Použijte, prosím, omluvenku v systému iZUŠ.

  • Jděte na www.izus.cz.
  • Přihlaste se do žákovské knížky svého dítěte svými přihlašovacími údaji. Pokud je nemáte, obraťte se na vyučujícího Vašeho dítěte.
  • Vyplňte omluvenku a pošlete ji.