Vzdělání :  vyšší odborné  vzdělání  potřebné pro výuku studjijní obor : hra na klavír

 • výuka hry na klavír
 • vzdělání: absolventka Konzervatoře v Ostravě, obor hra na klavír,
 •  dále studium pedagogické způsobilosti v Metodickém centru při hudební fakultě JAMU v Brně (dokončeno 1994),
 •  studium akreditovaného studijního programu Celoživotního vzdělávání v Metodickém centru při hudební fakultě JAMU v Brně (dokončeno 2001),
 • studium akreditovaného vzdělávacího programu Výuka hry na klavír pro ZUŠ a SUŠ při Konzervatoři Brno (dokončeno 2007)
 • pravidelně se se svými žáky účastní celostátních i mezinárodních klavírních soutěží s dosažením předních umístění a výraznou reprezentací naší školy i města Rýmařova
 • úspěšně se věnuji také přípravě žáků na talentové zkoušky konzervatoří, středních a vysokých pedagogických škol
 • účast na klavírních seminářích Mikulov, Karviná

Úspěchy žáků ZUŠ Rýmařov z klavírní třídy Evy Hradilové

od roku 1999

 

 

1999                       Krajské kolo Karviná                               3. místo:                        Martin Řezníček

                                Praque Junior note                                 Č.U. II. stupně:             Martin Řezníček

 

2000                       Mezinárodní klavírní soutěž Amadeus                                      

                               Čestné uznání:                                          Martin Řezníček

 

                                Prague Junior note                                 Č.U. II. stupně:             Martin Řezníček

 

2001                       Mezinárodní klavírní soutěž Amadeus  Čestné uznání:            Jaroslav Slavičínský

                               

 

2001                       Úspěšné vykonání příjmacích zkoušek ­ ­obor - učitelství pro střední školy

                               aprobace pro   výuku hudební výchovy pro ZŠ                      Jana Pelíšková                                                                

                                                                                                                                   Andrea Pavlová

 

 • Okresní kolo klavírních soutěží v Bruntále:
 • Martina Baťková 
 • Kristýna Pacvoňová 
 • Petra Pachovská
 •  Martin Řezníček
 • Jaroslav Slavičínký
 • Anna Stachová

          

                                Oblastní kolo Karviná                             3. místo:                      Martin Řezníček

 

                                Úspěšné vykonání přijímací zkoušky na konzervatoř:            Petra Pachovská

                                                                                                                                           

2003                       Mezinárodní klavírní soutěž Amadeus   3. místo:                    Anna Stachová

2005                       Úspěšné vykonání přijímací zkoušky na konzervatoř:           Helena Chlebcová

                                           

                                

Okresní kolo klavírních soutěží Krnov                                                

 1.  Hana Lounová                                         l. místo                                    
 2.  Kristýna Pacvoňová                                l. místo                                                                                              
 3.  Jaroslav Slavičínský                                l. místo
 4.  Lada Čiklová                                            2. místo                                                                                                                                  

                                Oblastní kolo Bohumín                          2. místo:                        Hana Lounová

                                Praque Junior note                                 3. místo                         Hana Lounová

2006                       Prague Junior note                                 2. místo:                        Hana Lounová

                               

Cena České hudební společnosti za nejlepší provedení české skladby v oboru klavír:                                    Hana Lounová

 

2007                       Prague Junior note                                 Č.U. II. stupně:             Hana Lounová

2008                       Prague Junior note                                 3. místo:                        Hana Lounová

2009                       Prague Junior note                                 3. místo:                        Jiří Loun

                                Prague  Junior note                                Č.U. I. stupně:              Nela Brulíková

2011                       Okresní kolo Krnov                                 2. místo:                        Nela Brulíková

2014                       Okresní kolo Krnov                                 1. místo                         Barbora Peterková

 1. místo Petra Zahradníková
 2. místo Matěj Barot

                                                                                                    3.místo                          Vendula Sochorová

2017                     Múzy I. Hurníka Ostrava Zábřeh               Bronzové pásmo           Matěj Barot

                                                                                                   Bronzové pásmo          Vendula Sochorová

                                                                                                   Bronzové pásmo          Barbora Peterková

                                                                                                   Stříbrné pásmo            Petra Zahradníková 

2017               Magický klavír v proměnách času              Mezinárodní festival : účast 4 sólistů

2018               Magický klavír v proměnách času Opava účast 9 žáků jako : sólisté nebo korepetitoři

 

Helena Chlebcová učí v Brně na ZUŠ , ostatní vykonávají jiná lépe placená povolání ač celé studium  dokončili.

 

 

Organizace  vzdělávacího semínáře s  prof Jiřím Doleželem z JAMU na téma:

  Správná interpretace různých stylů  20.10.2001

Organizace přednášky Marcely  Slané z Brna na téma    Kdo si hraje, ten je zdravý…

Koncerty sólistů  

Koncerty sólistů a komorní hry

Koncerty populární hudby s bicistou Ivo Batouškem rok 2000

Organizace koncertu hudební  rodiny Kováčových žijících v USA  21.4.2015 sál ZUŠ,

Organizace a příprava žáků klavíristů na varhanní koncerty v kostele sv .archanděla Michaela v Rýmařově

Koncerty probíhali  od r. 2010  do  roku 2017

 Ročník Festival skladatele Petra Bazaly 2018 I. Ročník

Předsedkyně klavírních komisí  okresních kol  klavírní soutěží  Šumperk, Mohelnice

 

Zdeňka Rýdlová, DiS. – profesní portfolio

 

Vzdělání

 

 • základní škola
  • ZŠ Rýmařov 2000 – 2005, ZŠ Andělská Hora 2005 – 2009
  • ZUŠ Rýmařov a později ZUŠ Bruntál (zobcová flétna, hra na klavír, sborový a sólový zpěv) 2003– 2009
 • vyšší odborná škola
  • Církevní konzervatoř Opava 2009 – 2015, obor řízení sboru
  • Získání titulu DiS.
 • vysoká škola
  • Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Teorie a provozovací praxe staré hudby (Akademie staré hudby – obor zpěv) 2017 - doposud

