Rýmařovská „ZUŠka“ je lákadlem nejenom pro místní budoucí hudebníky, tanečníky, výtvarníky a herce. Vzhledem k profesním, odborným a výukovým aktivitám učitelů základní umělecké školy se o Rýmařovu ví daleko za hranicemi našeho regionu.

V úterý 16. května se v koncertním sále školy uskutečnilo setkání učitelů ZUŠ se studenty učitelství pedagogických fakult z Olomouce a polské Opole. Studentů se ujal Karel Cvrk a provedl je hodinovým bubenickým workshopem. Po něm následoval seminář Jiřího Taufera se zaměřením na představení českého systému uměleckého vzdělávání a především na představení mezinárodních aktivit školy, které v posledních letech škola pořádá. Bylo velmi příjemné sledovat, jak nastupující generace nových učitelů právě tato oblast možnosti čerpání profesních grantů zajímá a jak byli překvapeni, že i malá škola z „venkovského“ Rýmařova dokáže organizovat vysoce kvalitní aktivity daleko přesahující Českou republiku. Pro nás, současné učitele je toto zjištění skutečně povzbuzující, protože se zdá být jisté, že mladí lidé, z nichž jednou budou naši kolegové, budou na naši práci schopni navázat a rozvíjet ji dále.