Milé děti, milí rodiče!
 
Od 10. 5. 2021 dochází podle pokynů ministerstva školství k dalšímu rozvolňování a k dalšímu kroku směrem k otevírání naší školy.
 
Od 10. května 2021 je tedy v ZUŠ Rýmařov možná výuka
 • ve skupinkách až do 3 dětí, tedy 1 učitel na až 3 žáky - a to v budově. V tomto případě nemusí být děti testovány, testováni budou pouze učitelé. Děti i učitelé přijdou v respirátorech (děti do 15 let mohou mít i roušku) a budou dodržovat úzkostlivá hygienická pravidla.
 • ve skupinkách až do 20 dětí, tedy 1 učitel na až 20 žáků - a to venku, nikoli v budově. V tomto případě musí být testováni všichni - učitelé i děti.
 
POZOR! Děti nebudou testovány v ZUŠ!
Jak je to tedy s testováním dětí, bude-li výuka probíhat venku:
 • Nejjednodušší cesta vede přes čestné prohlášení, které podepíše rodič žáka. Toto čestné prohlášení jsem rodičům poslal mailem, k dispozici ho mají i učitelé. Stačí ho vytisknout, vyplnit, podepsat a pokaždé dát Vašemu dítěti do ruky, aby ho ve škole odevzdalo. Čestné prohlášení obsahuje informaci, že Vaše dítě bylo testováno ve škole či školském zařízení nejdéle před 72 hodinami.
 • Jinou cestou je odevzdat ve škole potvrzení od lékaře, že Vaše dítě prodělalo covid-19 a že od posledního testu po nemoci neuběhlo 90 dní. V tomto případě Vaše dítě 90 dní testováno být nemusí a může klidně do výuky.
 • Lze přinést i potvrzení od lékaře či ze školy o prodělaném PCR testu ne starším 7 dní, či antigenního testu ne starším 2 dní.
 • Lze též přinést potvrzení o očkování, přičemž od poslední dávky musí uplynout alespoň 14 dní. V takovém případě se už testovat nemusí.
 
1. Pokud tedy žák chodí do individuální výuky, či do výuky ve skupině do 3 dětí, nemusí řešit nic - pouze přijde do ZUŠ na výuku podle svého rozvrhu.
2. Pokud paní učitelka či pan učitel bude chtít využít možnosti a jít se skupinou do 20 dětí na výuku ven, musí zajistit, aby všechny děti donesly příslušné potvrzení, nebo čestné prohlášení rodičů.
3. Pokud děti nebudou schopny doložit svůj negativní test, bude prozatím výuka probíhat stále online přes počítač.
4. Pokud paní učitelka či pan učitel usoudí, že není možné zorganizovat výuku ve skupině do 20 dětí venku, bude prozatím výuka probíhat stále přes na dálku počítač.
 
Toto opatření je platné od 10. 5. 2021, lze ale předpokládat, že brzy přijdou z ministerstva další pokyny a že se naše škola ještě více otevře. Jsem přesvědčený, že to bude dost brzo.
 
Moc děkuji všem za trpělivost a úžasnou podporu vás všech, kteří jste s námi vydrželi toto nelehké období!
 
Jiří Taufer, ZUŠ Rýmařov

Milé děti, milí rodiče!

Od 12. dubna 2021 dochází k rozvolňování proticovidových opatření a k postupnému otevírání ZUŠ Rýmařov. Dostali jsme k tomu z ministerstva školství pokyny, z nich vyjímám:

 • Fází rozvolňování bude několik, otevírání ZUŠ Rýmařov bude tedy postupné v několika krocích - 12 dubna 2021 přichází krok první.
 • 12. dubna 2021 začínáme vyučovat prezenčně ve škole individuální výuku v hudebním oboru, tedy 1 učitel a 1 žák (nikoli skupinky po dvou a více dětech) ALE POZOR! s výjimkou zpěvu.
 • Zpěv, skupinky v hudebním oboru a obory taneční, výtvarný a literárně dramatický budou nadále vyučovány distančně, dokud vláda ČR nespustí další fáze rozvolňování (což bude, doufejme, brzy).
 • Děti, které v této fázi začnou do ZUŠ v Rýmařově chodit, nebudou muset být testovány na přítomnost koronaviru. Počítejme ale s tím, že v dalších fázích to nutné bude. Až to přijde, dám vám samozřejmě vědět, jak to provedeme. Informace o testování jsou dostupné na https://testovani.edu.cz.
 • Budeme důsledně dbát hygienických opatření  - mytí rukou, pravidelné větrání místností, dezinfekce rukou a všeho, na co sáhneme …
 • Všichni – děti i učitelé, budou po celou dobu výuky nosit respirátory (podle normy například  např. FFP2, KN 95),  s výjimkou dětí do 15 let, které budou mít buď taky respirátor, nebo alespoň chirurgickou roušku (podle normy  ČSN EN 14683+AC) – tedy nikoli ručně šité roušky či štíty.
 • Stále platí zákaz vstupu do školy komukoli, kdo není buď žák, nebo zaměstnanec ZUŠ Rýmařov.
 • A stále platí zásada, že pokud je dítě jakkoli nachlazené, do ZUŠ nesmí. V tom případě můžete moje kolegy požádat o výjimečnou a dočasnou výuku distančním způsobem přes počítač. S kolegy jsme domluvení, že vám vyjdeme podle možností maximálně vstříc.