 

Zaměstnání

 • ZUŠ Rýmařov (2013 – doposud)
 • Nezisková organizace Vesna, o.p.s (2016–2019)
 • SZUŠ Mgr. Radmily Chmelové (2017–2018)
 • ZUŠ Vyškov (2019 doposud)
 • ZUŠ Pohořelice (2019)

Dovednosti

 • Učitelka hudby
  • sólový zpěv
  • hra na klavír
  • hra na EKN
  • hra na flétnu
  • dirigování
 • Vedení souboru staré hudby při ZUŠ Rýmařov
 • Vedení dětského sboru při ZUŠ Vyškov

 

 

Lektorská činnost

 • Kurz varhaníků a zpěváku CČSH
  • vedení a dirigování sboru frekventantů kurzu

 

 

 

Kurzy

 • Účast na kurzech staré hudby ve Valticích (obor sólový zpěv, sborový zpěv a historický tanec)
  • 2015
  • 2016
 • Účast kurzech duchovní hudby Convivium
  • 2015
  • 2017
 • Kurz renesanční hudby Opočno
  • 2017
 • Kurz notačního programu Sibelius
  • 2018
 • Seminář: Hlasová hygiena pro učitele
  • 2017
  • 2020 Klavírní výukový seminář pod vedením MgA. Alice Rajnohové Ph. D., konzervatoř Brno

 

 

 

Znalost cizího jazyka

 • Anglický jazyk – pokročilý
 • Německý jazyk – začátečník
 • Latinský jazyk – začátečník

 

Jaroslava Brulíková, DiS. 

 • učitelka hudby
  • akordeon
  • klasická kytara
  • hudební teorie (nauka o hudbě)
  • EKN (elektronické klávesy)
  • komorní hra kytar
 • lektor hudebních kurzů Spolku přátel ZUŠ Rýmařov
 • další hudební schopnosti
  • hra na zobcovou flétnu
  • hra na klavír
  • hra na příčnou flétnu
  • aktivní člen orchestru ZUŠKABAND
  • příležitostný korepetitor na koncertech (akordeon, kytara, klavír)
  • dirigování

Vzdělání

 

 • vyšší odborná škola - Konzervatoř v Ostravě – obor hudební - hra na akordeon
  • 1990 – 1996
  • maturitní zkouška 1994
  • absolutorium 1996
  • získání titulu Dipl. spec.
 • vyšší odborná škola - Janáčkova konzervatoř a Gymnázium v Ostravě – obor hudební – hra na kytaru
  • 2006 - 2012
  • maturitní zkouška 2010
  • absolutorium 2012
  • získání titulu DiS.
 • Certifikáty, osvědčení a kurzy
  • 11. 2004 - Hudební nauka trochu jinak
  • 4. 2007 - tvorba ŠVP
  • 11. 2009 - uplatnění akordeonu v současnosti
  • 8. 2015 - IZUŠ
  • 1. 2017 - seminář Hlasová hygiena pro učitele
  • 1. 2018 - kurz EKN
  • 2. 2018 - notační program Sibelius
  • 2. - 9. 3. 2018 English course in Malta
  • 1. 2019 – seminář CLIL
  • 1. 2019 – kurz EKN

soutěže

                                    

 • účast s žáky na kytarových přehlídkách bruntálského regionu
  • 2006 – Vendula Kročilová, Ivana Válková, Andrea Dolníčková
  • 2007 – Lukáš Prášil, Vendula Kročilová, Ivana Válková
  • 2009 – Veronika Struhárová, Iveta Šindlářová, Vendula Kročilová
 • účast na setkání harmonikářů
  • 2012 Náklo – Vladimír Šiška

 

 • soutěže žáků
  • okresní kolo ve hře na akordeon 1994
   • místo s postupem do kraje – Šímová Alice
  • okresní kolo ve hře na kytaru 1999
   • místo – Aneta Bodláková
   • místo – Jaroslava Čajanová
  • okresní kolo ve hře na kytaru 2008
   • místo s postupem do kraje – Vendula Kročilová
   • místo – Andrea Dolníčková
   • místo – Ivana Válková

 

 

Martina Mácová, DiS. – profesní portfolio

 

 Dovednosti

 • učitelka hudby, výuka hry na hudební nástroje
  • saxofon
  • klarinet
  • zobcová flétna
  • příčná flétna
  • EKN 
  • klavír 
 • lektorka hudebních kurzů ve Spolku přátel ZUŠ Rýmařov
 • aktivní člen školního orchestru ZUŠKABAND
 • člen skupiny Klezmer trio

 

Vzdělání

 • 1984 – 1989 LŠU Rýmařov, hudební obor – hra na zobcovou flétnu, hra na klarinet - absolutorium I. stupně
 • 2001 – 2005 Lidová konzervatoř Ostrava, hudební obor –  saxofon, absolutorium, dosažení kvalifikace pro výuku hudebních kurzů 
 • 2006 – 2011 Janáčkova konzervatoř v Ostravě, studijní obor Klasická hudba - hra na klarinet/saxofon, absolutorium, získání titulu DiS.

 

 • další vzdělávací aktivity, kurzy, odborné semináře, školení
  • 2003 Letní škola staré hudby Prachatice, pedagogická třída, metodika hry na zobcovou flétnu
  • 2005 Mezinárodní interpretační kurzy na IpUS OU Ostrava
  • 2006 Vzdělávací seminář Ostravská setkání se saxofonem na JKO Ostrava
  • 2009 Jazzový seminář – Emil Viklický, JKO Ostrava
  • 2010 a 2011 Školení ŠVP, Čeladná, tvorba ŠVP pro dechové nástroje
  • 2018 Workshop Výuka hry na EKN, ZUŠ Město Albrechtice
  • 2018 Školení Základní obsluha notačního programu Sibelius, ZUŠ Krnov
  • 2019 Seminář Rovné příležitosti při využití metody CLIL při výuce uměleckých předmětů, ZUŠ Rýmařov
  • 2019 Workshop Výuka hry na EKN, ZUŠ Město Albrechtice

