
  • 2000 - doposud

 

 

Organizační schopnosti, projektová činnost, soutěže

 

 • Učitelka LITERÁRNĚ DRAMATICKÉHO OBORU- práce s dětmi
 • Organizace KRAJSKÝCH PŘEHLÍDEK DIVADELNÍCH SOUBORŮ
 • Organizace DIVADELNÍCH PŘEDSTAVENÍ
 • Organizace DIVADELNÍCH SOUSTŘEDĚNÍ
 • Organizace BIGBEATOVÝCH VÁNOC –rockový koncert za účelem benefice
 • Organizace DIVADELNÍCH PROGRAMŮ pro školy a mateřské školy

 

kurzy, semináře, vzdělávací programy

 • Tělo, gesto, hlas-psychologické základy komunikace
 • Loutka jako nástroj vzdělávání 
 • Cestou hlasu k sobě
 • Hra s textem, text ve hře

Vzdělání

 • Mateřská škola Čapka Choda v Olomouci
  • 1982 - 1985
 • Základní škola Tererovo náměstí v Olomouci
  • 1985 - 1990
 • Gymnázium Hejčín v Olomouci
  • 1990 - 1997
 • Ostravská Univerzita , Pedagogická fakulta, obor Vychovatelství
  • 1997 - 1998
 • Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta, obor Textilní tvorba
  • 1998 - 1999
 • Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, obor Učitelství výtvarné výchovy pro ZUŠ a střední školy
  • 1999 – 2004
  • získání titulu Mgr.

 

 

 

Další vzdělání, kurzy

 

 • Masarykova Univerzita v Brně, Pedagogická fakulta, obor Arteterapie

2003 – 2005

Univerzita Palackého v Olomouci,  Pedagogická fakulta, obor Arteterapie

2006 – 2007

Univerzita Palackého v Olomouci,  Pedagogická fakulta, Kompetence Animátora v mediaci umění

2007 - 2008

 

 • Angličtina pro pokročilé, 2006

Angličtina pro pokročilé, Rýmařov, 2017

 • Výtvarná dílna – prostorové a hmatové vnímání, 2009

Grafomotorika a vše co k ní patří, Opava, 2017

 • Land Art , Slavonice, 2017
 • Výtvarná laboratoř - Možnosti malby, Plumlov, 2018
 • Tvorba profesního portfolia, 2018
 • Metoda CLIL ve výuce uměleckých předmětů, 2019

 

 

 

 

 

 

Zaměstnání

 • ZUŠ M. Stibora v Olomouci
  • 2005
 • Gymnázium v Rýmařově
  • 2005 - 2018
 • ZUŠ Rýmařov
  • 2005 - dosud
 • ZŠ a MŠ Stará Ves
  • 2015 - dosud

 

Dovednosti

 

Učitelka výtvarného oboru

                                   - klasické disciplíny ( kresba, malba, grafika, keramika, textil , objekt, multimédia…)

                                   - výtvarná teorie, dějiny umění

                                   - příprava  studentů na talentové zkoušky na střední a vysoké výtvarné  školy

                                   - grafomotorika – výuka předškoláků a školáků na ZŠ

                                   - výtvarný obor pro seniory

 

Aktivní výtvarník

 • výstavy – samostatné i skupinové
 • plenéry - organizace plenérů pro ostatní výtvarníky, pro studenty , účast na plenérech u nás i v zahraničí
 • vedení výtvarných kurzů

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výstavy

 

 • Samostatné výstavy

 

2000 Olomouc, Galerie v Řepčíně, „Kresba, malba, šperk, textil“

2002 Lednice, čajovna, „Malby“

2002 Albrechtice, kostel sv. Trojice

2002 Olomouc, Galerie M. Stibora, „Habstrakty“

2006 Rýmařov, Městské muzeum, „Obě dvě“

2013 Rýmařov, Městské muzeum

 

 • Skupinové výstavy

 

2001 Olomouc, Galerie Před děkanátem, „Batiky“

2001 Olomouc, Galerie Výpad, „Krajiny“

2001 Olomouc, Minigalerie DDM, „Práce 3. ročníku VV ZUŠ“

2002 Rožnov pod Radhoštěm, Galerie ZUŠ, „Práce z plenéru“

2002 Olomouc, Galerie Před děkanátem

2002 Olomouc, Umělecké centrum UP Olomouc, atelier kovu a šperku, „Pečený šperk“

2003 Spálov, statek, „Akt“

2003 Olomouc, Umělecké centrum UP Olomouc,atrium, „Vlákno, plocha, prostor“

2004 Spálov, statek, „Potomek, dítě, plod“

2004 Albrechtice u Rýmařova, kostel sv. Trojice

2004 Olomouc, Galerie M. Stibora, „Špe(r)ky“

2004 Příchovice, fara, Setkání umělecké skupiny XXVI

2006 Karlovice, Art Galerie Penzion, „4 ženy04“

2008 Rýmařov, Městské muzeum, „Pečený šperk“

2012 Rýmařov, Městské muzeum, „Octopus“

2014 Rýmařov, Městské muzeum, „Šperk k sežrání“

2015 Rýmařov, Městské muzeum, „Šperk k sežrání“

2016 Rýmařov, Městské muzeum, „Octopus“

2017 Rýmařov, Městské muzeum, „Betlém“

2018 Rýmařov, Městské muzeum, „Betlém“

 

 

 

 

 

 

 

Organizační schopnosti, projektová činnost

 

 • Organizace výtvarných plenérů pro děti i dospělé

např. Vrbno pod Pradědem (2006)– plenér pro studenty Gymnázia Rýmařov

Spálov  pro studenty ZUŠ  a Gymnázia Rýmařov (2007, 2009)

Rabštejn (2006) - plenér pro studenty Gymnázia Rýmařov

Plenéry pro dospělé – Albrechtice (2004), Loštice (2016), Úsov (2009, 2018),  Radnice (2013, 2015, 2017),  Bohdalov (2012)...

 • Organizace dětských letních táborů  (1997 - 2008)
 • Organizace výtvarných happeningů , např.
 • Sovinec – hradby (1999)

Chlebové pexeso, Horní náměstí v Olomouci (2003)

Šperk k sežrání, Muzeum Rýmařov (2012, 2014)

Barevné víkendy v Albrechticích u Rýmařova (1998-2008)

Bazénování, bazén v Břidličné (2006)

 • Organizace výstav pro děti i dospělé
 • Organizace festivalu Pásmo kostelní v kostele v Albrechticích u Rýmařova (2000-2008) – prezentace výtvarných děl, poezie, prózy, hudby
 • Organizace módních přehlídek v rámci výuky na ZUŠ a gymnáziu

Ekologická módní přehlídka -modely z odpadových materiálů (2007)

Květinová módní přehlídka (2018)

 • Organizace výtvarných dílen

Výtvarné dílny při festivalu MAF ve Spálově (2002-2005)

Výtvarné dílny na Bambiriádě v Krnově a Janovicích

Velikonoční a vánoční dílny v Rýmařově, Břidličné

Výtvarné dílny jako součást akce na janovickém zámku (2013-2018)

Výtvarné dílny v Hedvě Český Brokát, (2018)

 

 • Spolupořádání celoročních projektů v rámci výuky na ZUŠ, ve kterých se propojil výtvarný obor s ostatními obory na ZUŠ

Baroko (2005), Afrika (2006), Amerika (2007), Kontrasty (2008), Květy a kytice (2018)…

 

 

Soutěže

 • účast na několika ročnících mezinárodní výtvarné soutěže Inštalácia v Považské Bystrici , odměnou byla výtvarná  dílna pro 3 studenty a pedagoga (2007, 2008, 2010, 2013)
 • Účast na přehlídkách ZUŠ ve šternberském klášteře
 • Úspěch na mezinárodní výtvarné soutěži v Osvětimi
 • Ocenění v okresních a krajských výtvarných soutěžích Mé toulky za zvěří, Požární ochrana očima dětí, Město čte knihu…

 

 

