Milí kolegové, milí žáci!

V době, kdy nemůžeme do školy, i když bychom rádi, a kdy se nemůžeme věnovat výuce, i když bychom chtěli, se nám možná bude hodit následující seznam. Budeme zde uveřejňovat a stále doplňovat nápady, kde se můžeme vzdělávat "na dálku", když už se nemůžeme potkat.

Berme to jako výzvu, aspoň se společně něco nového naučíme.

Jiří Taufer, ředitel

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • videokonference
  • Tuto možnost nabízí třeba - Skype, Messenger (pro Windows, iPad, iPod, Android, Linux ...), WhatsApp (pro Windows, iPad, iPod, Android, Linux ...), Viber (pro Windows, iPad, iPod, Android, Linux ...), GSuite ...
  • Je třeba, aby tyto aplikace měli nainstalovány všichni, kteří je chtějí používat.
 • Kolega Ondřej Smolík vytvořil a bude vytvářet a doplňovat videa na youtube s tématikou hudební teorie.
 • Jste doma? Zabavte se hudbou
 • pro kytaristy

---------------------------------------

 Konečně něco pro výtvarníky

 • Metropolitní muzeum v New Yorku na svých webových stránkách zpřístupnilo své výtvarné sbírky.
  Klikněte sem.

 • emuzeum

---------------------------------------

A máme tu dokonce něco pro tanečníky:

 • Každý den bude mít Václav Kuneš z taneční skupiny 420PEOPLE v 10:30 českou verzi a v 17:00 hodin anglickou verzi live streamu na instagramu popř.i na Facebooku.
 • CZECH DANCE TOUR přináší Online programy - DREAM Live Stream a UČITOURKA

 

Z Asociace základních uměleckých škol ČR došel další seznam nápadů.
Opět VELKÁ POCHVALA!

Hudební obor:

 • Konzultace přes telefon (konverzační forma) – jak „jdou“ zadané skladby, s čím potřebují žáci poradit, domluva na dalším postupu
 • Výuka přes Skype (funguje přenos audio i video, interaktivní komunikace) – žákova hra na nástroj, ukázka učitele, zpětná vazba, rada, zadání, konverzace…
 • Krátká výuková videa od učitele pro žáky (např. přes WhatsApp)
 • Ukázka od pedagoga (např. audiotrack e-mailem): nahrávka provedení skladby, např. v různých tempech
 • Nahrávka „podkladů“ – doprovody pro sólovou hru, sólový zpěv nebo sborový zpěv
 • Zaslaná nahrávka od žáka pedagogovi (audiotrack e-mailem, video přes WhatsApp, úložiště, apod.), reflexe ze strany pedagoga (telefon, skype, e-mail…) – důležité pro sebereflexi žáků (slyší, co a jak opravdu hrají)
 • HN: Posílání pracovních listů nebo poslechových úkolů e-mailem, zpětná vazba k vypracovanému zadání (telefon, skype, e-mail)
 • Zadání studia partů na komorní, souborovou či orchestrální hru (e-mailem), případně zaslání i ostatních partů/hlasů, pokud si chce někdo zamuzicírovat s kamarády nebo s rodiči
 • Inspirace od učitele pro zhlédnutí/poslech studovaných skladeb na youtube + komentáře, výzvy k hodnocení žákem, atd… (zaslání e-mailem, zadání přes telefon, Skype, WhatsApp), zpětná vazba pedagoga
 • Děti mohou experimentovat, stahovat si skladby a písně, které je zajímají, zkoušet je interpretovat podle sluchu, natáčet se, všímat si hudby v reklamách, ve filmech, atd…
 • Noty, takty pomlky – opakování naprostých základů na YouTube (Khan Academy):

Další odkazy k umění a k výuce v oblasti umění:

 • Články o kultuře na stránkách českého rozhlasu: https://temata.rozhlas.cz/kultura (hudba, film, výtvarné umění, divadlo, literatura, architektura)
 • Seznam 78 digitálních vzdělávacích zdrojů pro základní umělecké vzdělávání:
  • kliněte sem (kliknout na název materiálu v seznamu a potom „přejít nazdroj“)
 • Výukové materiály nebo úkoly na webových stránkách ZUŠ (např. zuscakovice.cz - mají tu něco pro HO a VO), nebo ZUŠ Rýmařov

Webové zdroje k distančnímu vzdělávání (obecně):

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:

 

 Zakazuje se s účinností ode dne 11. března 2020:

 • osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
 • osobní přítomnost studentů na studiu na vysoké škole podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.
 • Zakazují se s účinností ode dne 10. března 2020 od 18:00 hod. divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, ochutnávky, trhy a veletrhy, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob, a to do odvolání tohoto mimořádného opatření.

