pro učitele

 

 

Čapkova

(ředitelství, kancelář, hudební obor)

 

 

 

Jméno učitele

 

Učebna číslo …

Tel. číslo

Jiří Taufer

Ředitel, kytara, ZUŠKABAND

ředitelna

739 345 508

Lenka Janoušková

Zástupkyně ředitele, klavír,

klávesy

7

Hudební nauka

 

595 538 307

595 538 311

737 240 068

Marie Šormová

Ekonomka

Kancelář

595 538 302

Božena Grebenarová

Školnice

 

739 345 506

 

 

 

 

Jaroslava Brulíková

Kytara, akordeon

9

595 538 309

Karel Cvrk

Kytara, housle, bicí, rocková kapela, rytmický orchestr

zkušebna

595 538 310

608 718 091

Eva Hradilová

Klavír

6

595 538 306

Jan Kučera

Kytara, Chaotics

5

595 538 305

Martina Mácová

Flétna, klarinet, saxofon

1

595 538 301

Jana Sedláčková

Zpěv, klavír, klávesy

8

595 538 308

Vanda Witassková

Zpěv, klavír, klávesy

3

595 538 303

 

 

 

 

Divadelní

 

 

 

Silvie Jablončíková

Literárně dramatický obor

 

595 538 325

Kamila Pánková 

 Výtvarný obor

dolní učebna

 595 538 326

Martina Kohoutková

Výtvarný obor

horní učebna

595 538 324

Šárka Lupečková

Výtvarný obor

horní učebna

595 538 324

 

 

 

 

Tělocvična "pod kostelem"

 

 

 

Adéla Továrková

Taneční obor

 

734 369 759

 

 

 

 

Břidličná

 

 

 

Kamila Pánková, Martina Mácová,

Vanda Witassková

 

 

739 618 737