S velkou hrdostí sdělujeme, že jsme byli opětovně úspěšní a byl nám schválený grant na projekt “Creativity takes Courage”: Discovering Europe through the Arts.

Následující dva školní roky budeme mít možnost s dětmi navštěvujícími naši rýmařovskou základní uměleckou školu navštěvovat jiné školy ve Švédsku, Irsku a Německu. První naše návštěva bude v lednu 2020 směřovat do irského Dublinu. Také budeme mít možnost naše partnery v březnu 2020 hostit u nás v Rýmařově.

Projekt má umělecký podtext, budeme tedy organizovat mezinárodní výstavy, koncerty, dramatické či taneční představení.