Díky projektu ,,Uměním a komunikací ke společné evropské budoucnosti“, který je plně hrazen z prostředků Evropské unie grantem Erasmus+, jsem 29. 7. 2018 odjela na dvoutýdenní seminář s názvem ,, Rakousko v uších“. Pobývali jsme ve dvou rakouských městech – Wels a Graz ( Štýrský Hradec). Účastníci kurzu byli opravdu z celého světa , dovolím si jmenovat všechny zastoupené země: Mexiko, Kuba, USA, Tunis, Egypt,Vietnam, Írán, Kyrgyzstán, Gruzie, Arménie, Rusko, Ukrajina, Polsko a já z naší republiky.

První týden jsme pracovali a také bydleli ve studijním centru Schloss Puchberg asi 2 km od města Wels. Semináře, workshopy a další aktivity probíhaly v dopoledních a odpoledních blocích. Někdy byly i večerní besedy a přednášky. Jednacím jazykem celé stáže byla samozřejmě němčina. Program byl velmi pestrý od historie, politiky, kultury, jazykové výuky přes hudbu, tanec, divadlo, až po zeměpis, besedy a rozhovory se spisovateli a jinými významnými rakouskými osobnostmi většinou z oblasti kultury a vzdělávání. Samozřejmě jsme také navštívili město Wels, poznali jsme jeho historii, památky, architekturu i současný život.

V sobotu 4. 8. jsme se přemístili do dalšího výukového centra Maria Trost ve Štýrském Hradci. Cestou jsme navštívili poutní místo St. Admont. Místní klášter vyniká nejen velebností barokní architektury a největší klášterní knihovnou na světě, ale také zde najdeme muzeum současného umění.

Týden ve Štýrském Hradci byl ve znamení dalších přednášek, besed a workshopů. Čekala nás též komentovaná prohlídka města, výlet na zámek Eggenberg a návštěva každoročního festivalu pouličního umění La Strada. Čas ubíhal jako voda, zážitků a informací bylo tolik, že jsme se ani nenadáli a nastal čas se rozloučit. Mohu říci, že Rakousko jsme zažili nejen ušima, ale všemi smysly. Rozjeli jsme se do svých různě vzdálených domovů plni dojmů, nových znalostí, zkušeností a nových přátelství. Každý s novými nápady, jak a co využít ve své profesní praxi a také v osobním životě. Tedy ,,Auf Wiedersehen, Österreich“.

 

Jana Sedláčková, ZUŠ Rýmařov

Stejně jako kolegy Jiřího Taufera, Jaroslavu Brulíkovou a Šárku Lupečkovou mě potkala jedinečná příležitost v rámci projektu ZUŠ Rýmařov „Uměním a komunikací ke společné evropské budoucnosti“, který je plně hrazen Evropskou unií z programu Erasmus+.

Ve dnech 29.7. až 11.8. 2018 jedu do Rakouska na seminář o tamní historii, kultuře a jazyku s názvem ,,Rakousko v uších“. Společně s dalšími účastníky z téměř celého světa zahajujeme seminář ve městě Wels a v polovině se přesouváme do Štýrského Hradce.

Těším se, že si v rámci pobytu zlepším komunikační dovednosti v němčině, navážu nové kontakty s kolegy ze zahraničí a rozšířím kulturní a všeobecný přehled, což mě obohatí po profesní i osobní stránce.

Na přelomu února a března 2018 jsem spolu s kolegyní Jaroslavou Brulíkovou měl jedinečnou možnost navštívit Maltu. Nešlo ale o prázdninový výlet v rámci dovolené, nýbrž o studijní cestu plně podpořenou z programu Erasmus+ KA1. Z mého pohledu šlo o životní zážitek, který fantasticky spojil příjemné s příjemným a užitečným. Nejenom že jsem se podíval do nejjižnějšího kouta Evropské unie (navíc mimo turistickou sezónu), ale ještě jsem si významně rozšířil profesní a osobní rozhled. Téměř tři týdny jsem totiž měl možnost docházet do školy Alpha School of English, kde jsem absolvoval kurz „Advancing your Professional Practice“. Kurz výtečně balancoval mezi výukou gramatiky a praktickou konverzací, takže moje schopnost komunikovat v angličtině prudce vzrostla. Navíc takové kurzy významně pomáhají při budování dovedností a vlastností pro učitele nezbytných – zvyšuje se sebevědomí, všeobecný rozhled. A vzhledem k tomu, že ZUŠ Rýmařov je škola, která sama sebe profiluje jako školu projektovou a mezinárodní, budou se mi určitě získané možnosti hodit při běžném chodu školního života.

Kromě profesního rozvoje jsme ovšem měli ještě čas navštívit pamětihodná místa, kterých je na Maltě skutečně mnoho – za všechny jmenuji ruiny Azurového okna, St. Anton Gardens, historické město M´dinu, či megalitické chrámy Hagar Qim a Mnajdra. Zkrátka svatě prohlašuji, že jestli někdo volá po vystoupení naší republiky z Evropské unie, je naprostý blázen. Učitel si podobnou cestu za vzděláním či odpočinkem ze svého platu dovolí těžko, na druhou stranu má ale spoustu možností využít nejrůznějších profesních grantů, které spojují obojí. Pokud člověk snese vysokou administrativní zátěž a práci, kterou musí odvést navíc ke svým běžným povinnostem, mají učitelé v ČR možnosti obrovské a bylo by neuvážené jich nevyužít.

