Díky projektu kanceláře Portedo s názvem "Podpora uměleckého vzdělávání pro rovné příležitosti", do něhož je ZUŠ Rýmařov zapojena, jsme měli možnost absolvovat nesmírně zajímavý a podnětný seminář na téma Výuka metodou CLIL v ZUŠ. Zjednodušeně řečeno - jde o spojení výuky běžných vyučovacích předmětů a cizího jazyka. Dalo by se také říci, že jde o výuku běžného vyučovacího přdmětu v ZUŠ prostřednictvím cizího jazyka, případně obráceně - ono je to vlastně jedno.

Lektorem byl náš kolega, učitel hry na klavír ZUŠ Tišnov MgA. et MgA., PhDr. Zdeněk Vašíček, Ph.D. et Ph.D.