pro učitele

Základní umělecká škola v Rýmařově je školou zřizovanou Moravskoslezským krajem.

Vyučují se zde obory hudební, výtvarný, taneční a literárně dramatický. Je důležité zdůraznit, že jde o školu, nikoli o kroužek.

Filozofií výuky naší školy je, že prostřednictvím umění se děti učí a získávají znalosti, dovednosti a návyky, které si ponesou celý svůj další život. Kromě umění hrát na nástroj či zpívat, malovat, kreslit, modelovat, tančit, hrát divadlo u nás dostanou dovednosti, jako je pravidelnost, odpovědnost, schopnost práce v týmu, pečlivost, dochvilnost.

Díky profilaci školy jako školy projektové mají navíc děti možnost procestovat doslova celou Evropu. Naši učitelé i žáci už byli ve Finsku, Portugalsku, Norsku, Německu, Polsku, Litvě, Estonsku, Itálii, Řecku, Rumunsku, Turecku. Mohou se tedy rozvíjet i v jazykových kompetencích, ve schopnosti komunikovat, v používání informačních i komunikačních technologií.

Taneční obor je nesmírně úspěšný v žeříčkových soutěžích CDO. Mezo našimi žáky je několik držitelů titulu Mistr světa v modern dance.

Od roku 2000 je ředitelem školy Mgr. Jiří Taufer, Ph.D., zástupkyní Mgr. Lenka Janoušková, od roku 2001 je ekonomkou školy Marie Vašičková.

Zde je seznam zaměstnanců školy.

Autorkou školního loga  je Mgr. Martina Kohoutková.