Před rokem a půl jsme spolu s ostatními kolegy měli za úkol najít kurz související s našim oborem v zahraničí který, pokud budeme mít štěstí, bude podpořen z projektu Uměním a komunikací ke společné evropské budoucnosti z programu Erasmus+.

Měla jsem to štěstí (spolu s Jiřím Tauferem a Jaroslavou Brulíkovou, kteří absolvovali jazykový kurs na Maltě, a Janou Sedláčkovou, kterou čeká Metodika a didaktika se zaměřením na hudbu v Rakousku), že můj výjezd byl vybrán a částečně finančně podpořen. Na konci května odlétám do Itálie na týdenní ,,Objevování renesančního umění ve Florencii “.Itálii navštěvuji posledních dvacet let celkem opakovaně, protože je mou srdeční destinací v době volna. Ocituji Benjamina Kurase, který lépe než jsem schopna vyjádřit svými slovy já, vyzdvihuje podstatu krásy a významu této země:

,, Evropskou civilizaci zplodilo biblické sémě s helénským lůnem. Itálie byla její porodnicí, kojnou, chůvou, guvernantkou, učitelkou a tvůrčí inspirací. Dodnes zůstává jejím muzeem, archivem, bibliotékou, pinakotékou, videotékou, audiotékou a gastrotékou. Máloco v evropské civilizaci nepramení v Itálii....“

Týdenní pobyt ve Florencii přinese nejen významné a asi náročné procvičení anglického jazyka, ale i rozšíření znalostí o významném historickém slohu, jehož je Itálie kolébkou.

Šárka Lupečková, učitelka výtvarného oboru ZUŠ Rýmařov