 

Mezinárodní projekty, zahraniční koncerty, aktivity a stáže

 • účast na mezinárodních projektech
  • 2008 Partnerství škol v oblasti uměleckého vzdělávání (Norsko, ČR)
  • 2010 Artprogram – Podpora rozvoje klíčových kompetencí řídících a budoucích řídících pracovníků ZUŠ (Finsko, ČR)
  • 2011 – 2013 Wanderung – Education and Culture Lifelong learning programme Comenius (ČR, Německo, Turecko, Polsko, Itálie, Rumunsko)
  • 2013 – 2015 Networks in the past, present and future – a travel through the history of networks and how we can make use of local, regional, national and international networks today and for the future (ČR, Německo, Řecko, Turecko, Portugalsko)
  • 2015 – 2017 Erasmus+, Feel the Spirit of a Modern Europe – Bringing Entrepreneurship into Schools (ČR, Německo, Itálie, Polsko, Srí Lanka)
 • mezinárodní projekty – stáže v zahraničí
  • 4. – 8.3.2008 Norsko – Alesund
  • 4. – 9.9.2010 Finsko – Turku, Helsinky, projekt Artprogram
  • 17. – 23.3.2013 Itálie – Corato, projekt Wanderung
  • 1. – 7.2.2015 Portugalsko – Esposende, projekt Networks
 • zájezdy a koncerty v zahraničí se školním orchestrem ZUŠKABAND
  • 2013 Německo – Zusmarshausen
  • 2014 Německo – Zusmarshausen
  • 2015 Itálie – Arco
  • 2016 Polsko – Ozimek
  • 2017 Německo – Zeil am Main


 

 

Mgr. Lenka Janoušková – profesní portfolio

 

Osobní údaje

 

 

 • učitelka hry na klavír, elektronické klávesy a hudební teorie
 • aktivní členka školního orchestru Zuškaband, členka a korepetitorka pěveckého sboru Vox montana
 • koordinátorka ŠVP
 • příležitostně korepetitorka žáků ZUŠ i kolegů

 

Vzdělání

 • Lidová škola umění Rýmařov (hra na klavír)
 • Základní škola v Rýmařově, Jelínkova 1
 • Střední pedagogická škola Krnov (učitelství pro mateřské školy)
 • Pedagogická fakulta Univerzity Palackého, obor učitelství pro 2. stupeň základních škol (český jazyk – hudební výchova)
  • získání titulu Mgr.
 • absolvované vzdělávací kurzy:
  • 2. 2004 – Projekt I – Informační gramotnost (dosažení základních uživatelských ICT znalostí a dovedností)
  • 11. 2004 – Úvodní modul Školení poučených uživatelů
  • 4. 2005 – Hudební nauka trochu jinak
  • 10. 2005 – Hudební nauka trochu jinak – ZUŠ
  • 4. 2006 – Populární hudba v hodinách HV
  • 2. 2007 – Rozezpívání tzv. nezpěváků a hlasová výchova dětí
  • 2., 22. 3. 2007 – Tvorba ŠVP ZV pro pedagogické pracovníky ZUŠ
  • 4. 2007 – Kurz tvořivého přístupu v hodinách hudební výchovy
  • 2. 2008 – Hudební rok v RVP (Hudební pohádka)
  • 2. – 3. 12. 2010 – Studium pro koordinátory ŠVP 250 (kombinovaná forma)
  • 8. 2015 – iZUŠ – základy použití systému
  • 2. 2018 – Základní obsluha notačního programu Sibelius
  • 3. 2018 – Základní obsluha počítače
  • 1. 2019 – Rovné příležitosti při využití metody CLIL ve výuce uměleckých předmětů
  • 1. 2019 – kurz ovládání EKN

 

Zaměstnání

 • ZŠ Jelínkova 1, Rýmařov – učitelka českého jazyka a hudební výchovy (2. stupeň)
 • ZUŠ Čapkova 6 – učitelka hry na klavír, elektronické klávesy, hudební teorie, korepetitorka

 

Dovednosti

 • učitelka hudby na ZUŠ
  • hra na klavír
  • hra na elektronické klávesy
  • výuka hudební teorie
 • lektorka hudebních kurzů ve Spolku přátel ZUŠ
  • hra na klavír
  • pěvecký sbor Vox montana (korepetice, hlasový výcvik sboru)
 • aktivní členka hudebních uskupení
  • školní orchestr Zuškaband (klavír)
  • pěvecký sbor Vox montana (klavírní korepetice, zpěv)
  • hudební skupina Klezmer trio (klavír)
 • moderování výchovných koncertů pro děti
 • organizace a spoluorganizace koncertů a školních akcí (např. výchovné koncerty, závěrečná prezentace každoročních celoškolních mezioborových projektů ad.)

 

Mezinárodní projekty, zahraniční koncerty, aktivity a stáže

 • účast na mezinárodních projektech
  • 2011 – 13 – Wanderung – Education and Culture Lifelong learning programme Comenius (ČR, Německo, Turecko, Polsko, Itálie, Rumunsko)
  • 2013 – 15 – Networks in the past, present and future (ČR, Německo, Řecko, Turecko, Portugalsko)
  • 2015 – 17 – Feel the Spirit a Modern Europe – Bringing Entrepreneurship into Schools (ČR, Německo, Itálie, Polsko, Srí Lanka)
 • účast na zahraničních stážích v rámci mezinárodních projektů
  • – 15. 3. 2012 – Polsko - Ležajsk
 • účast na zahraničních koncertních zájezdech Zuškabandu a Vox montany
  • 2013, 2014 – Německo - Zusmarshausen
  • 2015 – Itálie - Arco
  • 2016 – Polsko – Ozimek
  • 2017 Slovensko – Rajecké Teplice
  • 2017 – Německo – Zeil am Main

 

 

Lektorská činnost

 • lektorka hudebních kurzů ve Spolku přátel ZUŠ
  • výuka hry na klavír
  • příprava žáků k talentovým přijímacím zkouškám z hudební výchovy na pedagogické školy
  • práce v pěveckém sboru Vox montana – rozezpívání sboru, hlasový a intonační výcvik, klavírní korepetice