Mezinárodní projekty,  aktivity a stáže

 • 2007 – Aalesund, Ostrava, Rýmařov, Frenštát pod Radhoštěm
  • dvouletý projekt, který spočíval v návštěvě a ukázkových hodinách českých učitelů ZUŠ v Norsku a norských učitelů v ČR. Součástí projektu byla i konference v ostravské konzervatoři.
 • 2008 - Projekt s Gymnáziem Rýmařov v Litvě – Panemunská škola ve městě Alytus
 • 2011 – 2013 – projekt „Wanderung“
  • Projektu se účastnily školy: ZUŠ Rýmařov, Staatliche Realschule Zusmarshausen (Německo), Inkılap Lisesi (Izmit - Turecko), Zespół Szkół Licealnych im. B. Chrobrego / Technikum nr 2 w Leżajsku (Polsko), COLEGIUL NATIONAL "ELENA CUZA" (Craiova – Rumunsko), Liceo Classico "Alfredo Oriani" (Corato – Itálie)
  • V rámci projektu proběhly návštěvy učitelů a žáků všech partnerských škol ve všech partnerských zemích. Téma projektu bylo „putování“ v jakékoli podobě. Cílem projektu bylo především setkávání mladých lidí, rozvoj prezentačních a komunikačních dovedností.
 • 2013 – 2015 – projekt Networks
  • Partnerskými školami byly: ZUŠ Rýmařov (ČR), Staatliche Realschule Zusmarshausen (Německo), Γυμνάσιο Προσοτσάνης - Gymnasium of Prosotsani (Řecko), ŞEHİT ÖĞRETMEN ORHAN GÖK ANADOLU LİSESİ (Kadirli – Turecko), ZENDENSINO - COOPERATIVA DE ENSINO IPRL (Fão Esposende - Portugalsko)
  • V rámci projektu proběhla setkání všech parterů v každé partnerské škole. Smyslem projektu bylo „síťování“ mladých lidí, rozvoj prezentace, komunikace.
  • Navštívila jsem se studenty Řecko
 • 2015 - 2017 – projekt v rámci programu Erasmus+ KA2 „Feel the Spirit of a Modern Europe - Bringing Entrepreneurship into Schools“.
  • Partnerské školy: ZUŠ Rýmařov, Staatliche Realschule – Meitingen (Německo), Istituto di istruzione superiore Carlo Levi – Portici (Itálie,) Zespol Szkol Licealnych im.B.Chrobrego w Lezajsku (Polsko), škola v Kosgodě (Srí Lanka)
  • Navštívila jsem se studenty školu v Meitingenu

 

 

 

 OCENĚNÍ

 

Ocenění od města Rýmařov za učitelskou činnost (rok?)

 

ZNALOST CIZÍHO JAZYKA

 • Angličtina – maturita, kurzy
 • Němčina – 6 let na gymnáziu
 • Latina – 3 roky na gymnáziu
 • Znakový jazyk pro neslyšící – 2letý kurz v Unii neslyšících v Olomouci

Mgr. Jiří Taufer, Ph.D. – profesní portfolio     

Osobní údaje

 • učitel hry na kytaru a hudební teorie
 • ředitel základní umělecké školy Rýmařov
 • zakladatel a dirigent dětského orchestru ZUŠKABAND
 • zakladatel a dirigent dospělého pěveckého sboru Vox Montana
 • organizátor vzdělávacích aktivit pro děti i dospělé
 • organizátor a manažer mezinárodních projektů aktivit
 • aktivní hráč na klasickou kytaru a sitar
 • hudební skladatel
 • lektor – vzdělávání dospělých
 • webmaster
 • zastupitel města
 • podnikatel (Attempo!, EducaTrans s.r.o.)

 

 bydliště:      U Rybníka 15, 795 01 Rýmařov

 telefon:       00420 739 345 508

 email:         Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Narozen: 27. 1. 1967 v Přerově

Ženatý, dvě děti

 Vzdělání

 • mateřská škola
  • 1970 - 1973
 • základní škola s plaveckým zaměřením
  • 1973 - 1981
 • Lidová škola umění Pardubice – Polabiny
  • 4 roky hry na klavír
 • Gymnázium Pardubice – všeobecné studium s rozšířenou matematikou a fyzikou
  • 1981 - 1985
 • Univerzita Palackého v Olomouci – studium Učitelství pro 1. stupeň základní školy s rozšířenou hudební výchovou
 • Ostravská univerzita v Ostravě – doktorské studium Teorie hudby a pedagogika
 • Funkční studium pro ředitele
 • Některé certifikáty ze školení (záměrně neuvádím všechny, je to zbytečné):
  • 10. 2007 - BOZP
  • 2. 2004 - ICT
  • 4. 2004 - BOZP
  • 10. 2004 - PO
  • 11. 2004 - ICT
  • 11. 2004 – Hudební nauka trochu jinak
  • 4. 2005 – Hudební nauka trochu jinak
  • 5. 2005 – školský zákon
  • 9. 2005 – pracovní řád
  • 2. 2006 – ICT ve HV
  • 4. 2006 – Počítače ve škole
  • 12. 2006 – Bezpečnost práce
  • 12. 2006 – funkční studium pro ředitele
  • 1. 2007 – pracovně právní vztahy
  • 2. 2007 – zákoník práce
  • 4. 2007 - ŠVP
  • 4. 2007 vzdělávání v Dánsku
  • 11. 2007 – Právní poradna
  • 9. 2008 – Manažerské dovednosti ředitele
  • 3. 2009 – Právní poradna
  • 5. 2010 - Artprogram
  • 1. 2009 – Komunikační a lektorské dovednosti
  • 3. 2011 – tvorba ŠVP
  • 4. 2011 – Komunikační a lektorské dovednosti
  • 5. 2011 – Artprogram 2
  • 8. 2011 – Podpora ZUŠ, školení pro lektory
  • 1. 20012 – Workshop pro ředitele
  • 5. 2012 – monitorovací seminář Comenius
  • 10. 2012 – Podpora ZUŠ, lektorování
  • 2. 2014 – Facility management
  • 8. 2014 – tvorba ŠVP
  • 9. 2014 – seminář Comenius
  • 9. 2014 – zákon o pedagogických pracovnících
  • 1. 2015 – seminář Comenius
  • 6. 2015 – monitorovací seminář Comenius
  • 9. 2015 – seminář pro schválené projekty
  • 9. 2015 – seminář iZUŠ
  • 10. 2015 – Nákupní portál
  • 9. 2016 – Základní sociální potřeby současných dětí
  • 11. 2016 – školení iZUŠ
  • 11. 2016 – školení řidičů
  • 1. 2017 – Co znamená, když se řekne kvalitní škola? Společní vzdělávání v ZUŠ
  • 6. 2017 – školení Erasmu+
  • 9. 2017 – ŠVP pro zkušené učitele
  • 1. 2017 - Structogram
  • 1. 2018 – Šablony II pro ZUŠ
  • 2. 2018 – English course in Malta
  • 26. 10. 2018 Společné vzdělávání a základy práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami na ZUŠ a SUŠ
  • 6. 12. 2018 Erasmus+ Contact making seminar, Dublin, Ireland
  • 21. 3. 2019 -  Jak správně oddávat aneb co by měl vědět a znát matrikář a každý oddávající
  • 9. 5. 2019 – informační seminář o novele vyhlášky o ZUV

Zaměstnání

Dovednosti

 • Řidičský průkaz B
 • Učitel hudby
  • klasická kytara
  • hudební teorie
  • dirigování
 • Hudba
  • hráč na klasickou kytaru (a příležitostně na sitar)
   • člen folkové skupiny Omyl v Liberci
   • člen folkové skupiny Bakaláři Olomouc
   • člen orchestru Ensemble Damian Olomouc (Tomáš Hanzlík)
   • korepetitor Dětské opery Olomouc (Tomáš Hanzlík)
   • člen skupiny Encián Krnov
   • celovečerní sólové koncerty s klasickou kytarou – autorské i interpretační
   • výchovné koncerty s bubeníkem Ivo Batouškem
   • Autorská CD
    • Noční obrazy
    • Skladby pro kytaru
   • Založení a vedení dospělého pěveckého sboru Vox Montana v Rýmařově
   • Založení a vedení dětského orchestru ZUŠKABAND v Rýmařově
   • aranžování hudby především pro potřeby Vox montany a ZUŠKABANDU
   • skladatel drobných, především kytarových skladeb
   • autor Školy hry na kytaru pro 1. ročník ZUŠ
 • Webmastering
 • Schopnost vzdělávat nejenom děti, ale i dospělé
  • Realizoval jsem semináře pro učitele ZUŠ po celé ČR – v rámci EducaTrans s.r.o., v rámci činnosti Národního institutu pro další vzdělávání, v rámci vzdělávacích projektů (Artprogram 1, Artprogram 2, Artprogram 3, ZlinaArt, PILOT ZUŠ, SYPO …)

