Jak se rodiče dozví, zda jejich dítě bylo do ZUŠ přijato?

O přijetí žáka rozhoduje ředitel školy na základě výsledků přijímacího řízení.

            Po jejich komplexním vyhodnocení (nejpozději do konce června) bude možné se o přijetí či nepřijetí informovat na webových stránkách školy www.zusrymarov.cz), kde je v hlavním menu nahoře jako poslední umístěn odkaz  . Po kliknutí na tento odkaz vyplní rodič jméno, příjmení a rodné číslo dítěte a klikne na tlačítko .

Pokud bude u konkrétního dítěte uvedeno, že je přiřazeno k učiteli, je přijato.
Pokud přiřazeno k učiteli není, zatím zůstává mezi nepřijatými. V takovém případě je dál vedeno v pořadníku pro případ, že by se pro ně v budoucnu místo uvolnilo (možno i v průběhu září – rodiče bychom kontaktovali).