pro učitele

 

Literárně dramatický obor se vyučuje v budově na Divadelní ulici.

 

-Radost, přátelství, parta, dobra nálada, hudba, hra, pohyb, příběh, improvizace, kostým, pantomima, role, divadlo, život, dobré prostředky k poznání sebe sama ...

 

Zde je seznam učitelů, kteří ve škole vyučují.