Informace

První článek o základní umělecké škole před novým školním rokem nemohu začít jinak než úvahou, kterou jsem v červnu rozesílal našim žákům a jejich rodičům:

Před časem jsem poskytoval rozhovor pro článek do celostátních novin. Dostal jsem otázku, jestli si myslím, že naše děti budou schopny dohnat ten výpadek, který jim v loňském školním roce způsobila Koronavirová krize a distanční výuka. Moje odpověď zněla: „Jaký výpadek máte na mysli? Já o žádném nevím!“. Pravda je, že výuka na dálku přes počítač není snadná. Ale naši žáci, jejich rodiče, moji kolegové v ZUŠ, zkrátka všichni si s ní poradili s takovou grácií, že můžu zodpovědně prohlásit, že k žádnému přerušení vzdělávání mladých umělců v Rýmařově jednoduše nedošlo a hlavně, že v nadcházejícím novém školním roce máme kde navázat. Jsme plní elánu a plánů, co všechno s našimi dětmi zažijeme, co nového je naučíme, jaké koncerty, výstavy a představení pro rýmařovské publikum připravíme.

Od 1. září 2021 se tedy otevírají dveře naší školy všem, kteří se chtějí naučit hrát na hudební nástroj či zpívat, hrát divadlo, tančit, či vzdělávat se na poli umění výtvarného. Máme v úmyslu pokračovat v přerušeném mezinárodním projektu – čekají nás cesty do Švédska a Německa. Těšíme se na vystoupení různých sólistů, rockové skupiny, folkové skupiny, rytmického orchestru, souboru populární hudby, či orchestru ZUŠKABAND. Budeme se účastnit či pořádat různé soutěže a přehlídky. Budeme připravovat děti na jejich budoucí dráhu profesionálních umělců na konzervatořích či vysokých školách, ale budeme si věnovat i vysoce vzdělaným amatérům.

Rozhodli jsme se nedráždit Koronavirus bosou nohou a obvyklé slavnostní zahájení nového školního roku raději pořádat nebudeme. Nicméně, těšíme se na všechny – na stávající žáky, kteří si během prvního týdne v září najdou svou paní učitelku či učitele, ale i na žáky budoucí, kteří mohou vyplnit a poslat přihlášku na www.zusrymarov.cz. Kontaktovat mohou také mě na mailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. či telefonu 739 345 508, případně osobně ve škole. 

              

Jiří Taufer, ZUŠ Rýmařov

Milí rodiče a hlavně milé děti!

 

Před nedávnem jsem poskytoval rozhovor do Deníku N. Dostal jsem otázku, jestli si myslím, zda děti budou schopny dohnat ten výpadek, kdy se učily distančně. Moje odpověď zněla: „Jaký výpadek máte na mysli? Já o žádném nevím!“.

Pravda je, že distanční výuka na dálku přes počítač opravdu není lehká ani pro děti, ani pro učitele, ani pro rodiče. Ale já jsem hluboce přesvědčený, že naše děti, naši učitelé, ba i rodiče ji zvládli s takovou grácií, že by nám mohl (a měl) kdekdo závidět. Naši žáci v drtivé většině přistoupili k výuce na dálku nesmírně zodpovědně a byli schopní se učit nové věci v podstatě stejně, jako kdybychom do školy opravdu chodili. To samé platí i pro mé kolegy učitele. Ba dokonce jsme byli schopní se společně naučit velké množství nových věcí, které si jistě poneseme i v budoucnu.

Zkrátka, naše rýmařovská ZUŠka je skvělá – a to právě díky vám, žákům a rodičům, a samozřejmě také díky mým kolegům.

 

Moc vám proto všem děkuji za všechnu tu práci, za nasazení, za neuvěřitelnou podporu, které se nám od vás v tomto šíleném školním roce dostalo. A HLAVNĚ PŘEJI KRÁSNÉ PRÁZDNINY – opravdu si je všichni zasloužíme!

 

Jiří Taufer

Milí rodiče a hlavně milé děti!  7. - 11. června 2021 v naší škole proběhly přijímací zkoušky.