 

OCENĚNÍ

ocenění udělené Městem Rýmařov za mimořádnou pedagogickou činnost (u příležitosti Dne učitelů) – 29. 3. 2011, 27. 3. 2013

 

 

 

Osobní údaje

 • učitelka hry na violoncello, sólového a sborového zpěvu
 • lektorka hlasových a hudebních dílen
 • umělecká vedoucí a aktivní členka komorního sboru Cantabile ( při ZUŠ Město Albrechtice)
 • organizátorka workshopů, seminářů a koncertů

 

email:   Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.Vzdělání

 

 • 1980 - 1986  Konzervatoř Ostrava, Hrabákova 1, Ostrava - 1 ( violoncello)
 • 2000 - 2006 sólový zpěv ( Soukromé pěvecké studio - Eva Gebauerová Phillips, Ostrava)
 • 2002 - 2003  nástavbové studium v oboru psychologie a speciální pedagogika, Střední pedagogická škola a Střední odborná škola, Jiráskova 1a, Krnov
 • 2005 - 2006 program celoživotního vzdělávání podle Zákona č. 563/2004 o pedagogických pracovnících, studium muzikoterapie ( specializace v oboru muzikoterapie pro oblast školství a sociální sféry), Západočeská univerzita v Plzni
 • 2008 - 2012 studium hlasové a pěvecké terapie u prof. Baldo Mikuliće ( společnost Orpheus, Zagreb, Chorvatsko, www. orpheus.hr )

 

Zaměstnání

 

 

 • 1987 - 1991, LŠU Krnov a pobočka Město Albrechtice
 • 1991 - 1992, ZUŠ Krnov,  ZUŠ Město Albrechtice
 • 1992 - dosud, ZUŠ Město Albrechtice
 • 2001 - dosud, ZUŠ Rýmařov

 

 

Osobní údaje

 • Učitel hry na housle, kytaru a bicí nástroje
 • Lektor afrického bubnování
 • Multiinstrumentalista a zpěvák v hudebních uskupeních a projektech
 • Hudební tvůrce a písničkář
 • Ředitel Kulturní a umělecké společnosti, z.s.
 • Manžel a otec

 

 bydliště: Jiřího z Poděbrad 17, 78701 Šumperk

 telefon: +420 608 718 091

 email:         Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.               
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Narozen: 23.9.1977


 

ČÁST OBSAHOVÁ

 

Vzdělání

 • Obchodní akademie a státní jazyková škola Šumperk - 1992-1997
 • Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta, studijní obor pedagogika a hudební výchova pro SŠ - 1997-2002
 • Získání titulu Mgr: 4. června 2002
 • Doktorské studium: Hudební teorie a pedagogika 2004-2008 nedokončeno
 • University of Delhi – Faculty of Fine Arts – Hra na sitar a indická hudební teorie 2005-2006

Zaměstnání

 • Gymnázium Šumperk
  • 2006-2007
 • Gymnázium Zábřeh
  • 2006-2007
 • Základní a střední škola Pomněnka Šumperk
  • 2006-2011
 • Základní umělecká škola Rýmařov
  • 2011 - dosud
 • Divadlo Šumperk - hudebník
  • 2008-2010

 

 

Další pedagogická a lektorská činnost

 • UP Olomouc – Katedra hudební výchovy 2004-2008 vyučování předmětů:
  • Hudební software
  • Pořady etnické hudby a world music
  • Non-artificiální hudba
  • Hudební film a dokument
  • Hudba a počítače
 • Lektor kurzů a workshopů afrického a relaxačního bubnování 2002-dosud
 • Soukromý učitel hry na hudební nástroje a učitel zpěvu 2006-dosud
 • Vedení skupin dětí a mládeže ve skautské organizaci Český Junák 1992-1997
 • Vedení hudebních kroužků kytar, bubnování (Olomouc, Šumperk)

Spolková a Podnikatelská činnost

 • OSVČ umělecká činnost
  • Divadlo Šumperk – hudebník – bicí a perkusní nástroje, klávesové nástroje, zpěv
  • Hudební vystoupení s vlastními soubory a projekty
  • Hudební vystoupení - písničkář Karel Cvrk
  • Hudebně lektorská činnost – kurzy a workshopy afrického a relaxačního bubnování
 • Ředitel Kulturní a umělecké společnosti z.s.
  • hudební kurzy a workshopy
  • organizace hudebních a uměleckých festivalů, koncertů
  • projekty pro handicapované děti
  • projekty EU – mládež v akci

 

Dovednosti

 

 • Umělecké vedení hudebních souborů
  • Lavina (folk) 1993-1996
  • Rytmika Šumperk (folk-soul)1992-1998
  • Effatha (folk-jazz) 2001-2004
  • Ratata (folk -rock - alternativa) 2006-2009
  • Shamania Mania (world – music) 2003-2016
  • Mirabell (folk-rock) 2016- dosud
  • Drum Orchestra DuTeTi – (africké rytmy a písně) 2009-dosud
  • Školní soubory ZUŠ Rýmařov (rocková kapela, rytmický orchestr, soubor pop. písní) 2011-dosud

 

 • Organizace hudebních a jiných uměleckých produkcí
  • Vícedenní Festivaly Hrnečku pař – autorská hudba, divadlo, výtvarné umění. 13 ročníků 1995-2002,2007-2011
  • Festivaly L´ETNO – etno a world music, tanec. 5 ročníků 2010-2014
  • Koncerty hudebních souborů

 