 Organizační schopnosti, projektová činnost

 • Ředitel základní umělecké školy – běžný chod školy
 • Organizace mezinárodních projektů
  • většinou financovaných z programů Euroregionu Praděd, „Norských fondů“, Comenius, Erasmus+ KA1 a KA2 – viz kapitolu MEZINÁRODNÍ AKTIVITY A PROJEKTY
 • Organizace vzdělávacích projektů pro učitele základních uměleckých škol
  • 2012 – 2015 jsem spoluorganizoval, provozoval webové stránky a hlavně přednášel v rámci tří projektů Artprogram. Projekty spočívaly v organizaci dvoudenních setkávání učitelů ZUŠ především Moravskoslezského kraje, méně pak Zlínského a Olomouckého kraje. Setkávali jsme se buď po školách, nebo po profesích (klavíristé, kytaristi, bubeníci, výtvarníci, herci, tanečníci …) a postupně jsme učitele seznamovali s problematikou prvotní tvorby školních vzdělávacích programů. Setkání byla vždy dvoudenní, aby byl čas i na neformální posezení, které se ukázaly možná ještě důležitější, než samotný seminář.
  • V projektech jsem figuroval jako přednášející a organizátor.
  • Projekt zaštítil Institut Euroschola a MÚZA – sdružení ZUŠ Moravskoslezského kraje.
 • Další projekty
  • 2011 – PILOT ZUŠ – projekt Národního institutu pro další vzdělávání, spočívající ve vzdělávání učitelů ZUŠ v souvislosti se zaváděním školních vzdělávacích programů
  • 2015 - Pomozte dětem lépe žít
   • Po koncertu ZUŠKABANDU v Rýmařově v kapli V Lipkách (v rámci mezinárodního setkání v Rýmařově) mi nabídl majitel nadace „Pomozte dětem žít lépe“ MUDr. Radan Kuča, abych se ucházel o grant v rámci nadace. Z grantu jsme pak financovali koupi čtyř saxofonů.
  • 2016 - ZlinArt
   • Učitelům ZUŠ Zlínského kraje se tolik zalíbil Artprogram, že ho napodobili, zažádali o podporu a rok se mohli scházet na podobných dvoudenních setkáních. V projektu jsem působil jako jeden z hlavních lektorů
  • 2009 - Projekt Nadace OKD
   • Nadace OKD podpořila náš celoškolní všeoborový projekt „Amerika“
  • 2016 – 2019 - Portedo
   • S kanceláří Portedo spolupracujeme na vzdělávacích aktivitách učitelů ZUŠ
   • Jsem aktivně zapojen do týmu, který hodnotí školní vzdělávací programy 14 vybraných škol. V týmu jsou kromě mě ještě Bc. Jiří Stárek, PhDr. Jana Mazánková, PhDr. Alexandros Charalambidis, Mgr. Lucie Valentová
  • 2017 – 2019 - APIV - Jedinečností uměleckého výrazu k inkluzivnímu uměleckému vzdělávání
   • imuza.upol.cz
   • Vzdělávací projekt pro škola a neziskové organizace s tématem zavádění inkluze. Projekt řídí Univerzita Palackého v Olomouci
  • Červen 2018 – dosud – projekt SYPO („Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů“) - http://www.projektsypo.cz/
   • Projekt vytváří produkty podporující péči o začínajícího učitele na všech typech škol v ČR. Já působím v týmu jako expert za ZUŠ.
   • Projekt organizuje Národní institut pro další vzdělávání.
   • Projekt se snaží nahradit kariérní řád, který v ČR bohužel stále není, neboť ho Poslanecká sněmovna neschválila.
   • Jsem členem Stálé konference ředitelů.

Mezinárodní projekty, zahraniční koncerty, aktivity a stáže

 • Koncerty ZUŠKABANDU a Vox montany v zahraničí (koncerty jsem nejenom dirigoval, ale i zorganizoval)
  • 4. 2013 – koncert ZUŠKABANDU a Vox montany v německém Zusmarshausenu
  • 3. 2014 – koncert ZUŠKABANDU a Vox montany v německém Zusmarshausenu
  • 10. 2015 koncert ZUŠKABANDU a Vox montany v italském Arcu
  • 11. 2016 koncert ZUŠKABANDU a Vox montany v polském Ozimku
  • 10. 2017 koncert ZUŠKABANDU a Vox montany v německém Zeil am Main
 • Organizace job shadowingu ve Finsku
  • Říjen 2015 – organizoval jsem pro Institut Euroschola job shadowing pro 20 učitelů v Helsinkách a Nurmijärvi ve Finsku
 • Mezinárodní projekty
  • 2005 - Projekt s Gymnáziem Rýmařov v Litvě – Panemunská škola ve městě Alytus
  • 2007 – Projekt ZUŠ Rýmařov s Gymnáziem Rýmařov a ZUŠ Krnov v Itálii – Mapello
   • Děti se zapojily do mezinárodního orchestru vedeného italským dirigentem
  • 2007 – Aalesund, Ostrava, Rýmařov, Frenštát pod Radhoštěm
   • Společně s norským učitelem Oskarem Skulstadem jsem realizoval dvouletý projekt, který spočíval v návštěvě a ukázkových hodinách českých učitelů ZUŠ v Norsku a norských učitelů v ČR. Součástí projektu byla i konference v ostravské konzervatoři.
   • Dobré ráno s Českou televizí
  • 2007 – společně s Gymnáziem Rýmařov jsem zorganizoval setkání litevských a českých studentů v Rýmařově
  • 2008 – v rámci českopolského mikroprojektu v rámci Euroregionu Praděd jsem zorganizoval výměnné pobyty mezi ZUŠ Rýmařov a Gymnazjem Prudnik
  • 2008 - Projekt s Gymnáziem Rýmařov v Litvě – Panemunská škola ve městě Alytus
  • 2009 – účast ZUŠ Rýmařov v polském Prudniku v rámci projektu Eurotrakt
  • 2011 – 2013 – projekt „Wanderung“
   • Projektu se účastnily školy: ZUŠ Rýmařov, Staatliche Realschule Zusmarshausen (Německo), Inkılap Lisesi (Izmit - Turecko), Zespół Szkół Licealnych im. B. Chrobrego / Technikum nr 2 w Leżajsku (Polsko), COLEGIUL NATIONAL "ELENA CUZA" (Craiova – Rumunsko), Liceo Classico "Alfredo Oriani" (Corato – Itálie)
   • V rámci projektu proběhly návštěvy učitelů a žáků všech partnerských škol ve všech partnerských zemích. Téma projektu bylo „putování“ v jakékoli podobě. Cílem projektu bylo především setkávání mladých lidí, rozvoj prezentačních a komunikačních dovedností.
  • 2012 – týdenní stáž v Helsinkách a Turku (Finsko) v rámci projektu Artprogram. Šlo o návštěvu 15 učitelů ZUŠ Rýmařov, Frenštát pod Radhoštěm a Ostrava Mariánské Hory na ministerstvu školství a ve vybraných školách.
  • 2013 – 2015 – projekt Networks
   • Partnerskými školami byly: ZUŠ Rýmařov (ČR), Staatliche Realschule Zusmarshausen (Německo), Γυμνάσιο Προσοτσάνης - Gymnasium of Prosotsani (Řecko), ŞEHİT ÖĞRETMEN ORHAN GÖK ANADOLU LİSESİ (Kadirli – Turecko), ZENDENSINO - COOPERATIVA DE ENSINO IPRL (Fão Esposende - Portugalsko)
   • V rámci projektu proběhla setkání všech parterů v každé partnerské škole. Smyslem projektu bylo „síťování“ mladých lidí, rozvoj prezentace, komunikace.
  • 2013 – „From Dropout to Inclusion“ – česko – rumunský projekt řízený Moravskoslezským krajem. V rámci něho byli učitelé ZUŠ Rýmařov dvakrát v Rumunsku. Já jsem organizoval jedno ze čtyř setkání v ČR, ostatních jsem se účastnil.
  • 2015 - 2017 – projekt v rámci programu Erasmus+ KA2 „Feel the Spirit of a Modern Europe - Bringing Entrepreneurship into Schools“.
   • Partnerské školy: ZUŠ Rýmařov, Staatl. Realschule – Meitingen (Německo), Istituto di istruzione superiore Carlo Levi – Portici (Itálie,) Zespol Szkol Licealnych im.B.Chrobrego w Lezajsku (Polsko), škola v Kosgodě (Srí Lanka)
   • V rámci projektu jsme uskutečnili devět setkání – po dvou v partnerských školách + návštěva partnerské školy v Kosgodě na Srí Lance. Setkání v ČR vždy leželo organizačně na mně. Setkání se vždy účastnili učitelé ZUŠ Rýmařov a vybraní žáci.
   • Jádrem projektu bylo vytvoření fiktivní studentské firmy, která svou činností podporovala školu na Srí Lance zcela zničenou v roce 2004 vlnou tsunami.
   • Reportáž v televizi Polar
  • 2018 – 2019 – projekt v rámci programu Erasmus+ KA1
   • Já a tři moje kolegyně ze ZUŠ Rýmařov vycestovali do Itálie, Malty a Rakouska na kurz dle vlastního výběru – šlo o kurzy angličtiny a výtvarné a hudební vzdělávání.

