V březnu 2020 se v České republice zásadně změnil život. Přišel covid a my se začali učit nová slova jako „Koronavirus“, „lockdown“ a ve školách pak především „distanční výuka“. Byly a jsou to věci nové, nepoznané a hlavně je to něco, s čím jsme se neseznamovali zrovna rádi a dobrovolně. Dnes, po téměř dvou letech trvání života s novou nemocí a hlavně se všemi omezeními ale nelze myslím vnímat celou tuto dobu jen v negativních souvislostech. Málo platné, naučili jsme se i spoustu užitečných dovedností, vybavili jsme se znalostmi, které si poneseme celý svůj další život, ale hlavně se školy, které příležitost „chytly za pačesy“, raketově posunuly do 21. století.

   Není bez zajímavosti, že ve srovnání s jinými základními uměleckými školami si naše rýmařovská ZUŠ s touto nelehkou situací poradila více než skvěle, což neušlo pozornosti mnohých – například ministerstva školství. A vzhledem k tomu, že se o naší dobré práci ví a že se ví, jak se nebojíme všeho nového, jsme byli vybráni mezi elitní skupinu škol, která má pilotovat, komentovat a společnými silami tvořit pro ostatní školy v republice takzvané kombinované vzdělávání. Má dojít k úpravě školského zákona a především vyhlášek jednotlivých typů škol, abychom mohli i v době prezenční výuky využívat prvky výuky distanční, abychom byli připravení na okamžik, kdy nedejbože zase distanční výuka přijde (byť třeba jen na čtrnáct dní), abychom „sladili noty“ s Českou školní inspekcí, se zřizovateli a také s ostatními školami.

   Já a mí kolegové budeme postupně procházet vzděláváním, diskuzemi s úředníky ministerstva, budeme mít k dispozici podporu jak ministerstva, tak školních inspektorů a užitek z toho nakonec budou mít především naši žáci, kteří budou vzděláváni v uměleckých oborech vždy v souladu  s požadavky moderní doby a se stále se zlepšující úrovní. Důležité je, že pro děti se naší pilotáží nezmění v podstatě nic, ani to nepoznají – vyučovat budeme úplně stejně jako doposud.

   Zapojení do pilotáže kombinované výuky vnímáme jako velkou pochvalu a ocenění toho, jak jsme si poradili s chaosem uplynulých téměř dvou let. Vnímáme to také jako důkaz toho, že i v malém městě, jakým je náš Rýmařov, je možné ve srovnání s ostatními vyniknout a hrdě se postavit po bok školám z jiných míst republiky. Vnímáme to také jako potvrzení, jak tvořiví a profesně zdatní jsou učitelé rýmařovské ZUŠky, takže slouží ostatním kolegům jako velká inspirace.

Jiří Taufer, ZUŠ Rýmařov