Festival souborů je něco, na co už si děti a učitelé ZUŠ a doufejme i rýmařovská veřejnost zvykli, neboť tuto akci pořádá základní umělecká škola každoročně. Tradice přehlídky souborů, kapel, orchestrů a různých hudebních seskupení našich dětí vznikla v roce 2012, neboť po určité době prázdnoty začaly právě dětské kapely v naší škole vznikat. Koncerty souborové hry jsou pro ZUŠ přirozenou součástí, neboť se při nich uplatní ti, kteří se ve výuce zpěvu a hry na nástroj už něčemu naučili a mohou to použít při hře společné. Navíc je třeba dodat, že hra v souborech buduje v dětech další významné hodnoty, jakými jsou odpovědnost, dochvilnost, soustavnost, přesnost, schopnost práce v týmu – což jsou vlastnosti a dovednosti, které budou používat celý svůj další život.

Moc nás těší, že v poslední době máme našim dětem co nabídnout – funguje u nás Rocková kapela, Rytmický orchestr, Soubor populárních písní, folková skupina Chaotics, orchestr ZUŠKABAND a další příležitostná seskupení. Ten, kdo si na naše koncerty v rámci Festivalu souborů našel cestu, mohl být po právu na naše rýmařovské děti pyšný, protože je jasně vidět, kolik vynikajících hudebních talentů u nás máme. Těm, kterým návštěva koncertů nevyšla, bychom rádi atmosféru festivalu zprostředkovali alespoň pomocí tohoto krátkého článku a fotografií a moc se těšíme, že se přijdou podívat na další koncerty, které základní umělecká škola pořádá – vždy to stojí za to.

 

Fotogalerii si můžete prohlédnout zde.

Po kliknutí sem se můžete podívat na fotografie z prvního koncertu každoročního Festivalu souborů ZUŠ Rýmařov.

Tento provní koncert byl věnován Rockové kapele a Souboru populárních písní, které u nás vyučuje Mgr. Karel Cvrk.

               Poslední říjnový víkend mělo na padesát Rýmařovanů možnost strávit v Německu. Šlo o členy orchestru ZUŠKABAND a pěveckého sboru Vox montana, kteří vyhověli pozvání našich kolegů hudebníků z města Zeil am Main a uspořádali česko – německý koncert. Toto nevelké město má pro Rýmařov velký význam, neboť je zařazeno do početné skupiny rýmařovských partnerských měst. Navíc zde žije mnoho lidí, kteří svůj osud výrazně spojují s Českou republikou i s Rýmařovem samotným.

               Polovinu účastníků tvořily děti, které chodí do základní umělecké školy, a tak i program byl uzpůsoben právě jim. Měli jsme možnost zúčastnit se komentované prohlídky Zeilu am Main, navštívili jsme místní pamětihodnosti, včetně tamní Kaple V Lipkách, která Němcům odsunutým z Rýmařova ulehčovala jejich osud. Sobotní odpoledne a večer pak už byl věnován plně zkoušení a koncertu samotnému. Koncertní hala byla večer překvapivě zaplněná do posledního místa. Program koncertu byl složen z vystoupení tří těles – české Vox montany a ZUŠKABANDU a německého sboru Liederkranz. Nutno zdůraznit, že ačkoli se němečtí a čeští hudebníci vzájemně neznali, dokázali společně připravit program takové úrovně, že to asi nikdo nečekal. Výkony na jevišti byli bez nadsázky brilantní a nekonečné závěrečné ovace byly úplně zasloužené. Lze se domnívat, že v historii obou českých souborů to byl zatím asi koncert nejlepší. Za nejpřitažlivější část programu pak asi můžeme považovat zpěv písní, které německému publiku zahráli a zazpívali společně Češi i Němci – Adiemus Karla Jenkinse a swingovou Tequilu Chucka Ria. Z obou písní běhal návštěvníkům mráz po zádech.

Zaznamenali jsme reakce některých českých dětských účastníků. Na jednoduchou otázku „Co si myslíš o koncertu?“ odpovídali všichni dost podobně: Koncert se zdál nejpovedenější, z těch, které jsme odehráli“, „Úžasné obecenstvo, hostitelé příjemní, super zážitek“, „Sice jsme absolvovali dlouhou cestu, ale ta nám za to stála“.

Za zmínku stojí též reakce některých německých návštěvníků. Po koncertu za námi přišli a se slzami v očích nám sdělovali nejenom svoje dojmy a nadšení, ale i věci jiné. Jako potomci Čechů po druhé světové válce vyhnaných mysleli na svoje rodiče a prarodiče, kteří se podle nich teď shůry dívali, jak sedmdesát let po válce jsou Češi a Němci schopni spolu nejenom vycházet, ale dokonce uspořádat společný koncert, navíc na tak vysoké úrovni. Tím se zcela jistě trefili přímo do černého, neboť právě toto je smysl celé naší návštěvy, společného koncertu a celého letitého partnerství obou našich měst. Je moc dobře, že se podobné aktivity účastnily právě rýmařovské děti. O naší společné historii je třeba vědět, je třeba ji pokud možno nesoudit a v budoucím čase využít spíš toho, co nás spojuje a ne rozděluje. Hudba se k tomuto účelu hodí naprosto perfektně.