Lektorská činnost

 • Jsem externím spolupracovníkem Národního institutu pro další vzdělávání.
  • Působím jako lektor především v souvislosti se školním vzdělávacím programem v ZUŠ.
  • Účastním se vzdělávání v rámci modulu „Zkušený učitel“.
 • Působil jsem několik let jako hlavní lektor projektů Artprogram a ZlinArt – viz kapitolu Organizační schopnosti, projektová činnost
 • Působím jako lektor v rámci firmy EducaTrans s.r.o. – především na základních uměleckých školách

Podnikatelská činnost

 • V 90. letech jsem založil firmu Attempo, v rámci jejíž činnosti jsem vydal svou Školu hry na kytaru pro začátečníky, některé učební pomůcky pro žáky hry na kytaru a dvě autorská CD se skladbami pro kytaru – „Noční obrazy“ a „Skladby pro kytaru“.
  • Školu hry na kytaru pro začátečníky jsem vydal za podpory Vladimíra Erbena (firma „ECO – Metal recycling“)
  • Firmu jsem dlouho neprovozoval, v roce 2017 jsem její činnost přerušil na 60 let.
 • V roce 2017 jsem s Mgr. Hynkem Böhmem, Ph.D. založil firmu Educatrans s.r.o., v rámci jejíž činnosti se věnujeme vzdělávacím aktivitám učitelů všech typů škol v ČR

Autorství učebních pomůcek a didaktického materiálu

 • Škola hry na kytaru pro 1. ročník ZUŠ
  •  
  • Autorem obalu je Roman Karel.
 • Didaktické pomůcky pro správné postavení rukou při hře na klasickou kytaru
 • Didaktické hry pro hudební nauku – pexesa, Citadela, křížová bitva …
 • Počítačové hudebně teoretické pexeso – vytvořené s RNDr. Hynkem Mlnaříkem, Ph.D.
 • Autorské instruktivní skladby pro klasickou kytaru
 • Jsem autorem a organizátorem výtvarné výstavy „Dějiny hudby v dětských komiksech a obrázcích“, kterou podpořil Zdeněk Svěrák
 • Hudební pohádky pro děti - odkaz

Skladatelská činnost

 • Přednesové koncertní skladby pro kytary, flétnu
  • (přebaly k oběma deskám vytvořil Roman Karel)
  • CD Noční obrazy
  • CD Skladby pro kytaru
  • Skladby pro kytary vytvořené s Mgr. Ivo Šauerem, DiS.

Spoluautorství rámcového vzdělávacího programu pro základní umělecké vzdělávání

 • Jsem spoluautorem především koncepce Rámcového vzdělávacího programu pro základní umělecké vzdělávání.
 • Pod mým vedením se ZUŠ Rýmařov stala pilotní školou tvorby nejdříve rámcového vzdělávacího programu, později školního vzdělávacího programu.
 • Cítím se být zodpovědný za to, že školní vzdělávací programy v ZUŠ nejsou jenom formální dokumenty, ale že se podle nich skutečně učí. Proto jsem stále aktivní při lektorování seminářů pro učitele ZUŠ právě v souvislosti se školními vzdělávacími programy.

Publikační činnost

 • Řízení školy, Speciál pro ZUŠ
  • Článek o stáži ve škole na Srí Lance
 • Josef Raabe
  • Aktualizace školního vzdělávacího programu v ZUŠ
 • Škola hry na kytaru pro 1. ročník ZUŠ
 • CD Noční obrazy
 • CD Skladby pro kytaru

Ocenění

 • 28. března 2018 jsem byl oceněný hejtmanem Moravskoslezského kraje za dlouholetou projektovou činnost a mezinárodní aktivity ZUŠ Rýmařov.
 • 1994
  • Ocenění Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v soutěži „Pedagogická tvořivost“ za práce „Kdo si hraje rád“ (didaktické pomůcky pro výuku hry na kytaru), „Kytarovou školu pro 1. a 2. ročník ZUŠ“ a didaktickou pomůcku „Kytarela“.

Členství v zastupitelstvu města Rýmařov

 • Pro volební období 2014 – 2018 jsem byl zvolen zastupitelem města Rýmařov, jsem členem školské komise a předsedou komise pro mezinárodní vztahy a cestovní ruch.
 • Pro volební období 2018 – 2022 jsem byl znovuzvolen zastupitelem města Rýmařov, jsem členem školské komise a předsedou komise pro mezinárodní vztahy a cestovní ruch.

Další aktivity

Znalost cizího jazyka

 • Angličtina - C1

učitelka výtvarného oboru ZUŠ Rýmařov

 

Osobní údaje

 • učitelka výtvarného oboru základní umělecké školy
 • organizace a realizace výtvarných výstav Klubu Galerie V kapli
 • aktivní výtvarná tvorba
 • podnikatelka (reklamní a grafická činnost, volná umělecká tvorba )

 

 bydliště:      Medlov 200, 783 91 Uničov

 telefon:       00420 774 250 966

 email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Narozena: 16. 3. 1968 v Krnově

 


ČÁST OBSAHOVÁ

 

Vzdělání

 

 • Gymnázium Krnov
  • 1982 - 1986

Ostravská univerzita – jazyk český/výtvarná výchova pro 2.-3.st

 • 1986 - 1992
 • Získání titulu Mgr.
 • Výběr z absolvovaných školení :
 • 2011 Výtvarná výchova ve světě současného umění a technologií -studium při Univerzitě Palackého Olomouc 
 • 2015 Textilní a prostorová tvorba Olomouc/akreditováno MŠMT/ 
 • 2015 Výtvarný jazyk v dětské výtvarné tvorbě a ve fotografii /ak. soch. Roeselová/akreditováno MŠMT/
 • 2016 Škola vidění s Vladimírm Kokoliou
 • 2017 Světlo-obraz-zvuk /osobnosti filmové a audiovizuální tvorby a nový fenomén ,,youtubering,, /akreditováno MŠMT/
 • 2017 Praktické využití interaktivních her ve výuce výtvarné výchovy /akreditováno MŠMT/
 • 2018 Digitální kresba a postprodukce /akreditováno MŠMT/
 • CLIL metoda

 

Zaměstnání

 • Učitelská praxe
  • Základní škola Bruntál
   • Školní rok 1992 – 1993
  • Gymnázium Rýmařov
  • Základní škola Rýmařov
  • Základní umělecká škola Rýmařov

Dovednosti

 • Učitelka výtvarného oboru
  • kresba/malba/grafika
  • prostorová tvorba/keramika
  • multimediální tvorba
 • Vlastní výtvarné aktivity
 • 2002    Tichá dekáda  (muzeum Rýmařov)
 • 2006    Obě dvě (muzeum Rýmařov)
 • 2007    Setkání  (galerie Domu Harmonie Jeseník)
 • 2009    Bylo nebylo (Galerie v Kapli Bruntál)
 • 2010    Rudolfova huť/kovárna (galerie Obecního domu Medlov)
 • 2011    Rudolfova huť/kovárna (Galerie U stromu poznání – Rýmařov)

              Rudolfova huť/kovárna (Zámek a Muzeum Bruntál)

              Rudolfova huť/kovárna  (Dům kultury Ozimek- Polsko)

 • 2012    Galerie 7 Ostrava
 • 2014    Galerie Vladimíra Hrocha, Klub kultury Uherské Hradiště
 • 2017    Galerie Patro Olomouc
 • 2017 Kavárna Továrna Zlín
 • 2018    Galerie Uničov
 • 2006 - 2017 jednatelka o. s. Klub Galerie v Kapli ve spolupráci s fotografem a kurátorem prof. Jindřichem Štreitem připravovala výstavy předních výtvarných umělců v prostorách Galerie V Kapli v Bruntále a zámku v Bruntále

