Mgr. Lenka Janoušková – profesní portfolio

 

Osobní údaje

 

 

 • učitelka hry na klavír, elektronické klávesy a hudební teorie
 • aktivní členka školního orchestru Zuškaband, členka a korepetitorka pěveckého sboru Vox montana
 • koordinátorka ŠVP
 • příležitostně korepetitorka žáků ZUŠ i kolegů

 

Vzdělání

 • Lidová škola umění Rýmařov (hra na klavír)
 • Základní škola v Rýmařově, Jelínkova 1
 • Střední pedagogická škola Krnov (učitelství pro mateřské školy)
 • Pedagogická fakulta Univerzity Palackého, obor učitelství pro 2. stupeň základních škol (český jazyk – hudební výchova)
  • získání titulu Mgr.
 • absolvované vzdělávací kurzy:
  • 2. 2004 – Projekt I – Informační gramotnost (dosažení základních uživatelských ICT znalostí a dovedností)
  • 11. 2004 – Úvodní modul Školení poučených uživatelů
  • 4. 2005 – Hudební nauka trochu jinak
  • 10. 2005 – Hudební nauka trochu jinak – ZUŠ
  • 4. 2006 – Populární hudba v hodinách HV
  • 2. 2007 – Rozezpívání tzv. nezpěváků a hlasová výchova dětí
  • 2., 22. 3. 2007 – Tvorba ŠVP ZV pro pedagogické pracovníky ZUŠ
  • 4. 2007 – Kurz tvořivého přístupu v hodinách hudební výchovy
  • 2. 2008 – Hudební rok v RVP (Hudební pohádka)
  • 2. – 3. 12. 2010 – Studium pro koordinátory ŠVP 250 (kombinovaná forma)
  • 8. 2015 – iZUŠ – základy použití systému
  • 2. 2018 – Základní obsluha notačního programu Sibelius
  • 3. 2018 – Základní obsluha počítače
  • 1. 2019 – Rovné příležitosti při využití metody CLIL ve výuce uměleckých předmětů
  • 1. 2019 – kurz ovládání EKN

 

Zaměstnání

 • ZŠ Jelínkova 1, Rýmařov – učitelka českého jazyka a hudební výchovy (2. stupeň)
 • ZUŠ Čapkova 6 – učitelka hry na klavír, elektronické klávesy, hudební teorie, korepetitorka

 

Dovednosti

 • učitelka hudby na ZUŠ
  • hra na klavír
  • hra na elektronické klávesy
  • výuka hudební teorie
 • lektorka hudebních kurzů ve Spolku přátel ZUŠ
  • hra na klavír
  • pěvecký sbor Vox montana (korepetice, hlasový výcvik sboru)
 • aktivní členka hudebních uskupení
  • školní orchestr Zuškaband (klavír)
  • pěvecký sbor Vox montana (klavírní korepetice, zpěv)
  • hudební skupina Klezmer trio (klavír)
 • moderování výchovných koncertů pro děti
 • organizace a spoluorganizace koncertů a školních akcí (např. výchovné koncerty, závěrečná prezentace každoročních celoškolních mezioborových projektů ad.)

 

Mezinárodní projekty, zahraniční koncerty, aktivity a stáže

 • účast na mezinárodních projektech
  • 2011 – 13 – Wanderung – Education and Culture Lifelong learning programme Comenius (ČR, Německo, Turecko, Polsko, Itálie, Rumunsko)
  • 2013 – 15 – Networks in the past, present and future (ČR, Německo, Řecko, Turecko, Portugalsko)
  • 2015 – 17 – Feel the Spirit a Modern Europe – Bringing Entrepreneurship into Schools (ČR, Německo, Itálie, Polsko, Srí Lanka)
 • účast na zahraničních stážích v rámci mezinárodních projektů
  • – 15. 3. 2012 – Polsko - Ležajsk
 • účast na zahraničních koncertních zájezdech Zuškabandu a Vox montany
  • 2013, 2014 – Německo - Zusmarshausen
  • 2015 – Itálie - Arco
  • 2016 – Polsko – Ozimek
  • 2017 Slovensko – Rajecké Teplice
  • 2017 – Německo – Zeil am Main

 

 

Lektorská činnost

 • lektorka hudebních kurzů ve Spolku přátel ZUŠ
  • výuka hry na klavír
  • příprava žáků k talentovým přijímacím zkouškám z hudební výchovy na pedagogické školy
  • práce v pěveckém sboru Vox montana – rozezpívání sboru, hlasový a intonační výcvik, klavírní korepetice

 

OCENĚNÍ

ocenění udělené Městem Rýmařov za mimořádnou pedagogickou činnost (u příležitosti Dne učitelů) – 29. 3. 2011, 27. 3. 2013