 

Vzhledem k nařízení GDPR nemůžeme výsledky zkoušek veřejně vystavit na našich stránkách či poslat mailem. Proto jsme se rozhodli informaci o přijetí či nepřijetí vám zprostředkovat jinak:

 • Klikněte na tento odkaz.
 • Vyberte z nabídky ZUŠ Rýmařov.
 • Vyplňte jméno, příjmení a rodné číslo vašeho dítěte a klikněte na „Hledat“.
 • Objeví se vám informace, které potřebujete - tedy přijat x nepřijat, ke komu byl kdo přiřazen a podobně.

Přijďte, prosím, první školní den - tedy 1. září 2021 v 15 hodin - do koncertního sálu školy na Divadelní ulici na slavnostní zahájení nového školního roku – počítáme s tím, že tentokrát nás do sálu Koronavirus pustí. Při této příležitosti se budete moci potkat s vyučujícími a domluvit rozvrh hodin a podrobnosti výuky. Pokud Vám to snad nevyjde, kontaktujte nás, prosím, nejpozději během prvního zářijového týdne.

V případě, že z nějakého důvodu nakonec nebude Vaše dítě moci do školy nastoupit, sdělte nám, prosím, tuto skutečnost neprodleně, abychom mohli přijmout někoho jiného - dalších zájemců úspěšných při přijímacím řízení je opravdu hodně, někteří musejí čekat, až se uvolní místo.

V případě, že nepřijdete do školy první školní den, či nekontaktujete nás během prvního zářijového týdne, budeme předpokládat, že do školy nenastoupíte a Vaše místo bude obsazeno někým jiným.

Pokud se stane, že se vám objeví informace, že Vaše dítě nebylo ke studiu přijato, není to pravděpodobně tím, že by neudělalo přijímací zkoušky, ale tím, že naše škola je v kapacitě omezená. Je možné, že se zrovna Vaše dítě do kapacity naší školy prostě nevešlo. V takovém případě, prosím, opravdu nezoufejte. Stává se nám, že v září někdo z těch, s nimiž počítáme, nakonec nenastoupí a uvolní tak místo někomu jinému. Pokud se to stane, budeme Vás neprodleně kontaktovat prostřednictvím údajů, které jste zadali do přihlášky.

Bude-li Vám cokoli nejasné, budete-li mít jakýkoli dotaz, neváhejte a kontaktujte nás - osobně, telefonicky, mailem.

Teď už ale všem přejeme krásné prázdniny a hlavně se už teď těšíme na nový školní rok 2021 - 22!

 

Mgr. Jiří Taufer, Ph.D., ředitel ZUŠ Rýmařov

Milé děti, milí rodiče!

 

Konečně vám jednou píšu rád, protože mám dobré zprávy.

 

Od 24. května 2021 se ZUŠ Rýmařov otevírá zcela a pro všechny. Výuka bude od tohoto data probíhat tak, jak jsme zvyklí – v budovách školy, v našich učebnách, za prezenční účasti dětí i učitelů. OD 24. KVĚTNA 2021 TEDY RUŠÍM DISTANČNÍ VÝUKU – VÝUKA BUDE PROBÍHAT PREZENČNĚ VE ŠKOLE.

 

Uf!!! Slyšeli jste, jak mi spadl kámen ze srdce?

 

Celé to bude za těchto podmínek:

Budeme všichni nosit respirátory, děti do 15 let včetně alespoň roušky či lépe taky respirátory. Budeme také úzkostlivě dodržovat hygienická opatření (dezinfekce všeho, na co sáhneme, rozestupy, časté větrání …).

Všichni učitelé budou jednou za týden testováni.

Děti, které jsou vyučovány individuálně nebo ve skupinách do 10 včetně, nebudou muset prokazovat nic.

Děti do 6 let včetně nebudou prokazovat také nic.

Děti nad 7 let, které doloží potvrzení o prodělaném covidu-19 ne starší 90 dnů po negativním testu po prodělané nemoci také neprokazují nic, pouze přinesou to potvrzení. Po uplynutí této doby se budou testovat jako ostatní.

Děti nad 7 let, které jsou vyučovány ve skupinách od 11 a víc, budou muset prokázat test negativní na přítomnost koronaviru.

Jak se budou tyto děti prokazovat:

-        Přinesou potvrzení o prodělaném PCR testu ne starším 7 dnů, nebo

-        přinesou potvrzení o prodělaném antigenním testu ne starším 72 hodin, nebo

-        přinesou čestné prohlášení zákonných zástupců, že ve škole nebo školském zařízení absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo

-        podstoupí v den vyučování preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem. V takovém případě stačí vyfotit a vytisknout výsledek testu a poslat ho do školy (v žádném případě nám neposílejte ten test!).

