Dějiny hudby v dětských comicsech a obrázcích

- hudebně výtvarný vzdělávací projekt probíhající mezi dětmi severní Moravy, jehož smyslem je popularizace dějin hudby mezi mladými lidmy a dětmi.

Pokrývá časový úsek mezi pravěkem a dvacátým stoletím.

Výsledkem této práce je multimediální CD s "virtuální výstavou" a se zvukovými ukázkami děl autorů, dále výstavy "reálné" a nakonec i sestavení učebnice dějin hudby pro děti.

O práci na projektu projevil zájem i Zdeněk Svěrák.

 

 

Na úvodní stránku