 

Jiří Taufer, ředitel ZUŠ Rýmařov

 


 

 

Díky projektu Uměním a komunikací ke společné evropské budoucnosti, který je plně hrazen z prostředků Evropské unie grantem z programu Erasmus+, jsem 21.2.2018 odletěla spolu s ředitelem školy Jiřím Tauferem na víc jak dvoutýdenní kurz angličtiny na Maltu. Cesta nám rychle ubíhala. Vlaky, autobusy i letecké spoje byly naprosto přesné. Zvládli jsme i cestu z letiště Luqa do města San Pawl´s Bay, kde jsme byli ubytovaní, místní veřejnou dopravou.
O den později jsme byli přivítáni v Alpha School of English, jejíž budova byla jen 2 minuty chůze od hotelu San Pawl. V tuto dobu se zde mnoho studentů nenacházelo, ten pravý nával studentů teprve začne. Na chodbách jsme mohli potkat studenty různého věku: od tříletých dětí s jejich rodiči přes studenty vysokých škol až po dospělé. Jelikož každý z jedenácti přítomných studentů byl na jiné úrovni anglických znalostí, kurzy probíhaly v malých skupinkách. My jsme byli zařazeni do dvoučlenné třídy - absolvovali jsme tedy kurz TWO TO ONE.  Každodenní výuka byla rozdělená do dvou vyučovacích bloků. První se týkal gramatiky, jejího vysvětlování, procvičování a vyplňování testů. Druhá část se týkala konverzace - sledování pořadů BBC, porozumění textům a následnému dialogu na dané téma. Náš vyučující Peter Warren, rodilý Londýňan, byl trpělivým učitelem. Slova, která jsme neznali, popisoval různými způsoby, abychom nemuseli používat slovník. Akceptoval také naše profesní zaměření a do výuky zařadil hudební názvosloví, jeho odborné i všeobecné výrazy. Každý den nové téma, další gramatický jev.
Středy byly vyhrazeny pro školní výlety. První týden jsme se prošli po hlavním městě Vallettě. Druhý týden jsme odjeli na sousední ostrov Gozo, kde jsme použili Hop on-hop off bus a projeli jím nejzajímavější místa. Kromě přípravy na výuku jsme si také našli čas pro návštěvy různých, pro nás zajímavých míst. Kromě muzeí, botanických zahrad, kostelů a katedrál v nás zanechaly největší dojem Hagar Qim a Mnajdra -  megalitické chrámy, které jsou zapsány na Seznam světového dědictví UNESCO.
Celý kurz proběhl k naší spokojenosti, naše znalosti se rozšířily a komunikace zlepšila. Na konci kurzu jsme obdrželi certifikát o úspěšném absolvování kurzu, samozřejmě se 100 % účastí. Teď už nám jen zbývá své znalosti nadále udržovat, popřípadě zlepšovat a brzy se svými žáky odjet na nějaký ten zahraniční koncert nebo projekt, abychom si nabyté znalosti opět mohli vyzkoušet v praxi.                            
 
J. Brulíková, učitelka ZUŠ
 
   

 

Potkala mě jedinečná příležitost vylepšit své znalosti v angličtině – a to účastí v projektu ZUŠ Rýmařov Uměním a komunikací ke společné evropské budoucnosti, který je zcela hrazen Evropskou unií z programu Erasmus+.

Koncem února odjíždím spolu s panem Jiřím Tauferem na kurz angličtiny na Maltu. Od návštěvy kurzu očekávám významný pokrok především v konverzaci a komunikaci, což uplatním jak při výjezdech se svými žáky a kolegy do zahraničí, tak i při návštěvách našich zahraničních partnerů u nás.

J. Brulíková

V rámci projektu Uměním a komunikací ke společné evropské budoucnosti, který v letech 2017 – 19 probíhá v ZUŠ Rýmařov, vyjedou poprvé dva učitelé do zahraničí. Jaroslava Brulíková a Jiří Taufer pojedou na přelomu února a března 2018 na Maltu na jazykový kurz angličtiny.

Cílovým městem pro ně bude San Pawl´s Bay, kde sídlí škola Alpha School of English. Tato škola poskytne paní učitelce a panu řediteli intenzivní, více než dvoutýdenní kurz komunikace v angličtině, takže se oba vrátí se zcela plynulou angličtinou. laughing

Cesta, ubytování, jídlo i kurz samotný je plně hrazený z prostředků Evropské unie - ZUŠ Rýmařov obdržela grant z programu Erasmus+.

Základní umělecká škola v Rýmařově pokračuje ve své mezinárodní činnosti dalším velkým projektem. Od letošního školního roku budou moci vybraní učitelé jezdit na vzdělávací aktivity do Rakouska, Itálie a na Maltu. Půjde o kurzy, které rozšíří vzdělání učitelů, zvýší jejich jazykové kompetence, sebevědomí a profesní schopnosti. Tím budou mít z projektu samozřejmě prospěch nejenom oni, ale především žáci rýmařovské ZUŠky.

Projekt je podpořen Domem zahraničních služeb v rámci programu Erasmus+ KA1.