Vážení rodiče, milí žáci,

 

situace v souvislosti s šířením koronaviru nabrala na dynamice a my jsme svědky razantních změn a opatření, které se mění každým dnem a mají na každého z nás silný vliv a dopad. Základní umělecké školy jsou opatřením ministra zdravotnictví zavřeny stejně jako ostatní školy a školská zařízení a konec platnosti tohoto opatření v současné chvíli lze těžko odhadnout. Může to být měsíc i více. 

Z tohoto důvodu iniciuji u kolegů ve všech oborech způsob distančního vzdělávání prostřednictvím elektronické komunikace (e-mail, videokonference, chat, messenger, posílání audio a video záznamů, poskytování zpětné vazby apod.). Cílem je zkusit vytěžit ze současné situace maximum pro ověření všech možností výuky „na dálku“ bez osobní přítomnosti žáka a učitele a přes všechny potíže upevnit návyky, které souvisí s rozvojem žáků během domácí přípravy. Jinými slovy, berme celou situaci pozitivně a berme ji snad i jako výzvu. Aspoň se něco nového společně naučíme.

Domácí příprava během studia je v každém případě branou k celoživotní cestě učení se na základě stanovování vlastních cílů a způsobů jejich dosahování. Přináší schopnost sebereflexe, usměrňování vnitřní motivace, rozvoje vůle a houževnatosti a v neposlední řadě souvisí s rodinným zázemím a vztahy, které v našich rodinách máme. Proto tímto oslovuji i Vás, rodiče a zákonné zástupce, kteří v současné situaci můžete sehrát klíčovou roli pro směřování a rozvoj svých dětí. 

            Prosíme Vás o podporu aktivit, které budeme nyní aktivně hledat, využívat a sdílet a které mají za cíl smysluplně a efektivně využít současné situace prostřednictvím distančního vzdělávání.

            Na našich webových stránkách jsme vytvořili sekci, kde budeme průběžně umísťovat a doplňovat zdroje, z nichž můžou naši žáci, tedy Vaše děti čerpat při domácím studiu. Do této sekce se dostanete snadno.

  • Buď kliknete na tento odkaz,
  • nebo do internetového prohlížeče zadáte www.zusrymarov.cz a kliknete v hlavním menu vlevo nahoře na odkaz „Distanční výuka“.

 

Předem Vám všem, rodičům i žákům, děkuji za společné dílo a spolupráci a přeji všem zvládnutí všech výzev, které život přináší.

 

Jiří Taufer - ředitel školy