 

Budete-li mít jakékoli dotazy, prosím, neváhejte kontaktovat paní učitelky a pány učitele, případně mě.

Budete-li mít nějaký problém s rozvrhem hodin, s dojížděním, s čímkoli, prosím, ozvěte se taky ještě jsem nepotkal problém, který bychom nemohli v klidu vyřešit.

 

Moc se tedy těšíme prozatím na naše hudebníky a brzy, doufejme, i na všechny ostatní šikovné žáčky, kteří s námi vydrželi toto těžké období!

 

Jiří Taufer

 

Milé děti milí rodiče, doba je kvůli koronavirové krizi zvláštní a hlavně chaotická.

Nemůžeme ven a pokud přeci jenom vyjdeme, musí to být v omezeném počtu a s rouškami, za nimiž se stěží poznáváme.

 

Velmi těžce zkoušené jsou v našem městě i školy a především děti – v základních školách, gymnáziu a výjimku netvoří ani škola naše, základní umělecká. Pokud ale umím posoudit, ani jedna z rýmařovských škol se rozhodně nemá za co stydět. Podle toho, co mám možnost sledovat, ani jedna škola neztratila ve výuce snad ani jeden den a poskytuje svým žákům a studentům to maximum, co je v dané chvíli možné (a mnohdy snad i víc). A vzhledem k tomu, že učitelé, jako lidé vnímaví a hlavně schopní vlastního rozvoje, se sami neustále učí a rozvíjejí, je ono maximum každým dnem výš a výš.

 

Na jaře jsme v základní umělecké škole chvíli tápali a hledali jsme metody, jak naše žáky vzdělávat v situaci, na niž jsme nebyli nikdo připravení. Sami jsme se museli mnoho věcí naučit a věřte, že to nebylo lehké. Dnes, v podstatě po roce fungování naší školy v online prostředí, s veškerou vážností prohlašuji, že naše škola nejenom funguje, ale funguje v podstatě ve stejné kvalitě, jako bychom se s dětmi setkávali ve škole. Netvrdím, že se netěšíme, až se školy zase otevřou a my se vrátíme do normálního režimu. Tvrdím ale, že když už nám doba nepřeje a školy jsou zavřené, jsme schopní děti posunovat a rozvíjet v uměleckých oborech v podstatě stejně, jako by k nám do školy chodily. Není to lehké, ale jde to.

Je totiž třeba si uvědomit, co je cílem uměleckého vzdělávání. Děti k nám chodí, aby se naučily hrát na hudební nástroj, zpěv, malovat, tančit, či hrát divadlo. Já ale prohlašuji, že tyto dovednosti nejsou tolik důležité jako to, co je skryté v pozadí – děti se učí vytrvalosti, píli, pravidelnosti, poctivosti, práci v týmu, dochvilnosti. V souvislosti s uzavřením školy pak děti učíme i další kompetence, jako jsou schopnost práce s technikou, s aplikacemi, bezpečnost na internetu, pohyb ve virtuálním prostředí, prezentace ve virtuální realitě …

 

Je naprosto patrné, že se nám společně daří udržet vysokou kvalitu uměleckého vzdělávání pro děti v Rýmařově i v Břidličné. Musím upřímně poděkovat všem, kteří se o to zasloužili a stále zasluhují – svým kolegům učitelům, dětem, ale i rodičům a celé rýmařovské veřejnosti. Zvláštní poděkování patří i našemu zřizovateli, Moravskoslezskému kraji a také vedení města Rýmařov, kteří nás v této nelehké době podporují, jak je to jenom možné.

Kdo by se chtěl přesvědčit, jak skvěle probíhá život naší školy koronaviru navzdory, ať klikne na některý z následujících odkazů nebo ať sleduje Facebookovou stránku naší školy:

 

Milí rodiče a milé děti, přestože v ZUŠ Rýmařov doufáme, že se s vámi brzo uvidíme tváří v tvář, musím uznat, že vidím, jak nám škola roste pod rukama a hlavně jak se covidu natruc naše děti rozvíjejí přesně tak, jak všichni společně chceme. Moc za to všem děkuji!

 

Jiří Taufer, ZUŠ Rýmařov

 

 

Milé děti a milí rodiče!

 

Asi už víte ze sdělovacích prostředků, že na pondělí 21. a na úterý 22. prosince vyhlásila vláda ČR Dny boje proti covidu a vlastně tak dětem prodloužila vánoční prázdniny.