-        Připomínám, že podle nařízení ministerstva školství ten, kdo potvrzení či čestné prohlášení nepřinese, nesmí do školy přijít.

 

Milé děti a milí rodiče, doufám a pevně věřím, že je to nadlouho poslední mimořádná zpráva a moc vám všem děkuji za tu úžasnou podporu, kterou jsme v ZUŠ od vás měli celou tak dlouhou a nelehkou dobu!

 

Jiří Taufer

Milé děti a milí rodiče!
 
Právě nám přišla z ministerstva školství instrukce, že pokud bude probíhat výuka po 10. 5. 2021 ve velkých skupinách venku, nemusí děti do 6 let prokazovat negativní test na přítomnost koronaviru. Děti na 7 let věku se prokazovat musí tak, jak jsem popsal v předchozí zprávě.
 
Je to dobrá zpráva, jenom moc nevím, proč nám to neřekli hned a mění nám pravidla každý druhý den.
 
Cítím ještě potřebu zdůraznit, že všechna tato pravidla si nevymýšlíme my v ZUŠ - pochází vždy z ministerstev školství a zdravotnictví.
 
Jiří Taufer, ZUŠ Rýmařov
Milé děti, milí rodiče!
 
Od 10. 5. 2021 dochází podle pokynů ministerstva školství k dalšímu rozvolňování a k dalšímu kroku směrem k otevírání naší školy.
 
Od 10. května 2021 je tedy v ZUŠ Rýmařov možná výuka
 • ve skupinkách až do 3 dětí, tedy 1 učitel na až 3 žáky - a to v budově. V tomto případě nemusí být děti testovány, testováni budou pouze učitelé. Děti i učitelé přijdou v respirátorech (děti do 15 let mohou mít i roušku) a budou dodržovat úzkostlivá hygienická pravidla.
 • ve skupinkách až do 20 dětí, tedy 1 učitel na až 20 žáků - a to venku, nikoli v budově. V tomto případě musí být testováni všichni - učitelé i děti.
 
POZOR! Děti nebudou testovány v ZUŠ!
Jak je to tedy s testováním dětí, bude-li výuka probíhat venku:
 • Nejjednodušší cesta vede přes čestné prohlášení, které podepíše rodič žáka. Toto čestné prohlášení jsem rodičům poslal mailem, k dispozici ho mají i učitelé. Stačí ho vytisknout, vyplnit, podepsat a pokaždé dát Vašemu dítěti do ruky, aby ho ve škole odevzdalo. Čestné prohlášení obsahuje informaci, že Vaše dítě bylo testováno ve škole či školském zařízení nejdéle před 72 hodinami.
 • Jinou cestou je odevzdat ve škole potvrzení od lékaře, že Vaše dítě prodělalo covid-19 a že od posledního testu po nemoci neuběhlo 90 dní. V tomto případě Vaše dítě 90 dní testováno být nemusí a může klidně do výuky.
 • Lze přinést i potvrzení od lékaře či ze školy o prodělaném PCR testu ne starším 7 dní, či antigenního testu ne starším 2 dní.
 • Lze též přinést potvrzení o očkování, přičemž od poslední dávky musí uplynout alespoň 14 dní. V takovém případě se už testovat nemusí.
 
1. Pokud tedy žák chodí do individuální výuky, či do výuky ve skupině do 3 dětí, nemusí řešit nic - pouze přijde do ZUŠ na výuku podle svého rozvrhu.
2. Pokud paní učitelka či pan učitel bude chtít využít možnosti a jít se skupinou do 20 dětí na výuku ven, musí zajistit, aby všechny děti donesly příslušné potvrzení, nebo čestné prohlášení rodičů.
3. Pokud děti nebudou schopny doložit svůj negativní test, bude prozatím výuka probíhat stále online přes počítač.
4. Pokud paní učitelka či pan učitel usoudí, že není možné zorganizovat výuku ve skupině do 20 dětí venku, bude prozatím výuka probíhat stále přes na dálku počítač.
 
Toto opatření je platné od 10. 5. 2021, lze ale předpokládat, že brzy přijdou z ministerstva další pokyny a že se naše škola ještě více otevře. Jsem přesvědčený, že to bude dost brzo.
 