 

V návaznosti na tato opatření a podle pokynu zřizovatele základním uměleckým školám Moravskoslezského kraje oznamuji, že v době od 16. března, tedy po ukončení jarních prázdnin, do odvolání nebude v naší škole probíhat výuka.

 

Sledujte, prosím, pečlivě své mailové schránky a školní web, o dalším aktuálním dění vás budeme průběžně informovat.

 

Mgr. Jiří Taufer, Ph.D., ředitel ZUŠ Rýmařov

Rýmařov, 14. března 2020

  Milí rodiče a hlavně milé děti!

  10. - 14. června 2019 v naší škole proběhly přijímací zkoušky.

  Vzhledem k nařízení GDPR nemůžeme výsledky zkoušek veřejně vystavit na našich stránkách. Proto jsme se rozhodli informaci o přijetí či nepřijetí vám zprostředkovat jinak:

 • Klikněte na tento odkaz
 • Vyberte z nabídky ZUŠ Rýmařov.
 • Vyplňte jméno, příjmení a rodné číslo vašeho dítěte a klikněte na "Hledat".
 • Objeví se vám informace, které potřebujete.

  Přijďte, prosím, první školní den - tedy 2. září 2019 v 15 hodin do koncertního sálu školy na Divadelní ulici na slavnostní zahájení nového školního roku. Při této příležitosti se budete moci potkat s vyučujícími a domluvit rozvrh hodin a podrobnosti výuky. Pokud Vám to nevyjde, kontaktujte nás, prosím, nejpozději během prvního zářijového týdne.
 V případě, že z nějakého důvodu nakonec nebude Vaše dítě moci do školy nastoupit, sdělte nám, prosím, tuto skutečnost neprodleně, abychom mohli přijmout někoho jiného - dalších zájemců úspěšných při přijímacím řízení je opravdu hodně, někteří musejí čekat, až se uvolní místo.
V případě, že nepřijdete do školy první školní den, či nekontaktujete nás během prvního zářijového týdne, budeme předpokládat, že do školy nenastoupíte a Vaše místo bude obsazeno někým jiným.

  Pokud se stane, že se vám objeví informace, že Vaše dítě nebylo ke studiu přijato, není to pravděpodobně tím, že by neudělalo přijímací zkoušky, ale tím, že naše škola je zřizovatelem v kapacitě omezená. Je možné, že se zrovna Vaše dítě do kapacity naší školy prostě nevešlo.

  Proto, prosím, nezoufejte. Stává se nám, že v září někdo z těch, s nimiž počítáme, nakonec nenastoupí a uvolní tak místo někomu jinému. Pokud se to stane, budeme Vás neprodleně kontaktovat prostřednictvím údajů, které jste zadali do přihlášky.
Další možností je přijetí Vašeho dítěte do výuky v rámci Spolku přátel ZUŠ. Tato výuka probíhá přímo v naší škole a zajišťují ji naši učitelé. Činnost Spolku přátel ZUŠ je ovšem závislá na dotacích města Rýmařov a to bude tuto dotaci schvalovat až na konci června - rozhodnout o přijetí do Spolku tedy do prázdnin už nestihneme.

  Ty, které přijmeme do Spolku, budeme kontaktovat nejpozději v září 2019. Jistě nebude od věci, když se nám v září připomenete, abychom snad na někoho nezapomněli - stačí přijít, zavolat, poslat mail.

  Budete-li mít cokoli nejasné, budete-li mít jakýkoli dotaz, neváhejte a kontaktujte nás - osobně, telefonicky, mailem.

  Teď už ale všem přejeme krásné prázdniny a hlavně se už teď těšíme na nový školní rok 2019 - 20!

  Mgr. Jiří Taufer, Ph.D., ředitel ZUŠ Rýmařov

 

V pátek 2. listopadu 2018 ZUŠ Rýmařov vysázela v areálu rýmařovské nemocnice pět sazenic lip a připomněla si tak 100. výročí vzniku naší republiky. Předpokládáme, že děti, které lípy vysázely, k nim budou vodit za nějaký čas i svoje děti právě při cestě do výuky na naší základní umělecké škole. laughing

 

 

Více fotografií si můžete prohlédnout po kliknutí sem.

Městskému muzeu děkujeme za zprostředkování a Zdeně Přikrylové za fotografie.

