pro učitele

 

Výroční zprávy

Výroční zpráva 2015-16

Výroční zpráva 2016-17

Výroční zpráva 2017-18

Výroční zpráva 2018 - 19

Výroční zpráva 2019 - 20

Výroční zpráva 2020 - 21

Výroční zpráva 2021 - 22

 

Zprávy o činnosti

Zpráva o činnosti 2016

Zpráva o činnosti 2017

Zpráva o činnosti 2018

Zpráva o činnosti 2019

Zpráva o činnosti 2020

Zpráva o činnosti 2021

Zpráva o činnosti 2022

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je s účinností od 21. 2. 2017 příspěvkové organizaci stanovena povinnost sestavovat rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu, které schvaluje její zřizovatel.


Rozpočet příspěvkové organizace je plán výnosů a nákladů na kalendářní rok a střednědobý výhled rozpočtu je plán nákladů a výnosů na další dva roky následující po roce, na který je sestavován plán na kalendářní rok.


Povinnost zveřejnit návrh rozpočtu/střednědobého výhledu rozpočtu a schválený rozpočet/střednědobý výhled rozpočtu je zajištěna zveřejněním na internetových stránkách zřizovatele http://www.msk.cz/verejna_sprava/index.html.

   

Různé

Informace o škole a údaje o jmenování do funkce ředitele školy

Prevence sociálně patologických jevů

Jmenování pedagogické rady

ke stažení