 

Mezinárodní projekty, aktivity a KURZY

 

2010  Finsko Artprogram

2013 – „From Dropout to Inclusion“ – česko – rumunský projekt řízený Moravskoslezským krajem 2016  Itálie Portici „Feel the Spirit of a Modern Europe-Bringing Entrepreneurship into Schools“ 

2017  Španělsko Malaga, Kurs Mosaicos

2018  Itálie  Discovering Renaissance Art in Florence /Erasmus/

2018  Atelier Pictura St Laurent du Verdon Technique vinilique, Tempera

 

 

 

Výběr ocenění

2016 Cena kurátora Celostátní přehlídky NIPOS ARTAMA za projekt Rýmařovská vlčice

2017  Rýmařovská vlčice - stříbrné pásmo v Krajském kole soutěžní přehlídky vo ZUŠ Oči dokořán

2017 Betlém pro Rýmařov - bronzové pásmo v Krajském kole celostátní soutěžní přehlídky vo ZUŠ Oči dokořán

2018 cena XIII. BIENÁLE VÝTVARNÉ ALTERNATÍVY  v Považské Bystřici za Betlém pro Rýmařov

2018 1.místo BIENÁLE FANTÁZIE /Matyáš a Kristýna Egidovi 6 let/

 

 

Znalost cizího jazyka

 • Angličtina

Vzdělání :  vyšší odborné  vzdělání  potřebné pro výuku studjijní obor : hra na klavír

 • výuka hry na klavír
 • vzdělání: absolventka Konzervatoře v Ostravě, obor hra na klavír,
 •  dále studium pedagogické způsobilosti v Metodickém centru při hudební fakultě JAMU v Brně (dokončeno 1994),
 •  studium akreditovaného studijního programu Celoživotního vzdělávání v Metodickém centru při hudební fakultě JAMU v Brně (dokončeno 2001),
 • studium akreditovaného vzdělávacího programu Výuka hry na klavír pro ZUŠ a SUŠ při Konzervatoři Brno (dokončeno 2007)
 • pravidelně se se svými žáky účastní celostátních i mezinárodních klavírních soutěží s dosažením předních umístění a výraznou reprezentací naší školy i města Rýmařova
 • úspěšně se věnuji také přípravě žáků na talentové zkoušky konzervatoří, středních a vysokých pedagogických škol
 • účast na klavírních seminářích Mikulov, Karviná

Úspěchy žáků ZUŠ Rýmařov z klavírní třídy Evy Hradilové

od roku 1999

 

 

1999                       Krajské kolo Karviná                               3. místo:                        Martin Řezníček

                                Praque Junior note                                 Č.U. II. stupně:             Martin Řezníček

 

2000                       Mezinárodní klavírní soutěž Amadeus                                      

                               Čestné uznání:                                          Martin Řezníček

 

                                Prague Junior note                                 Č.U. II. stupně:             Martin Řezníček

 

2001                       Mezinárodní klavírní soutěž Amadeus                                                                                                                       Čestné uznání:                                                           Jaroslav Slavičínský

                               

 

2001                       Úspěšné vykonání příjmacích zkoušek ­ ­obor - učitelství pro střední školy

                               aprobace pro   výuku hudební výchovy pro ZŠ                      Jana Pelíšková                                                                

                                                                                                                                         Andrea Pavlová

 

 • Okresní kolo klavírních soutěží v Bruntále
 1. místo: Martina Baťková
 2. místo: Kristýna Pacvoňová
 3. místo: Petra Pachovská
 4. místo: Martin Řezníček
 5. místo: Jaroslav Slavičínský  
 6. místo: Anna Stachová

                                Oblastní kolo Karviná                             3. místo:                        Martin Řezníček

 

                                Úspěšné vykonání přijímací zkoušky na konzervatoř:            Petra Pachovská

                                                                                                                                           

2003                       Mezinárodní klavírní soutěž Amadeus                                                                                                                       3. místo:                                                            Anna Stachová

2005                       Úspěšné vykonání přijímací zkoušky na konzervatoř:           Helena Chlebcová

                                           

                                Okresní kolo klavírních soutěží Krnov

 1. místo: Hana Lounová
 2. místo: Kristýna Pacvoňová                                                                             1. místo:                                                    Anna Stachová
 3. místo: Jaroslav Slavičínský
 4. místo: Lada Čiklová                                                                                                                                                                             

                                Oblastní kolo Bohumín                          2. místo:                        Hana Lounová

                                Praque Junior note                                 3. místo                         Hana Lounová

2006                       Prague Junior note                                 2. místo:                        Hana Lounová

                               

Cena České hudební společnosti za nejlepší provedení české skladby v oboru klavír:                                    Hana Lounová

 

2007                       Prague Junior note                                 Č.U. II. stupně:             Hana Lounová

2008                       Prague Junior note                                 3. místo:                        Hana Lounová

2009                       Prague Junior note                                 3. místo:                        Jiří Loun

                                Prague  Junior note                                Č.U. I. stupně:              Nela Brulíková

2011                       Okresní kolo Krnov                                 2. místo:                        Nela Brulíková

2014                       Okresní kolo Krnov                                 1. místo                         Barbora Peterková

 1. místo Petra Zahradníková
 2. místo Matěj Barot

                                                                                                    3.místo                          Vendula Sochorová

2017                     Múzy I. Hurníka Ostrava Zábřeh          Bronzové pásmo         Matěj Barot

                                                                                                   Bronzové pásmo         Vendula Sochorová

                                                                                                   Bronzové pásmo         Barbora Peterková

                                                                                                   Stříbrné pásmo           Petra Zahradníková 

2017               Magický klavír v proměnách času              Mezinárodní festival účast 4 sólistů

2018               Magický klavír v proměnách času Opava účast 9 žáků jako : sólisté nebo korepetitoři

 

Helena Chlebcová učí v Brně na ZUŠ , ostatní vykonávají jiná lépe placená povolání ač celé studium  dokončili.

 

 

Organizace  vzdělávacího semínáře s  prof Jiřím Doleželem z JAMU na téma:

  Správná interpretace různých stylů  20.10.2001

Organizace přednášky Marcely  Slané z Brna na téma    Kdo si hraje, ten je zdravý…

Koncerty sólistů  

Koncerty sólistů a komorní hry

Koncerty populární hudby s bicistou Ivo Batouškem rok 2000

Organizace koncertu hudební  rodiny Kováčových žijících v USA  21.4.2015 sál ZUŠ,

Organizace a příprava žáků klavíristů na varhanní koncerty v kostele sv .archanděla Michaela v Rýmařově

Koncerty probíhali  od r. 2010  do  roku 2017

 Ročník Festival skladatele Petra Bazaly 2018 I. Ročník

Předsedkyně klavírních komisí  okresních kol  klavírní soutěží  Šumperk, Mohelnice

 

Vzdělání

 

 • základní škola
  • ZŠ Rýmařov 2000 – 2005, ZŠ Andělská Hora 2005 – 2009
  • ZUŠ Rýmařov a později ZUŠ Bruntál (zobcová flétna, hra na klavír, sborový a sólový zpěv) 2003– 2009
 • vyšší odborná škola
  • Církevní konzervatoř Opava 2009 – 2015
  • Získání titulu DiS.
 • vysoká škola
  • Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Teorie a provozovací praxe staré hudby (Akademie staré hudby – obor zpěv) 2017 - doposud

 

Zaměstnání

 • ZUŠ Rýmařov
  • 2013 – doposud
 • Nezisková organizace Vesna, o.p.s
  • 2016 – doposud
 • SZUŠ Mgr. Radmily Chmelové
  • 2017 – 2018

 

 

Dovednosti

 • Učitelka hudby
  • sólový zpěv
  • hra na klavír
  • hra na EKN
  • dirigování
 • Vedení souboru staré hudby při ZUŠ

 

 

Lektorská činnost

 • Kurz varhaníků a zpěváku CČSH
  • vedení a dirigování sboru frekventantů kurzu

 

 

 

Kurzy

 • Účast na kurzech staré hudby ve Valticích (obor sólový zpěv, sborový zpěv a historický tanec)
  • 2015
  • 2016
 • Účast kurzech duchovní hudby Convivium
  • 2015
  • 2017
 • Kurz renesanční hudby Opočno
  • 2017
 • Kurz notačního programu Sibelius
  • 2018
 • Seminář: Hlasová hygiena pro učitele
  • 2017

 

 

 

Znalost cizího jazyka

 • Anglický jazyk – pokročilý
 • Německý jazyk – začátečník
 • Latinský jazyk – začátečník

Jaroslava Brulíková, DiS. 