 • Instrumentální, vokální nebo autorská spolupráce na vydaných hudebních nahrávkách
  • Kabaret Doktora Caligariho – Hry o Marii – Guerilla Records 2016
  • Kabaret Doktora Caligariho – Vzkříšení – Guerilla Records 2016
  • Dying Passion – Black Threads – Epidemie Records 2016
  • Dying Passion – Voyage - 2002, Metal Breath Production, 2003, Blackwind Records (Japan)
  • Dying Passion – 2001 - Unplagged
  • Dying Passion – Secretly - 2000, Metal Breath Production / Epidemie Records
  • Tekuté album – K. Cvrk, P. Juřička, V. Kroupa – vlastním nákladem - 2009
  • Paprsky – Okamžik – Telepace 2006
  • Paprsky – O naději – Telepace 2002
  • Anima Una – Abba Otče – Telepace 2000
  • Střípky – Telepace 1996
  • Střípky 2 – Telepace 1997
  • Další nahrávky, vydané ve vlastních produkcích kapel a živé nahrávky (např ČR Olomouc) – Karel Cvrk, Avonotaj, Effatha, Lavina, Rytmika, Rampa Music, Marki, Shamania Mania, Mirabell, Selling Buggers

 

 • Skladání a aranžování písní a hudebních skladeb
  • cca 150 písní s vlastními texty
  • cca 50 zhudebněných textů jiných autorů
  • aranžování, rozepisování partů, hudební produkce vlastních hudebních souborů i cizích projektů (např. Rytmika Šumperk, Dying Passion – acoustic 2001)

 

 • Pořizování hudebních nahrávek a práce v hudebním studiu, zvučení hudebních produkcí
  • Práce s „domácím“ studiem, s hudebním nahrávacím software (Cool Edit, Adobe Audition, Cubase, Finale, Sibelius, Goldwave, Reason…), minidisky atd.
  • Práce s mikrofony, mixážními pulty a další zvukovou technikou

 

 • PC Gramotnost
  • Správce hudebně počítačové učebny na katedře hudební výchovy UP (2002-2008)
  • Práce v programech řady MS Office, Libre Office, Open Office, texty, tabulky, prezentace
  • Práce s médii, obrázky, skenerem, tiskárnami
  • Vytváření a správa webových stránek a prezentací, práce v síti, správa souborů, antiviry

 

 • Vytvoření metodiky výuky a didaktických materiálů bubenické školy DuTeTi
 • Vytvoření metodiky výuky doprovodné kytary v populárních stylech
 • Člen Mensy České republiky (od 2002)
 • Ochotnické divadlo Střemhlavci (1995-2000)
 • Cestování na vlastní pěst a turistika
 • Amatérské fotografování, pořizování videozáznamů
 • Řídím automobil

 

 

Instrumentální  a volkální dovednosti, hudební soubory a projekty

 

 • Hudební nástroje, které vyučuji nebo jsem vyučoval:
  • Kytara klasická a kytara v populárních stylech
  • Housle
  • Bicí nástroje
  • Bubny, bubínky, perkuse
  • Populární zpěv

 

 • Hudební nástroje na které jsem již hrál v hudebních souborech a projektech
  • Kytara
  • Housle
  • Zpěv
  • Sitar
  • Bubny djembe, dudnduny, Cajon a další perkuse
  • Klavír, klávesové nástroje
  • Baskytara
  • Hang Drum
  • Didgeridoo
  • Violoncello

 

 • Všechny nástroje, které různou mírou ovládám
  • Smyčcové – housle, viola, cello, kontrabas
  • Strunné drnkací – kytara, baskytara, ukulele, indický sitar, tampura, setar, oud, mandolína, santoor (malý cimbál)
  • Klávesové – klavír, elektronické klávesy
  • Bicí – bicí souprava, djembe, dunduny, cajon, darbuka, dumbek, tabla, šamanský buben, štěrchadla
  • Idiofony – hang drum (hand pan), kalimba, balafon, xylofon, brumle
  • Dechové – didgeridoo, foukací harmonika, lidové flétny

 

 • Autorské hudební soubory a projekty:
  • Karel Cvrk a spol. - folk a world music (kytara, klavír, djembe, hangdrum, sólový zpěv, autorství hudby a textu)
  • Mirabell – folk rock (sólový zpěv, kytara, klávesy, autorství hudby)
  • Shamania Mania - etno world music (sitar, sólový zpěv, perkuse, housle, autorství hudby a textu)
  • Effatha – folk jazz (kytara, sólový zpěv, autorství hudby a textů)
  • Ratata – folk rock (kytara, housle, sólový zpěv, autorství hudby a textů)
  • Free Folk Trio – folk jazz (kytara, sólový zpěv, autorství hudby a textů)
  • Výprodej v bazaru – rock-punk (el.kytara, zpěv, autorství hudby a textů)
  • Otčenáš – folk pop (kytara, sólový zpěv, autorství hudby a textů)
  • Lavina – folk (kytara, sólový zpěv, autorství hudby)

 

 

 • Hudební soubory a sbory, ve kterých jsem hrál či zpíval
  • Kabaret Doktora Caligariho - underground (baskytara, zpěv, housle)
  • Dying Passion – doom alternative rock (housle, cello, klávesy, perkuse, sborový zpěv, 3 písně autorství hudby a textu)
  • Cimbálová muzika CML (housle, zpěv)
  • Avonotaj – židovské písně (perkuse, zpěv)
  • Drum Orchestra DuTeTi – africké rytmy a písně (bubny djembe, dunduny, perkuse, sólový zpěv)
  • Hudba ke hře Mastičkář (klávesové nástroje, zpěv)
  • Hudba ke hře Balada pro banditu (cajon, další perkuse, zpěv)
  • Projekt divadla Šumperk k akci Město čte knihu (perkuse, zpěv)
  • Rampa Music – folk (djembe a perkuse)
  • Marki – folk (djembe a perkuse)
  • VoCoDe – rock (baskytara, zpěv)
  • Rytmika – folk- gospel (kytara, zpěv, aranže)
  • Střípky – pop – gospel (sborový zpěv, housle)
  • Pěvecký sbor Gymnázia Hejčín (sborový zpěv)
  • Rocková skupina ZUŠ Rýmařov (klávesy, sólový zpěv)
  • Rytmický orchestr ZUŠ Rýmařov (perkuse, zpěv)
  • Soubor populárních písní ZUŠ Rýmařov (kytara, zpěv)
  • Pěvecký sbor KHV (sborový zpěv)
  • Smyčcový orchestr ZUŠ Šumperk (housle)
  • Sólové vystupování v rámci akcí ZUŠ Šumperk a KHV UP Olomouc (housle, zpěv)