My v ZUŠ Rýmařov, tak jako v ostatních školách tím pádem v tyto dny také neučíme.

Nařízení vlády ČR najdete zde.

 

Moc vám děkujeme za vaši neutuchající podporu vašich dětí a naší školy, moc si této podpory vážíme. Užijte si nejen Vánoc, nejkrásnějších svátků v celém roce, ale i zaslouženého odpočinku po náročném roce a moc se těšíme, že se se všemi shledáme v novém, doufejme lepším roce 2021.

 

Jiří Taufer a všichni učitelé ZUŠ Rýmařov

Na obrázku může být: text, kde se píše Dny boje proti covidu vol. 2 Na 21. a 22 prosinec 2020 bude vyhlašeno volno pro všechny žaky a studenty zŠ, SŠ, konzervatori, VOŠ a zUŠ. #dny_proti_covidu

Milé děti, milí rodiče!

 

Mám radost, že vám mohu oznámit, že od pondělí 7. prosince 2020

bude naše základní umělecká škola učit podle 3. stupně rizika systému PES.

To znamená, že se od příštího týdne brány naší školy otevřou …

 • nejen individuální výuce 1 žák+ 1 učitel,
 • ale i výuce ve skupinách, kde bude maximálně 10 dětí + 1 učitel.

Skupiny, které mají více než deset dětí, budou zatím nadále vyučovány distančním způsobem.

 

Moji kolegové vás budou v tomto týdnu informovat, které skupiny budou vyučovány distančně

a které už prezenčně ve škole.

 

Moc se na vás těšíme a těšíme se i na chvíli, kdy se naše škola otevře úplně!

 

Jiří Taufer, ZUŠ Rýmařov

Klikněte sem, chvíli počkejte a pak klikejte jenom na červená tlačítka.
 
Milé děti a milí rodiče!
 
Právě mi přišlo oficiální vyjádření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o rozvolňování opatření v souvislosti s pandemií covid-19.
Vláda ČR (aspoň doufám!!!) snižuje od příštího týdne stupeň rizika z úrovně 5 na úroveň 4.
 
Podle pokynů ministerstva bude tím pádem od středy 25. listopadu 2020 umožněna prezenční individuální výuka „jeden na jednoho“, tedy jeden učitel, jeden žák. Děti i učitelé si s sebou povinně přinesou roušku a budou ji mít po celou dobu výuky na ústech a na nose s výjimkou těch činností, které by s rouškou nebyly možné – při zpěvu a hře na dechové nástroje (v takovém případě přijdu všichni v roušce, ale při výuce budou učitelé a žáci bez roušky a budou od sebe alespoň dva metry, abychom zbytečně neriskovali).
Brány naší školy se tedy 25. listopadu 2020 otevřou alespoň hudebníkům pro výuku jejich nástroje či zpěvu, ostatní výuka zůstává prozatím na dálku.
 
Jako další krok očekáváme, že se brzy riziko sníží na úroveň 3, abychom mohli otevřít školu pro skupinu 9 dětí + 1 učitel, a nejvíc se těšíme, že se riziko v brzké době sníží i na úroveň 2 či 1, a my otevřeme školu úplně a budeme učit všechny děti prezenčně. Zatím ale samozřejmě nevíme, kdy tohle bude možné.
 
Moc se tedy v tuto chvíli těšíme aspoň na hudebníky!
 
Jiří Taufer
Milí rodiče, milé děti!
 Na stránkách ministerstva školství najdete tabulku s protiepidemickými opatřeními PES. Pokud podle ní bude Česká republika skutečně postupovat, dá se z ní poznat, za jakých podmínek budeme otevírat dveře do naší základní umělecké školy i dětem. ZUŠky najdete v řádku „Ostatní“.
 
 
Nyní jsme ve stupni rizika 5, máme výhradně výuku na dálku.
Až se vyhlásí stupeň 4, bude možná výuka jeden na jednoho.
Až se vyhlásí stupeň 3 bude možná prezenční výuka ve skupinách do 10 lidí.
Až se vyhlásí stupeň 2 či 1, bude ZUŠ zcela otevřená a výuka bude probíhat prezenčně v budovách školy.
 
Jaký stupeň rizika je vyhlášený, je zřejmé z tohoto odkazu.
 
Jiří Taufer, ZUŠ Rýmařov

Milé děti, milí rodiče!

 

Je celkem typické, že oficiálně stále nevím nic – jediné informace, které mám, jsou z televize nebo z internetu. Už se ani nevztekám, že média ví všechno dříve než my.

 

Jak ale asi všichni víme, Koronavirus nás do školy zatím nechce pustit. Podle stránek ministerstva školství (informace z 30. 10. 2020 12:08) zůstane i naše základní umělecká škola v Rýmařově po 2. 11. 2020 zavřená – a to do doby, než vláda ČR rozhodne jinak.

 

Budeme tedy ve výuce pokračovat online přes prostředí MS Teams jako dosud.

 

Jiří Taufer