 • učitelka hudby
  • akordeon
  • klasická kytara
  • hudební teorie (nauka o hudbě)
  • EKN (elektronické klávesy)
  • komorní hra kytar
 • lektor hudebních kurzů Spolku přátel ZUŠ Rýmařov
 • další hudební schopnosti
  • hra na zobcovou flétnu
  • hra na klavír
  • hra na příčnou flétnu
  • aktivní člen orchestru ZUŠKABAND
  • příležitostný korepetitor na koncertech (akordeon, kytara, klavír)
  • dirigování

Vzdělání

 

 • vyšší odborná škola - Konzervatoř v Ostravě – obor hudební - hra na akordeon
  • 1990 – 1996
  • maturitní zkouška 1994
  • absolutorium 1996
  • získání titulu Dipl. spec.
 • vyšší odborná škola - Janáčkova konzervatoř a Gymnázium v Ostravě – obor hudební – hra na kytaru
  • 2006 - 2012
  • maturitní zkouška 2010
  • absolutorium 2012
  • získání titulu DiS.
 • Certifikáty, osvědčení a kurzy
  • 11. 2004 - Hudební nauka trochu jinak
  • 4. 2007 - tvorba ŠVP
  • 11. 2009 - uplatnění akordeonu v současnosti
  • 8. 2015 - IZUŠ
  • 1. 2017 - seminář Hlasová hygiena pro učitele
  • 1. 2018 - kurz EKN
  • 2. 2018 - notační program Sibelius
  • 2. - 9. 3. 2018 English course in Malta
  • 1. 2019 – seminář CLIL
  • 1. 2019 – kurz EKN

soutěže

                                    

 • účast s žáky na kytarových přehlídkách bruntálského regionu
  • 2006 – Vendula Kročilová, Ivana Válková, Andrea Dolníčková
  • 2007 – Lukáš Prášil, Vendula Kročilová, Ivana Válková
  • 2009 – Veronika Struhárová, Iveta Šindlářová, Vendula Kročilová
 • účast na setkání harmonikářů
  • 2012 Náklo – Vladimír Šiška

 

 • soutěže žáků
  • okresní kolo ve hře na akordeon 1994
   • místo s postupem do kraje – Šímová Alice
  • okresní kolo ve hře na kytaru 1999
   • místo – Aneta Bodláková
   • místo – Jaroslava Čajanová
  • okresní kolo ve hře na kytaru 2008
   • místo s postupem do kraje – Vendula Kročilová
   • místo – Andrea Dolníčková
   • místo – Ivana Válková

 

 

Martina Mácová, DiS. – profesní portfolio

 

 Dovednosti

 • učitelka hudby, výuka hry na hudební nástroje
  • saxofon
  • klarinet
  • zobcová flétna
  • příčná flétna
  • EKN 
  • klavír 
 • lektorka hudebních kurzů ve Spolku přátel ZUŠ Rýmařov
 • aktivní člen školního orchestru ZUŠKABAND
 • člen skupiny Klezmer trio

 

Vzdělání

 • 1984 – 1989 LŠU Rýmařov, hudební obor – hra na zobcovou flétnu, hra na klarinet - absolutorium I. stupně
 • 2001 – 2005 Lidová konzervatoř Ostrava, hudební obor –  saxofon, absolutorium, dosažení kvalifikace pro výuku hudebních kurzů 
 • 2006 – 2011 Janáčkova konzervatoř v Ostravě, studijní obor Klasická hudba - hra na klarinet/saxofon, absolutorium, získání titulu DiS.

 

 • další vzdělávací aktivity, kurzy, odborné semináře, školení
  • 2003 Letní škola staré hudby Prachatice, pedagogická třída, metodika hry na zobcovou flétnu
  • 2005 Mezinárodní interpretační kurzy na IpUS OU Ostrava
  • 2006 Vzdělávací seminář Ostravská setkání se saxofonem na JKO Ostrava
  • 2009 Jazzový seminář – Emil Viklický, JKO Ostrava
  • 2010 a 2011 Školení ŠVP, Čeladná, tvorba ŠVP pro dechové nástroje
  • 2018 Workshop Výuka hry na EKN, ZUŠ Město Albrechtice
  • 2018 Školení Základní obsluha notačního programu Sibelius, ZUŠ Krnov
  • 2019 Seminář Rovné příležitosti při využití metody CLIL při výuce uměleckých předmětů, ZUŠ Rýmařov
  • 2019 Workshop Výuka hry na EKN, ZUŠ Město Albrechtice

 

Mezinárodní projekty, zahraniční koncerty, aktivity a stáže

 • účast na mezinárodních projektech
  • 2008 Partnerství škol v oblasti uměleckého vzdělávání (Norsko, ČR)
  • 2010 Artprogram – Podpora rozvoje klíčových kompetencí řídících a budoucích řídících pracovníků ZUŠ (Finsko, ČR)
  • 2011 – 2013 Wanderung – Education and Culture Lifelong learning programme Comenius (ČR, Německo, Turecko, Polsko, Itálie, Rumunsko)
  • 2013 – 2015 Networks in the past, present and future – a travel through the history of networks and how we can make use of local, regional, national and international networks today and for the future (ČR, Německo, Řecko, Turecko, Portugalsko)
  • 2015 – 2017 Erasmus+, Feel the Spirit of a Modern Europe – Bringing Entrepreneurship into Schools (ČR, Německo, Itálie, Polsko, Srí Lanka)
 • mezinárodní projekty – stáže v zahraničí
  • 4. – 8.3.2008 Norsko – Alesund
  • 4. – 9.9.2010 Finsko – Turku, Helsinky, projekt Artprogram
  • 17. – 23.3.2013 Itálie – Corato, projekt Wanderung
  • 1. – 7.2.2015 Portugalsko – Esposende, projekt Networks
 • zájezdy a koncerty v zahraničí se školním orchestrem ZUŠKABAND
  • 2013 Německo – Zusmarshausen
  • 2014 Německo – Zusmarshausen
  • 2015 Itálie – Arco
  • 2016 Polsko – Ozimek
  • 2017 Německo – Zeil am Main


 

 

Mgr. Lenka Janoušková – profesní portfolio

 

Osobní údaje

 

 

 • učitelka hry na klavír, elektronické klávesy a hudební teorie
 • aktivní členka školního orchestru Zuškaband, členka a korepetitorka pěveckého sboru Vox montana
 • koordinátorka ŠVP
 • příležitostně korepetitorka žáků ZUŠ i kolegů

 

Vzdělání

 • Lidová škola umění Rýmařov (hra na klavír)
 • Základní škola v Rýmařově, Jelínkova 1
 • Střední pedagogická škola Krnov (učitelství pro mateřské školy)
 • Pedagogická fakulta Univerzity Palackého, obor učitelství pro 2. stupeň základních škol (český jazyk – hudební výchova)
  • získání titulu Mgr.
 • absolvované vzdělávací kurzy:
  • 2. 2004 – Projekt I – Informační gramotnost (dosažení základních uživatelských ICT znalostí a dovedností)
  • 11. 2004 – Úvodní modul Školení poučených uživatelů
  • 4. 2005 – Hudební nauka trochu jinak
  • 10. 2005 – Hudební nauka trochu jinak – ZUŠ
  • 4. 2006 – Populární hudba v hodinách HV
  • 2. 2007 – Rozezpívání tzv. nezpěváků a hlasová výchova dětí
  • 2., 22. 3. 2007 – Tvorba ŠVP ZV pro pedagogické pracovníky ZUŠ
  • 4. 2007 – Kurz tvořivého přístupu v hodinách hudební výchovy
  • 2. 2008 – Hudební rok v RVP (Hudební pohádka)
  • 2. – 3. 12. 2010 – Studium pro koordinátory ŠVP 250 (kombinovaná forma)
  • 8. 2015 – iZUŠ – základy použití systému
  • 2. 2018 – Základní obsluha notačního programu Sibelius
  • 3. 2018 – Základní obsluha počítače
  • 1. 2019 – Rovné příležitosti při využití metody CLIL ve výuce uměleckých předmětů
  • 1. 2019 – kurz ovládání EKN

 

Zaměstnání

 • ZŠ Jelínkova 1, Rýmařov – učitelka českého jazyka a hudební výchovy (2. stupeň)
 • ZUŠ Čapkova 6 – učitelka hry na klavír, elektronické klávesy, hudební teorie, korepetitorka

 

Dovednosti

 • učitelka hudby na ZUŠ
  • hra na klavír
  • hra na elektronické klávesy
  • výuka hudební teorie
 • lektorka hudebních kurzů ve Spolku přátel ZUŠ
  • hra na klavír
  • pěvecký sbor Vox montana (korepetice, hlasový výcvik sboru)
 • aktivní členka hudebních uskupení
  • školní orchestr Zuškaband (klavír)
  • pěvecký sbor Vox montana (klavírní korepetice, zpěv)
  • hudební skupina Klezmer trio (klavír)
 • moderování výchovných koncertů pro děti
 • organizace a spoluorganizace koncertů a školních akcí (např. výchovné koncerty, závěrečná prezentace každoročních celoškolních mezioborových projektů ad.)

