Díky projektu ,,Uměním a komunikací ke společné evropské budoucnosti“, který je plně hrazen z prostředků Evropské unie grantem Erasmus+, jsem 29. 7. 2018 odjela na dvoutýdenní seminář s názvem ,, Rakousko v uších“. Pobývali jsme ve dvou rakouských městech – Wels a Graz ( Štýrský Hradec). Účastníci kurzu byli opravdu z celého světa , dovolím si jmenovat všechny zastoupené země: Mexiko, Kuba, USA, Tunis, Egypt,Vietnam, Írán, Kyrgyzstán, Gruzie, Arménie, Rusko, Ukrajina, Polsko a já z naší republiky.

První týden jsme pracovali a také bydleli ve studijním centru Schloss Puchberg asi 2 km od města Wels. Semináře, workshopy a další aktivity probíhaly v dopoledních a odpoledních blocích. Někdy byly i večerní besedy a přednášky. Jednacím jazykem celé stáže byla samozřejmě němčina. Program byl velmi pestrý od historie, politiky, kultury, jazykové výuky přes hudbu, tanec, divadlo, až po zeměpis, besedy a rozhovory se spisovateli a jinými významnými rakouskými osobnostmi většinou z oblasti kultury a vzdělávání. Samozřejmě jsme také navštívili město Wels, poznali jsme jeho historii, památky, architekturu i současný život.

V sobotu 4. 8. jsme se přemístili do dalšího výukového centra Maria Trost ve Štýrském Hradci. Cestou jsme navštívili poutní místo St. Admont. Místní klášter vyniká nejen velebností barokní architektury a největší klášterní knihovnou na světě, ale také zde najdeme muzeum současného umění.

Týden ve Štýrském Hradci byl ve znamení dalších přednášek, besed a workshopů. Čekala nás též komentovaná prohlídka města, výlet na zámek Eggenberg a návštěva každoročního festivalu pouličního umění La Strada. Čas ubíhal jako voda, zážitků a informací bylo tolik, že jsme se ani nenadáli a nastal čas se rozloučit. Mohu říci, že Rakousko jsme zažili nejen ušima, ale všemi smysly. Rozjeli jsme se do svých různě vzdálených domovů plni dojmů, nových znalostí, zkušeností a nových přátelství. Každý s novými nápady, jak a co využít ve své profesní praxi a také v osobním životě. Tedy ,,Auf Wiedersehen, Österreich“.

 

Jana Sedláčková, ZUŠ Rýmařov