Dne 21.11.2019 vystoupili žáci ZUŠ Rýmařov v Opavě na mezinárodním festivalu Magický klavír v proměnách času. Výborná organizace festivalu, příjemná atmostéra i krásné prostředí auly Církevní konzervatoře Německého řádu v Opavě přiměla naše žáky ke krásným hudebním výkonům. Na letošním 8. ročníku festivalu se představilo celkem 130 dětí ze 23 základních uměleckých škol z České republiky a Polska. Naši žáci tak měli možnost porovnat své výkony i s dalšími aktivními účastníky.

Festivalu se účastnili žáci z klavírní třídy Evy Hradilové (klavírní doprovody a klavírní sóla) a ze třídy dechových nástrojů Martiny Mácové (zobcové flétny, příčné flétny, whistle, saxofon).