 

Mezinárodní projekty, zahraniční koncerty, aktivity a stáže

 • účast na mezinárodních projektech
  • 2011 – 13 – Wanderung – Education and Culture Lifelong learning programme Comenius (ČR, Německo, Turecko, Polsko, Itálie, Rumunsko)
  • 2013 – 15 – Networks in the past, present and future (ČR, Německo, Řecko, Turecko, Portugalsko)
  • 2015 – 17 – Feel the Spirit a Modern Europe – Bringing Entrepreneurship into Schools (ČR, Německo, Itálie, Polsko, Srí Lanka)
 • účast na zahraničních stážích v rámci mezinárodních projektů
  • – 15. 3. 2012 – Polsko - Ležajsk
 • účast na zahraničních koncertních zájezdech Zuškabandu a Vox montany
  • 2013, 2014 – Německo - Zusmarshausen
  • 2015 – Itálie - Arco
  • 2016 – Polsko – Ozimek
  • 2017 Slovensko – Rajecké Teplice
  • 2017 – Německo – Zeil am Main

 

 

Lektorská činnost

 • lektorka hudebních kurzů ve Spolku přátel ZUŠ
  • výuka hry na klavír
  • příprava žáků k talentovým přijímacím zkouškám z hudební výchovy na pedagogické školy
  • práce v pěveckém sboru Vox montana – rozezpívání sboru, hlasový a intonační výcvik, klavírní korepetice

 

OCENĚNÍ

ocenění udělené Městem Rýmařov za mimořádnou pedagogickou činnost (u příležitosti Dne učitelů) – 29. 3. 2011, 27. 3. 2013

 

 

 

Osobní údaje

 • učitelka hry na violoncello, sólového a sborového zpěvu
 • lektorka hlasových a hudebních dílen
 • umělecká vedoucí a aktivní členka komorního sboru Cantabile ( při ZUŠ Město Albrechtice)
 • organizátorka workshopů, seminářů a koncertů

 

email:   Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.Vzdělání

 

 • 1980 - 1986  Konzervatoř Ostrava, Hrabákova 1, Ostrava - 1 ( violoncello)
 • 2000 - 2006 sólový zpěv ( Soukromé pěvecké studio - Eva Gebauerová Phillips, Ostrava)
 • 2002 - 2003  nástavbové studium v oboru psychologie a speciální pedagogika, Střední pedagogická škola a Střední odborná škola, Jiráskova 1a, Krnov
 • 2005 - 2006 program celoživotního vzdělávání podle Zákona č. 563/2004 o pedagogických pracovnících, studium muzikoterapie ( specializace v oboru muzikoterapie pro oblast školství a sociální sféry), Západočeská univerzita v Plzni
 • 2008 - 2012 studium hlasové a pěvecké terapie u prof. Baldo Mikuliće ( společnost Orpheus, Zagreb, Chorvatsko, www. orpheus.hr )

 

Zaměstnání

 

 

 • 1987 - 1991, LŠU Krnov a pobočka Město Albrechtice
 • 1991 - 1992, ZUŠ Krnov,  ZUŠ Město Albrechtice
 • 1992 - dosud, ZUŠ Město Albrechtice
 • 2001 - dosud, ZUŠ Rýmařov

 

 

Osobní údaje

 • Učitel hry na housle, kytaru a bicí nástroje
 • Lektor afrického bubnování
 • Multiinstrumentalista a zpěvák v hudebních uskupeních a projektech
 • Hudební tvůrce a písničkář
 • Ředitel Kulturní a umělecké společnosti, z.s.
 • Manžel a otec

 

 bydliště: Jiřího z Poděbrad 17, 78701 Šumperk

 telefon: +420 608 718 091

 email:         Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.               
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Narozen: 23.9.1977


 

ČÁST OBSAHOVÁ

 

Vzdělání

 • Obchodní akademie a státní jazyková škola Šumperk - 1992-1997
 • Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta, studijní obor pedagogika a hudební výchova pro SŠ - 1997-2002
 • Získání titulu Mgr: 4. června 2002
 • Doktorské studium: Hudební teorie a pedagogika 2004-2008 nedokončeno
 • University of Delhi – Faculty of Fine Arts – Hra na sitar a indická hudební teorie 2005-2006

Zaměstnání

 • Gymnázium Šumperk
  • 2006-2007
 • Gymnázium Zábřeh
  • 2006-2007
 • Základní a střední škola Pomněnka Šumperk
  • 2006-2011
 • Základní umělecká škola Rýmařov
  • 2011 - dosud
 • Divadlo Šumperk - hudebník
  • 2008-2010

 

 

Další pedagogická a lektorská činnost

 • UP Olomouc – Katedra hudební výchovy 2004-2008 vyučování předmětů:
  • Hudební software
  • Pořady etnické hudby a world music
  • Non-artificiální hudba
  • Hudební film a dokument
  • Hudba a počítače
 • Lektor kurzů a workshopů afrického a relaxačního bubnování 2002-dosud
 • Soukromý učitel hry na hudební nástroje a učitel zpěvu 2006-dosud
 • Vedení skupin dětí a mládeže ve skautské organizaci Český Junák 1992-1997
 • Vedení hudebních kroužků kytar, bubnování (Olomouc, Šumperk)

Spolková a Podnikatelská činnost

 • OSVČ umělecká činnost
  • Divadlo Šumperk – hudebník – bicí a perkusní nástroje, klávesové nástroje, zpěv
  • Hudební vystoupení s vlastními soubory a projekty
  • Hudební vystoupení - písničkář Karel Cvrk
  • Hudebně lektorská činnost – kurzy a workshopy afrického a relaxačního bubnování
 • Ředitel Kulturní a umělecké společnosti z.s.
  • hudební kurzy a workshopy
  • organizace hudebních a uměleckých festivalů, koncertů
  • projekty pro handicapované děti
  • projekty EU – mládež v akci

 

Dovednosti

 

 • Umělecké vedení hudebních souborů
  • Lavina (folk) 1993-1996
  • Rytmika Šumperk (folk-soul)1992-1998
  • Effatha (folk-jazz) 2001-2004
  • Ratata (folk -rock - alternativa) 2006-2009
  • Shamania Mania (world – music) 2003-2016
  • Mirabell (folk-rock) 2016- dosud
  • Drum Orchestra DuTeTi – (africké rytmy a písně) 2009-dosud
  • Školní soubory ZUŠ Rýmařov (rocková kapela, rytmický orchestr, soubor pop. písní) 2011-dosud

 

 • Organizace hudebních a jiných uměleckých produkcí
  • Vícedenní Festivaly Hrnečku pař – autorská hudba, divadlo, výtvarné umění. 13 ročníků 1995-2002,2007-2011
  • Festivaly L´ETNO – etno a world music, tanec. 5 ročníků 2010-2014
  • Koncerty hudebních souborů

 

 • Instrumentální, vokální nebo autorská spolupráce na vydaných hudebních nahrávkách
  • Kabaret Doktora Caligariho – Hry o Marii – Guerilla Records 2016
  • Kabaret Doktora Caligariho – Vzkříšení – Guerilla Records 2016
  • Dying Passion – Black Threads – Epidemie Records 2016
  • Dying Passion – Voyage - 2002, Metal Breath Production, 2003, Blackwind Records (Japan)
  • Dying Passion – 2001 - Unplagged
  • Dying Passion – Secretly - 2000, Metal Breath Production / Epidemie Records
  • Tekuté album – K. Cvrk, P. Juřička, V. Kroupa – vlastním nákladem - 2009
  • Paprsky – Okamžik – Telepace 2006
  • Paprsky – O naději – Telepace 2002
  • Anima Una – Abba Otče – Telepace 2000
  • Střípky – Telepace 1996
  • Střípky 2 – Telepace 1997
  • Další nahrávky, vydané ve vlastních produkcích kapel a živé nahrávky (např ČR Olomouc) – Karel Cvrk, Avonotaj, Effatha, Lavina, Rytmika, Rampa Music, Marki, Shamania Mania, Mirabell, Selling Buggers