Spolupráce Zeilu am Main a Rýmařova rozhodně tímto koncertem nekončí. Na místě jsme domluvili nejenom opakování celé akce u nás, ale byli jsme schopní i nastínit spolupráci další, tentokrát na poli sportovním. Zde výtečně zafungovala práce zástupců Jiskry (členů sboru Vox montana), komise pro kulturu, cestovní ruch a mezinárodní spolupráci městského zastupitelstva, ZUŠ Rýmařov a Spolku přátel ZUŠ Rýmařov. Velké poděkování patří vedení města Rýmařov, které náš koncert podpořilo jak finančně, tak morálně.

 

Z podkladů žákyně ZUŠ Nely Bruntsvykové článek sepsal Jiří Taufer

fotografie: Jana Pupíková, Josef Petrík, Jan Halinec

Základní umělecká škola v Rýmařově má jednu nespornou výhodu – výtečně spolupracuje s vedením města. Může tak využít skvělých zahraničních kontaktů, kterými Rýmařov disponuje. Tentokrát se orchestr ZUŠKABAND a sbor Vox montana domluvili na tom, že zorganizují koncert v německém partnerském městě Zeil am Main. Toto nevelké město nedaleko Bamberku má pro Rýmařov velký význam. Právě sem byly totiž po neblahých událostech druhé světové války z Rýmařova odsunuty tisíce Rýmařovanů. Dlužno poznamenat, že obyvatelé Zeilu mají zcela jistě o naší vzájemné historii větší povědomí, než lidé v Rýmařově. Zřejmě i to je důvod, proč se nabídka vzájemné spolupráce na poli hudebním setkala s takovým zájmem.

Abychom si byli jistí, že program koncertu umíme opravdu dobře a že německé obecenstvo přesvědčíme o tom, jak skvělí jsou v Rýmařově hudebníci, potřebujeme si koncert dobře natrénovat. Proto ve středu 18. října v 18 hodin pořádáme v koncertním sále na Divadelní ulici „SKOROKONCERT“, na němž rýmařovským posluchačům zahrajeme a zazpíváme právě to, co pak předvedeme v Německu. Budeme moc rádi, když rýmařovské publikum přijde děti i dospělé z pěveckého sboru a orchestru základní umělecké školy podpořit, poslechnout si skvělou hudbu a hlavně vyzkoušet si německý program. Všichni jsou srdečně zváni!

Zde si můžete prohlédnout fotografie z koncertu skupiny Chaotics, bubenického souboru a Rockové kapely 29.3.2017 v Rýmařově.

 

Fotil Ing. Petr Němec

Klikněte zde!

 

Zde si můžete prohlédnout fotografie z koncertu ZUŠKABANDU v rámci Festivalu souborů ZUŠ Rýmařov.

 

Klikněte zde!

 

Okresního kola klavírní soutěže, která se konala 17.2.2017 v Krnově, se zúčastnili 4 žáci  z klavírní třídy p. uč. Evy Hradilové.

Žáci získali tato umístění: Vendula Sochorová 3. místo

                                         Matěj Barot 2. místo

                                         Barbora Peterková 1. místo

                                         Petra Zahradníková 1. místo

                                 

 

V koncertním sále školy se při příležitosti oslav 70. výročí založení rýmařovského gymnázia uskutečnil slavnostní koncert dvou pěveckých sborů - Vox montany a Bernardini z Břidličné.

Zde je fotogalerie.

Bývalí žáci Evy Hradilové Jiří a Hana Lounovi na Rýmařov nezapomněli. A protože jsou v Olomouci velmi úspěšnými žáky ZUŠ Žerotín, přijeli se svým kamarádem Kristiánem Heřmanem zahrát i rýmařovskému publiku.

Dlužno dodat, že šlo bez přehánění o nevšední zážitek - jde o výrazně talentované hudebníky, kteří v Rýmařově dostali více než dobrý základ pro celý svůj život.

 

Fotogalerii si můžete prohlédnout zde.

Dva týdny před odjezdem orchestru ZUŠKABAND a pěveckého sboru Vox montana do polského Ozimku si tato dvě tělesa svůj program vyzkoušela před českým publikem.

Fotografie z akce si můžete prohlédnout zde.

Ve čtvrtek 24.11.2016 proběhl v koncertním sále školy skvělý koncert tří kytaristů - Vojtěcha Mácky, Jonáše Janouška a Petra Němce.

Ve výtečné atmosféře předvedli mladí umělci úžasný výkon!

Fotogalerii můžete shlédnout zde

- fotil Petr Němec starší

Těsně před první adventní nedělí se na rýmařovském náměstí uskutečnilo tradiční rozsvěcení stromečku. Při této příležitosti zazpíval pěvecký sbor Vox montana společně s dětmi z mateřské školy.

 

V sobotu 21.1.2017 od 17 hodin se v husitském kostele uskuteční koncert pěveckého sboru Vox montana.