Výsledky přijímacích zkoušek pro školní rok 2018 - 19 budou zveřejněny dvěma způsoby:

 • Rozešleme písemné vyrozumění na ty mailové adresy, které rodiče uvedli při vyplňování přihlášky do naší školy.
 • Rodiče si můžou zavolat do kanceláře školy na telefonní číslo 595 538 302, případně se stavit v kanceláři osobně a na výsledky přijímacích zkoušek se zeptat ústně.

Vážení rodiče, milí žáci!

Vzhledem k tomu, že výkopové práce na ulicích Divadelní, Čapkova a Sadová začaly probíhat i v nejbližší blízkosti školy, musíme od úterý 29. do čtvrtku 31. května 2018 vyhlásit ředitelské volno. Ve škole může probíhat jen to nejnutnější (zkoušky na absolventské koncerty, koncerty samotné ...). Ostatní, prosím, do ZUŠ raději nechoďte, nejsme schopni zajistit bezpečnost dětí.

Ředitelské volno platí pro celou školu, ovšem s výjimkou tanečního oboru a pobočky v Břidličné - zde výuka probíhá normálně.

Moc děkujeme za pochopení!

Jiří Taufer, ředitel školy

ZUŠ Rýmařov spojí tři příjemné a užitečné aktivity do jedné.

24. května 2018 na náměstí Míru v Rýmařově proběhne od 16.30 módní přehlídka, při níž se rýmařovské veřejnosti předvedou žáci výtvarného oboru, kteří vlastníma rukama vytvořili skvělé oblečení jim na míru šité. Akce proběhne jako "generální zkouška" na otevření zámecké sezóny v janovickém zámku 9. června pořádané tradičně skvělým Městským muzeem, jako součást ZUŠ Open a jako součást Jarmarku volnočasových aktivit, pořádané MAS Rýmařovsko.

Moderovat celou akci budou žáci oboru literárně dramatického, součástí vystoupení bude i představené oboru tanečního. To vše za skvělého doprovodu žáků hudebního oboru.

Téma módní přehlídky je nazváno "Květiny a kytice", takže výtvarné oblečky, tanec, divadlo, ale i hudba budou výhradně květinové.

Po kliknutí sem se můžete podívat na fotografie odvážlivců, kteří se účastní výuky Akademie umění pro seniory v Rýmařově.

V úterý 12. prosince jsme se oficiálně rozloučili s naší ekonomkou Marií Vašičkovou, která odešla do důchodu.

Milá Maruško, my Ti všichni moc děkujeme za těch dlouhých šestnáct let, které jsi s námi v naší škole strávila. My si uvědomujeme, že je asi hodně hodin a dnů a měsíců, které jsi věnovala práci navíc, aniž bys o tom někomu řekla. Taky si moc ceníme té dobré nálady, kterou jsi nám rozdávala, i když Ti třeba samotné do smíchu nebylo.

Ocenit Tvoji mnohdy úmornou a nekonečnou práci stejně asi není možné, tak Ti alespoň přejeme, abys byla vždy spokojená, aby ses věnovala rodině, která Tě taky potřebuje, a nezapomeň, že jsi pořád naša, že v ZUŠ Rýmařov jsi pořád doma a fakt se nemusíš ptát, jestli smíš za námi přijít.

Dveře do ZUŠ Rýmařov jsou Ti vždy úplně dokořán.

Fotografie z rozlúčky si můžeš prohlédnout zde.

Zveme žáky, do nového SOUBORU POPULÁRNÍCH PÍSNÍ...
Je určený těm, kteří mají zájem o společné zpívání a muzicírování a líbí se jim současná populární hudbna (pop, pop-rock, r&b a další)

Vážená paní ředitelko,

Vážený pane řediteli,

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v návaznosti na vyhlášení rozvojového programu Podpora soutěží a soutěžních přehlídek ve školním roce 2017/2018, vyhlašuje soutěže na školní rok 2017/2018. Odbor předškolního, základního, základního uměleckého a speciálního vzdělávání (21) zveřejňuje propozice soutěží a soutěžních přehlídek žáků základních uměleckých škol, které byly sestaveny ve spolupráci s Ústřední uměleckou radou základních uměleckých škol. Soutěžními disciplínami jsou: sólový a komorní zpěv, hra na dechové nástroje, hra smyčcových souborů a orchestrů, hra na bicí nástroje, hra na cimbál, hra na dudy, hra lidových souborů a soutěžní přehlídka tanečního oboru.

Dopis

Propozice soutěží

 

... proběhne

 

v pondělí 4. 9. 2017 v 15 hodin v koncertním sále na Divadelní ulici.

 

Při této příležitosti je možné potkat se s učiteli a domluvit výuku.