 

 • Skladání a aranžování písní a hudebních skladeb
  • cca 150 písní s vlastními texty
  • cca 50 zhudebněných textů jiných autorů
  • aranžování, rozepisování partů, hudební produkce vlastních hudebních souborů i cizích projektů (např. Rytmika Šumperk, Dying Passion – acoustic 2001)

 

 • Pořizování hudebních nahrávek a práce v hudebním studiu, zvučení hudebních produkcí
  • Práce s „domácím“ studiem, s hudebním nahrávacím software (Cool Edit, Adobe Audition, Cubase, Finale, Sibelius, Goldwave, Reason…), minidisky atd.
  • Práce s mikrofony, mixážními pulty a další zvukovou technikou

 

 • PC Gramotnost
  • Správce hudebně počítačové učebny na katedře hudební výchovy UP (2002-2008)
  • Práce v programech řady MS Office, Libre Office, Open Office, texty, tabulky, prezentace
  • Práce s médii, obrázky, skenerem, tiskárnami
  • Vytváření a správa webových stránek a prezentací, práce v síti, správa souborů, antiviry

 

 • Vytvoření metodiky výuky a didaktických materiálů bubenické školy DuTeTi
 • Vytvoření metodiky výuky doprovodné kytary v populárních stylech
 • Člen Mensy České republiky (od 2002)
 • Ochotnické divadlo Střemhlavci (1995-2000)
 • Cestování na vlastní pěst a turistika
 • Amatérské fotografování, pořizování videozáznamů
 • Řídím automobil

 

 

Instrumentální  a volkální dovednosti, hudební soubory a projekty

 

 • Hudební nástroje, které vyučuji nebo jsem vyučoval:
  • Kytara klasická a kytara v populárních stylech
  • Housle
  • Bicí nástroje
  • Bubny, bubínky, perkuse
  • Populární zpěv

 

 • Hudební nástroje na které jsem již hrál v hudebních souborech a projektech
  • Kytara
  • Housle
  • Zpěv
  • Sitar
  • Bubny djembe, dudnduny, Cajon a další perkuse
  • Klavír, klávesové nástroje
  • Baskytara
  • Hang Drum
  • Didgeridoo
  • Violoncello

 

 • Všechny nástroje, které různou mírou ovládám
  • Smyčcové – housle, viola, cello, kontrabas
  • Strunné drnkací – kytara, baskytara, ukulele, indický sitar, tampura, setar, oud, mandolína, santoor (malý cimbál)
  • Klávesové – klavír, elektronické klávesy
  • Bicí – bicí souprava, djembe, dunduny, cajon, darbuka, dumbek, tabla, šamanský buben, štěrchadla
  • Idiofony – hang drum (hand pan), kalimba, balafon, xylofon, brumle
  • Dechové – didgeridoo, foukací harmonika, lidové flétny

 

 • Autorské hudební soubory a projekty:
  • Karel Cvrk a spol. - folk a world music (kytara, klavír, djembe, hangdrum, sólový zpěv, autorství hudby a textu)
  • Mirabell – folk rock (sólový zpěv, kytara, klávesy, autorství hudby)
  • Shamania Mania - etno world music (sitar, sólový zpěv, perkuse, housle, autorství hudby a textu)
  • Effatha – folk jazz (kytara, sólový zpěv, autorství hudby a textů)
  • Ratata – folk rock (kytara, housle, sólový zpěv, autorství hudby a textů)
  • Free Folk Trio – folk jazz (kytara, sólový zpěv, autorství hudby a textů)
  • Výprodej v bazaru – rock-punk (el.kytara, zpěv, autorství hudby a textů)
  • Otčenáš – folk pop (kytara, sólový zpěv, autorství hudby a textů)
  • Lavina – folk (kytara, sólový zpěv, autorství hudby)

 

 

 • Hudební soubory a sbory, ve kterých jsem hrál či zpíval
  • Kabaret Doktora Caligariho - underground (baskytara, zpěv, housle)
  • Dying Passion – doom alternative rock (housle, cello, klávesy, perkuse, sborový zpěv, 3 písně autorství hudby a textu)
  • Cimbálová muzika CML (housle, zpěv)
  • Avonotaj – židovské písně (perkuse, zpěv)
  • Drum Orchestra DuTeTi – africké rytmy a písně (bubny djembe, dunduny, perkuse, sólový zpěv)
  • Hudba ke hře Mastičkář (klávesové nástroje, zpěv)
  • Hudba ke hře Balada pro banditu (cajon, další perkuse, zpěv)
  • Projekt divadla Šumperk k akci Město čte knihu (perkuse, zpěv)
  • Rampa Music – folk (djembe a perkuse)
  • Marki – folk (djembe a perkuse)
  • VoCoDe – rock (baskytara, zpěv)
  • Rytmika – folk- gospel (kytara, zpěv, aranže)
  • Střípky – pop – gospel (sborový zpěv, housle)
  • Pěvecký sbor Gymnázia Hejčín (sborový zpěv)
  • Rocková skupina ZUŠ Rýmařov (klávesy, sólový zpěv)
  • Rytmický orchestr ZUŠ Rýmařov (perkuse, zpěv)
  • Soubor populárních písní ZUŠ Rýmařov (kytara, zpěv)
  • Pěvecký sbor KHV (sborový zpěv)
  • Smyčcový orchestr ZUŠ Šumperk (housle)
  • Sólové vystupování v rámci akcí ZUŠ Šumperk a KHV UP Olomouc (housle, zpěv)

 

 

Organizační schopnosti, projektová činnost, soutěže

 • Hlavní organizátor uměleckých festivalů
 • Vícedenní Festivaly Hrnečku pař – autorská hudba, divadlo, výtvarné umění. 13 ročníků 1995-2002,2007-2011
 • Festivaly L´ETNO – etno a world music, tanec. 5 ročníků 2010-2014
 • Koncerty hudebních souborů

 

 • Projekty v rámci Kulturní a umělecké společnosti, z.s.
  • Krajský projekt – podpora vzdělávání v hudebně zaměřených předmětech a volnočasové aktivity – africké bubnování - na ZŠ a SŠ Pomněnka (speciální škola pro děti s více vadami)
  • Kuře – pomozte dětem - podpora vzdělávání v hudebně zaměřených předmětech a volnočasové aktivity – africké bubnování - na ZŠ a SŠ Pomněnka (speciální škola pro děti s více vadami). Dokument o projektu vysílala Česká televize
  • Rytmus stírá hranice (mezi kontinenty i mezi sociálními skupinami) - Mládež v akci - projekt EU – neformální skupina mladých lidí vyvíjela sebevzdělávací činnost v uměleckých oborech, především však ve hře na bicí a perkusní nástroje od vedením kouče (Mgr. Karel Cvrk). Aktivity vyústily organizací několika umělecky zaměřených workshopů pro zdravotně znevýhodněné děti s více vadami (rytmus, divadlo, výtvarné umění)

 

 • Projekty v rámci ZUŠ Rýmařov
  • Eurohudebka – Portedo
  • Krajský projekt – vybavení ZUŠ
  • Účast na mezinárodních projektech ZUŠ Rýmařova a partnerských škol

 

 • Výhry v hudebních soutěžích jako sólový muzikant
  • Trampská porta
  • Brána
  • Orlovský špagát

 

Mezinárodní projekty, zahraniční koncerty, aktivity a stáže

 • V rámci spolupráce sdružení Rytmika Šumperk a Junge Aktion der Ackerman - Gemeinde
  • Skoky (Maria Stock)
  • Würzburg
  • Šumperk
 • V rámci ZUŠ Rýmařov
  • Turecko
  • Rýmařov
  • Šrí Lanka
 • Zahraniční koncerty
  • Shamania Mania (world music) – cca 10 koncertů v Polsku
  • Rytmika Šumperk (gospel) – cca 10 koncertů v Německu

 

Znalost cizího jazyka

 • Německý jazyk - dobrá
 • Anglický jazyk – velmi dobrá