 

 

Organizační schopnosti, projektová činnost, soutěže

 • Hlavní organizátor uměleckých festivalů
 • Vícedenní Festivaly Hrnečku pař – autorská hudba, divadlo, výtvarné umění. 13 ročníků 1995-2002,2007-2011
 • Festivaly L´ETNO – etno a world music, tanec. 5 ročníků 2010-2014
 • Koncerty hudebních souborů

 

 • Projekty v rámci Kulturní a umělecké společnosti, z.s.
  • Krajský projekt – podpora vzdělávání v hudebně zaměřených předmětech a volnočasové aktivity – africké bubnování - na ZŠ a SŠ Pomněnka (speciální škola pro děti s více vadami)
  • Kuře – pomozte dětem - podpora vzdělávání v hudebně zaměřených předmětech a volnočasové aktivity – africké bubnování - na ZŠ a SŠ Pomněnka (speciální škola pro děti s více vadami). Dokument o projektu vysílala Česká televize
  • Rytmus stírá hranice (mezi kontinenty i mezi sociálními skupinami) - Mládež v akci - projekt EU – neformální skupina mladých lidí vyvíjela sebevzdělávací činnost v uměleckých oborech, především však ve hře na bicí a perkusní nástroje od vedením kouče (Mgr. Karel Cvrk). Aktivity vyústily organizací několika umělecky zaměřených workshopů pro zdravotně znevýhodněné děti s více vadami (rytmus, divadlo, výtvarné umění)

 

 • Projekty v rámci ZUŠ Rýmařov
  • Eurohudebka – Portedo
  • Krajský projekt – vybavení ZUŠ
  • Účast na mezinárodních projektech ZUŠ Rýmařova a partnerských škol

 

 • Výhry v hudebních soutěžích jako sólový muzikant
  • Trampská porta
  • Brána
  • Orlovský špagát

 

Mezinárodní projekty, zahraniční koncerty, aktivity a stáže

 • V rámci spolupráce sdružení Rytmika Šumperk a Junge Aktion der Ackerman - Gemeinde
  • Skoky (Maria Stock)
  • Würzburg
  • Šumperk
 • V rámci ZUŠ Rýmařov
  • Turecko
  • Rýmařov
  • Šrí Lanka
 • Zahraniční koncerty
  • Shamania Mania (world music) – cca 10 koncertů v Polsku
  • Rytmika Šumperk (gospel) – cca 10 koncertů v Německu

 

Znalost cizího jazyka

 • Německý jazyk - dobrá
 • Anglický jazyk – velmi dobrá

O MNĚ

 

Osobní údaje

 • Učitelka hry na klavír
 • Učitelka hry na elektronické klávesové nástroje
 • Učitelka sólového zpěvu

 bydliště: Žďárský Potok 9, Stará Ves, 793 43

 telefon: 00420 775 986 025

 email:         Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Vzdělání

 • základní škola Ostrava
  • 1963 - 1972
 • střední škola Státní Konzervatoř Ostrava
  • 1972 - 1978
 • Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, Umělecko – pedagogická katedra, třísemestrální nástavbové studium, obor sólový zpěv
  • 1994 - 1995

Zaměstnání

 • LŠU Kravaře
  • 1976 – 1977

 

 • LŠU Hlučín

1977 – 1978

 

 • LŠU Ostrava Petřkovice
  • 1978 -1983
 • LŠU Ostrava - Přívoz
  • 1986 - 1987

 

 • ZUŠ Rýmařov
  • 1996 - doposud
 • Gymnázium Rýmařov
  • 1996 - 1997
 • Základní škola Rýmařov
  • 1997 - 1998
 • Základní škola Stará Ves
  • 1998 – 1999

 

 

 • Zkoušky
  • Řidičský průkaz sk B

 

 

Organizační schopnosti, projektová činnost, soutěže

 • Pomoc při organizaci projektových setkání v ČR
  • Wanderung 2011-2013
  • Networks 2013-2015
  • Feel the Spirit 2015-2017

 

Znalost cizího jazyka

 • Německý jazyk
 • Italský jazyk

Vzdělání

 • mateřská škola
  • 1968 - 1971
 • Základní škola Rýmařov
  • 1971 - 1979
 • Lidová škola umění - klavír
  • 1971 – 1979
 • Střední zemědělská technická škola – obor ekonomika zemědělství Mohelnice
  • 1979 - 1984
 • Institut obchodní výchovy Ostrava
  • 1983 - 1985
 • Lidová konzervatoř v Ostravě
  • 1992 - 1994
 • Ostravská univerzita fakulta pedagogická
  • 1998 – 2000
 • Některé certifikáty ze školení
 • 2010 školení BOZP
 • 2010 školení PO
 • 2012 Bezpečnost práce s dětmi a mládeží
 • 2015 Sebereflexe pedagoga – Jak snížit napětí z přetížení
 • uvolňovacím cvičením

                              

   

Zaměstnání

 • Obuv Ostrava – vedoucí kožené galanterie
  • 1983 – 1985
 • Geologický průzkum Rýmařov – technický pracovník

       O     1985 - 1993

 • Lenas Malá Štáhle – technický pracovník
  • 1993 - 1994
 • DDM Rýmařov - vychovatelka
  • 1994 – 1997
 • Základní škola Rýmařov – vychovatelka, učitelka
  • 1997 – dosud
 • ZUŠ Rýmařov – učitelka tanečního oboru
  • 2010 - dosud

Dovednosti

 • jako tanečnice
  • taneční obor – ZUŠ Mohelnice
  • TK JEHLAN Mohelnice
  • TS DELTA Šumperk
 • jako lektor a choreograf
  • TS CHORUS Ozimek – Polsko
  • TS PECH Opole - Polsko
  • TS STONOŽKA Bruntál
  • TS M-PLUS Olomouc
  • TS DANCE NATION Krnov
  • TS CALIPSO Krnov
  • TS RYTMUS Olomouc
  • TS FLASH Krnov
  • TS DANCE POINT Frýdek Místek
 • Další studium mých žáků na konzervatoři
  • Jakub Slovák – od roku 2015 soukromá taneční konzervatoř Litpovský Hrádok
  • Ivana Němcová – od roku 2017 taneční konzervatoř Brno
  • Julie Bršťáková – od roku 2017 taneční konzervatoř Brno
  • Adéla Továrková – od roku 2018 taneční konzervatoř Ostrava

