Záznam kombinované výuky

Seznam variant:


1. „časová" varianta
- kombinace prezenční a distanční formy ve stanovené časové frekvenci
- například každý pátek v březnu distančně, zbytek prezenčně, nebo celé pololetí první týden v měsíci distančně, zbytek prezenčně, nebo …

2. „obsahová" varianta
- výuka jenom prezenční, některá část ŠVP (výstupy osnov, výstavy, představení, koncerty …) by byla vyučována distančně
3. „plovoucí“ varianta"
- výuka prezenční, distanční dočasně či jednorázově
- karanténa, nemoc, služební cesta, žák je dlouhodobě mimo město – třeba v zahraničí, variabilní směrem k požadavkům rodičů – speciální vzdělávací požadavky (dítě nějak omezené – třeba autista) + různé situace, které život přinese …

4. "hybridní výuka" v kolektivech i skupinách
- výuka prezenční, některé děti by ale byly ve stejné chvíli vyučovány distančně

časová varianta

- každý pátek v týdnu
- každé první úterý v měsíci
- jednou za čtyři týdny
- atd.
- Žáky oddělujte čárkou.
- Jména uveďte jedině v případě výuky maximálně 3 žáků najednou. Pokud půjde o kolektiv 4 a více dětí, stačí jejich počet a název třídní knihy.

obsahová varianta

- které výstupy z osnov
- povinnost vystavovat, hrát na koncertech či představeních
- atd.
- Žáky oddělujte čárkou.
- Jména uveďte jedině v případě výuky maximálně 3 žáků najednou. Pokud půjde o kolektiv 4 a více dětí, stačí jejich počet a název třídní knihy.

plovoucí varianta

- karanténa učitele
- karanténa žáka
- nemoc
- výlet s rodiči (ale žák se stejně připojil na výuku)
- atd.
- Žáky oddělujte čárkou.
- Jména uveďte jedině v případě výuky maximálně 3 žáků najednou. Pokud půjde o kolektiv 4 a více dětí, stačí jejich počet a název třídní knihy.

hybridní varianta

jednotlivé datum - v případě jednorázového "plovoucího" řešení
Vyplňte pouze při jdenorázovém "plovoucím" použití!
- karanténa učitele
- karanténa žáka
- nemoc
- výlet s rodiči (ale žák se stejně připojil na výuku)
- atp.
- Žáky oddělujte čárkou.
- Jména uveďte jedině v případě výuky maximálně 3 žáků najednou. Pokud půjde o kolektiv 4 a více dětí, stačí jejich počet a název třídní knihy.

Zkontrolujte v iZUŠ, jestli máme souhlas rodičů!