Moc děkuji všem za trpělivost a úžasnou podporu vás všech, kteří jste s námi vydrželi toto nelehké období!
 
Jiří Taufer, ZUŠ Rýmařov

Milé děti, milí rodiče!

Od 12. dubna 2021 dochází k rozvolňování proticovidových opatření a k postupnému otevírání ZUŠ Rýmařov. Dostali jsme k tomu z ministerstva školství pokyny, z nich vyjímám:

 • Fází rozvolňování bude několik, otevírání ZUŠ Rýmařov bude tedy postupné v několika krocích - 12 dubna 2021 přichází krok první.
 • 12. dubna 2021 začínáme vyučovat prezenčně ve škole individuální výuku v hudebním oboru, tedy 1 učitel a 1 žák (nikoli skupinky po dvou a více dětech) ALE POZOR! s výjimkou zpěvu.
 • Zpěv, skupinky v hudebním oboru a obory taneční, výtvarný a literárně dramatický budou nadále vyučovány distančně, dokud vláda ČR nespustí další fáze rozvolňování (což bude, doufejme, brzy).
 • Děti, které v této fázi začnou do ZUŠ v Rýmařově chodit, nebudou muset být testovány na přítomnost koronaviru. Počítejme ale s tím, že v dalších fázích to nutné bude. Až to přijde, dám vám samozřejmě vědět, jak to provedeme. Informace o testování jsou dostupné na https://testovani.edu.cz.
 • Budeme důsledně dbát hygienických opatření  - mytí rukou, pravidelné větrání místností, dezinfekce rukou a všeho, na co sáhneme …
 • Všichni – děti i učitelé, budou po celou dobu výuky nosit respirátory (podle normy například  např. FFP2, KN 95),  s výjimkou dětí do 15 let, které budou mít buď taky respirátor, nebo alespoň chirurgickou roušku (podle normy  ČSN EN 14683+AC) – tedy nikoli ručně šité roušky či štíty.
 • Stále platí zákaz vstupu do školy komukoli, kdo není buď žák, nebo zaměstnanec ZUŠ Rýmařov.
 • A stále platí zásada, že pokud je dítě jakkoli nachlazené, do ZUŠ nesmí. V tom případě můžete moje kolegy požádat o výjimečnou a dočasnou výuku distančním způsobem přes počítač. S kolegy jsme domluvení, že vám vyjdeme podle možností maximálně vstříc.

 

Budete-li mít jakékoli dotazy, prosím, neváhejte kontaktovat paní učitelky a pány učitele, případně mě.

Budete-li mít nějaký problém s rozvrhem hodin, s dojížděním, s čímkoli, prosím, ozvěte se taky ještě jsem nepotkal problém, který bychom nemohli v klidu vyřešit.

 

Moc se tedy těšíme prozatím na naše hudebníky a brzy, doufejme, i na všechny ostatní šikovné žáčky, kteří s námi vydrželi toto těžké období!

 

Jiří Taufer

 

Milé děti milí rodiče, doba je kvůli koronavirové krizi zvláštní a hlavně chaotická.

Nemůžeme ven a pokud přeci jenom vyjdeme, musí to být v omezeném počtu a s rouškami, za nimiž se stěží poznáváme.

 

Velmi těžce zkoušené jsou v našem městě i školy a především děti – v základních školách, gymnáziu a výjimku netvoří ani škola naše, základní umělecká. Pokud ale umím posoudit, ani jedna z rýmařovských škol se rozhodně nemá za co stydět. Podle toho, co mám možnost sledovat, ani jedna škola neztratila ve výuce snad ani jeden den a poskytuje svým žákům a studentům to maximum, co je v dané chvíli možné (a mnohdy snad i víc). A vzhledem k tomu, že učitelé, jako lidé vnímaví a hlavně schopní vlastního rozvoje, se sami neustále učí a rozvíjejí, je ono maximum každým dnem výš a výš.