 

Organizační schopnosti, projektová činnost, soutěže

 

 • Projekty
 • 2011 – Pomozte dětem – Kavčí Hory – ČT 2
 • 2014 – Benefiční koncert pro Michalku
 • Hudební a taneční klip – zámek Janovice
 • Soutěže
 • 2009/2010
  • MČR sólo děti 3. místo modern dance
  • Mezinárodní soutěž Palas dance
   • místo sólo děti
   • místo sólo děti
  • 2010/2011
   • MČR SUT Žďár n. Sázavou – 3. místo formace dětí modern dance
   • MČR CDO Praha – 2. místo formace děti – modrn dance
  • 2011/2012
   • MČR CDO Praha - místo formace děti modern dance
   • MČR CDO Louny – 1. místo sólo děti – modern dance
  • 2012/2013
   • MS IDO Frankfurt – 1. místo sólo děti - modern dance
   • MČR CDO Kladno – 1. místo formace děti - modern dance
   • MČR CDO Kladno – 1. místo formace junioři – modern dance
   • MČR CDO Ústí n. Labem – 1. místo sólo děti – modern dance
  • 2013/2014
   • MČR CDO Praha – 3. místo formace junioři – moderrn dance
   • MČR CDO Kladno – 3. místo formace děti – modern dance
   • MČR CDO Kladno – 2. místo sólo junioři – modern dance
  • 2014/2015
   • MČR CDO Praha – 1. Místo sólo junioři – modern dance
   • Otevřené MČR WADF Jablonec n. Nisou
    • místo sólo junioři – contemporary dance
    • místo sólo junioři – contemporary dance
    • místo duet junioři – contemporary dance
    • místo formace junioři- contemporary
   • 2015/2016
    • MS WADF Liberec
     • místo sólo děti - contemporary dance
     • místo sólo děti – contemporary dance
    • MČR CDO Praha
     • místo formace děti – modern dance
     • místo formace junioři – modern dance
    • Otevřené MČR WADF Jablonce n. Nisou
     • místo sólo děti – show dance
     • místo duet junioři – contemporary
    • 2016/2017
     • MS WADF Liberec – 3. místo sólo děti show dance
     • Absolutní vítěž soutšže Dance a Talent Star Ostrava
     • MČR CDO Praha
      • místo formace děti - modern dance
      • místo formace junioři – modern dance
      • místo duet děti modern dance
     • Otevřené MČR WADF Jablonec n. Nisou
      • místo sólo děti – contemporary dance
      • místo sólo děti – contemporary dance
      • místo duet děti – contemporary dance
      • místo formace děti – contemporary dance
      • místo sólo junioři – contemporary dance
      • místo duet junioři – contemporary dance
      • místo formace junioři – contemporary
     • 2017/2018
      • MS WADF Liberec
       • Místo formace děti – contemporary dance
       • Místo sólo děti – contemporary dance
       • Místo duet děti – contemporary dance
      • Absolutní vítěz soutěže Dance a Talent Star Ostrava – formace děti
      • MČR CDO Praha – 2. místo formace děti - modern dance
      • MČR CDO Praha – 2. místo formace hlavní – modern dance
      • MČR CDO Praha – 3. místo sólo děti – modern dance
      • Otevřené MČR WADF Jablonec n. Nisou
       • místo sólo děti – contemporary dance
       • místo sólo děti – contemporary dance
       • místo foramce děti – contemporary
       • místo sólo junioři – contemporary dance
       • místo duet junioři – contemporary dance
      • 2018/2019
       • ME WADF Siofok – Maďarsko
        • místo sólo děti – contemporary dance
        • místo sólo junioři – contemporary dance
       • MS WADF Liberec
        • místo formace děti – contemporary dance
        • místo sólo děti -  contemporary dance
        • místo sólo děti – jazz dance

                                                MČR CDO Praha

 1. místo malá formace junioři-contemporary dance

                                              Otevřené MČR WADF Jablonec n. Nisou

                                                           2.místo sólo junioři I.-.contemporary dance

                                                          3.místo sólo junioři II.-contemporary dance

                                                         2.místo sólo junioři I..-jazz dance

                                                        3.místo sólo junioři II.-jazz dance

                                                        1.místo malá skupina junioři-contemporary dance

                                            ME WADF Siofók.Maďarsko

                                                       1.místo sólo junioři I.-contemporary dance

                                                      3.místo sólo junioři I.-contemporary dance

                                                     1.místo sólo junioři II.-contemporary dance

 1. místo sólo junioři II.-jazz dance

                                                   3.místo sólo junioři II.-jazz dance

                                         MS WADF Liberec

                                                  2.místo sólo děti II.-contemporary dance

                                                 1.místo sólo junioři I.-contemporary dance

                                                1.místo sólo junioři II.-contemporary dance

                                          1.místo sólo junioři I.-jazz dance

                                         3.místo sólo junioři II.-jazz dance

 1. místo malá formace junioři – contemporary dance

O MNĚ

 

Osobní údaje

 • Učitelka výtvarného oboru
 • Manager ve společnosti HEDVA ČESKÝ BROKÁT
 • Webmaster
 • Zakladatel a vedoucí skupina orientálního tance MEDUSA

 

 bydliště: Podolská 20, Rýmařov, 795 01

 telefon: +420 605 239 682

 email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Narozen: 8.1.1976

Vdaná, 4 děti


 

ČÁST OBSAHOVÁ

 

Vzdělání

 • Střední průmyslová škola textilní v Brně, obor: textilní výtvarnictví, zaměření: tkalcovská a tiskařská tvorba
  • 1990 - 1994
 • Univerzita Palackého Olomouc, pedagogická fakulta, studijní obor: učitelství výtvarné výchovy pro ZUŠ a třetí stupeň škol
  • 1994 – 1999
  • Získání titulu Mgr.