 

Na jaře jsme v základní umělecké škole chvíli tápali a hledali jsme metody, jak naše žáky vzdělávat v situaci, na niž jsme nebyli nikdo připravení. Sami jsme se museli mnoho věcí naučit a věřte, že to nebylo lehké. Dnes, v podstatě po roce fungování naší školy v online prostředí, s veškerou vážností prohlašuji, že naše škola nejenom funguje, ale funguje v podstatě ve stejné kvalitě, jako bychom se s dětmi setkávali ve škole. Netvrdím, že se netěšíme, až se školy zase otevřou a my se vrátíme do normálního režimu. Tvrdím ale, že když už nám doba nepřeje a školy jsou zavřené, jsme schopní děti posunovat a rozvíjet v uměleckých oborech v podstatě stejně, jako by k nám do školy chodily. Není to lehké, ale jde to.

Je totiž třeba si uvědomit, co je cílem uměleckého vzdělávání. Děti k nám chodí, aby se naučily hrát na hudební nástroj, zpěv, malovat, tančit, či hrát divadlo. Já ale prohlašuji, že tyto dovednosti nejsou tolik důležité jako to, co je skryté v pozadí – děti se učí vytrvalosti, píli, pravidelnosti, poctivosti, práci v týmu, dochvilnosti. V souvislosti s uzavřením školy pak děti učíme i další kompetence, jako jsou schopnost práce s technikou, s aplikacemi, bezpečnost na internetu, pohyb ve virtuálním prostředí, prezentace ve virtuální realitě …

 

Je naprosto patrné, že se nám společně daří udržet vysokou kvalitu uměleckého vzdělávání pro děti v Rýmařově i v Břidličné. Musím upřímně poděkovat všem, kteří se o to zasloužili a stále zasluhují – svým kolegům učitelům, dětem, ale i rodičům a celé rýmařovské veřejnosti. Zvláštní poděkování patří i našemu zřizovateli, Moravskoslezskému kraji a také vedení města Rýmařov, kteří nás v této nelehké době podporují, jak je to jenom možné.

Kdo by se chtěl přesvědčit, jak skvěle probíhá život naší školy koronaviru navzdory, ať klikne na některý z následujících odkazů nebo ať sleduje Facebookovou stránku naší školy:

 

Milí rodiče a milé děti, přestože v ZUŠ Rýmařov doufáme, že se s vámi brzo uvidíme tváří v tvář, musím uznat, že vidím, jak nám škola roste pod rukama a hlavně jak se covidu natruc naše děti rozvíjejí přesně tak, jak všichni společně chceme. Moc za to všem děkuji!

 

Jiří Taufer, ZUŠ Rýmařov

 

 

Milé děti a milí rodiče!

 

Asi už víte ze sdělovacích prostředků, že na pondělí 21. a na úterý 22. prosince vyhlásila vláda ČR Dny boje proti covidu a vlastně tak dětem prodloužila vánoční prázdniny.

My v ZUŠ Rýmařov, tak jako v ostatních školách tím pádem v tyto dny také neučíme.

Nařízení vlády ČR najdete zde.

 

Moc vám děkujeme za vaši neutuchající podporu vašich dětí a naší školy, moc si této podpory vážíme. Užijte si nejen Vánoc, nejkrásnějších svátků v celém roce, ale i zaslouženého odpočinku po náročném roce a moc se těšíme, že se se všemi shledáme v novém, doufejme lepším roce 2021.

 

Jiří Taufer a všichni učitelé ZUŠ Rýmařov

Na obrázku může být: text, kde se píše Dny boje proti covidu vol. 2 Na 21. a 22 prosinec 2020 bude vyhlašeno volno pro všechny žaky a studenty zŠ, SŠ, konzervatori, VOŠ a zUŠ. #dny_proti_covidu

Milé děti, milí rodiče!

 

Mám radost, že vám mohu oznámit, že od pondělí 7. prosince 2020

bude naše základní umělecká škola učit podle 3. stupně rizika systému PES.

To znamená, že se od příštího týdne brány naší školy otevřou …

 • nejen individuální výuce 1 žák+ 1 učitel,
 • ale i výuce ve skupinách, kde bude maximálně 10 dětí + 1 učitel.

Skupiny, které mají více než deset dětí, budou zatím nadále vyučovány distančním způsobem.

 

Moji kolegové vás budou v tomto týdnu informovat, které skupiny budou vyučovány distančně

a které už prezenčně ve škole.

 

Moc se na vás těšíme a těšíme se i na chvíli, kdy se naše škola otevře úplně!

 

Jiří Taufer, ZUŠ Rýmařov

Klikněte sem, chvíli počkejte a pak klikejte jenom na červená tlačítka.