 

 

Zaměstnání

 • Hedva a.s. Moravská Třebová
  • designer 1999 – 2003
  • vedoucí desinatury a vzorkárny 2003-2014
  • vedoucí firemních prodejen 2009-2014
  • tvorba firemních web stránek a e-shopu 2009-2014
 • HEDVA ČESKÝ BROKÁT, s.r.o.
  • Vedoucí desinatury a vývoje, manager prodejen od 2014 dosud
  • Marketing, web stránky, e-shop od 2014 dosud
  • Zástupce jednatele od 1.1. 2018 dosud
 • Učitelská praxe
 • Gymnázium Rýmařov
  • Učitelka estetické výchovy 1999-2000
 • ZUŠ Rýmařov
  • Učitelka výtvarné výchovy 1999- dosud

Dovednosti

 • Učitelka výtvarné výchovy
  • Kresba a malba
  • Grafika
  • Keramika
  • Textilní tvorba
 • Autorská činnost
  • Strom poznání – keramická socha v Městské knihovně Rýmařov
  • Logo - ZUŠ Rýmařov, Zuška band, Spolek přátel ZUŠ, dále např. RD projectαpartners, Wood metal technics, Chalupa Kohoutek, HEDVA ČESKÝ BROKÁT, EducaTrans...
 • Tvorba a optimalizace webových stránek
 • Zřízení expozice tkalcovství při firmě HEDVA ČESKÝ BROKÁT, s.r.o.

 

Organizační schopnosti, projektová činnost, soutěže

 • Manager – běžný chod firmy
 • Gotika – výlet do minulosti 2004
 • Vedoucí teamu - projektování, vybavení a otevření prodejny HČB Praha 2010, Plzeň 2018
 • Květinová módní přehlídka 2018

Mezinárodní projekty, zahraniční koncerty, aktivity a stáže

 • 2011 – 2013 – projekt „Wanderung“
 • Projektu se účastnily školy: ZUŠ Rýmařov, Staatliche Realschule Zusmarshausen (Německo), Inkılap Lisesi (Izmit - Turecko), Zespół Szkół Licealnych im. B. Chrobrego / Technikum nr 2 w Leżajsku (Polsko), COLEGIUL NATIONAL "ELENA CUZA" (Craiova – Rumunsko), Liceo Classico "Alfredo Oriani" (Corato – Itálie)
 • V rámci projektu proběhly návštěvy učitelů a žáků všech partnerských škol ve všech partnerských zemích. Téma projektu bylo „putování“ v jakékoli podobě. Cílem projektu bylo především setkávání mladých lidí, rozvoj prezentačních a komunikačních dovedností.
 • 2012 – týdenní stáž v Helsinkách a Turku (Finsko) v rámci projektu Artprogram. Šlo o návštěvu 15 učitelů ZUŠ Rýmařov, Frenštát pod Radhoštěm a Ostrava Mariánské Hory na ministerstvu školství a ve vybraných školách.
 • 2013 – 2015 – projekt Networks
 • Partnerskými školami byly: ZUŠ Rýmařov (ČR), Staatliche Realschule Zusmarshausen (Německo), Γυμνάσιο Προσοτσάνης - Gymnasium of Prosotsani (Řecko), ŞEHİT ÖĞRETMEN ORHAN GÖK ANADOLU LİSESİ (Kadirli – Turecko), ZENDENSINO - COOPERATIVA DE ENSINO IPRL (Fão Esposende - Portugalsko)
 • V rámci projektu proběhla setkání všech parterů v každé partnerské škole. Smyslem projektu bylo „síťování“ mladých lidí, rozvoj prezentace, komunikace.
 • 2013 – „From Dropout to Inclusion“ – česko – rumunský projekt řízený Moravskoslezským krajem. V rámci něho byli učitelé ZUŠ Rýmařov dvakrát v Rumunsku.
 • 2015 - 2017 – projekt v rámci programu Erasmus+ KA2 „Feel the Spirit of a Modern Europe - Bringing Entrepreneurship into Schools“.
 • Partnerské školy: ZUŠ Rýmařov, Staatliche Realschule – Meitingen (Německo), Istituto di istruzione superiore Carlo Levi – Portici (Itálie,) Zespol Szkol Licealnych im.B.Chrobrego w Lezajsku (Polsko), škola v Kosgodě (Srí Lanka)
 • V rámci projektu jsme uskutečnili devět setkání – po dvou v partnerských školách + návštěva partnerské školy v Kosgodě na Srí Lance. Jádrem projektu bylo vytvoření fiktivní studentské firmy, která svou činností podporovala školu na Srí Lance zcela zničenou v roce 2004 vlnou tsunami.

Znalost cizího jazyka

 • angličtina
 • němčina
 • italština

Vážení rodiče, milé děti - zájemci o studium v naší základní umělecké škole!

Vzhledem k situaci, kdy naše základní umělecká škola je sice otevřená, ale pouze za předpokladu, že dodržíme hygienické podmínky dané vládou České republiky, musíme velmi dbát na pečlivou organizaci přijímacích zkoušek do naší školy.

Z toho důvodu, prosím, při podávání nové přihlášky postupujte takto:

 1. Vyplňte přihlášku, kde zadáte požadované údaje, a přihlášku odešlete.
 2. Hned poté ale, prosím, zavolejte do kanceláře školy Marii Šormové na číslo 595 538 302, a to kdykoli mezi 9 a 15 hodinu v každý pracovní den. S paní Šormovou si pak domluvíte termín vaší návštěvy ve škole.

Jedině tak zajistíme, abyste do školy vstupovali jednotlivě, aby se ve škole neshlukovalo více osob najednou, aby bylo možné dodržovat potřebné rozestupy a podobně.

Moc děkujeme za pochopení a těšíme se na nové děti v příštím školním roce!

Pro vyplnění přihlášky, prosím, klikněte sem.

Jiří Taufer, ZUŠ Rýmařov