Výtvarná tvorba na naší škole využívá nejen klasické výtvarné techniky, ale také rozšířila možnosti

využívání IT technologie ve výuce. V této oblasti dlouhodobě bylo naše vybavení, na kterém

je kvalita multimediální výuky závislá, zcela nedostačující. 

Rok 2019 je pro nás po této stránce úspěšný -  díky daru RD Rýmařov se podařilo pořídit jeden kvalitní stativ,

město Rýmařov nám zaplatilo 3D tiskárnu Průša a z šablon jsme získali finance na nákup jedenácti kusů kvalitních iPad

včetně Apple pen. Vybavení mulltimediální tvorby, která je povinnou součástí ŠVP, tedy vůbec nezatížilo rozpočet školy

a bylo zaplaceno z jiných finančních zdrojů.

Hlavní význam využívání nejmodernější techniky vidím v tom, aby se žáci naučili techniku využívat tvůrčím a smysluplným způsobem.

Část prací už máme nahráno na youtube - viz odkazy níže.

Věřím, že se v brzké době podaří zajistit ještě alespoň jeden kvalitní fotoaparát, aby výuka multimediální tvorby 

měla odpovídající technické vybavení.

 

Mgr.Šárka Lupečková

výtvarná tvorba

ZUŠ Rýmařov

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qHb9Y4P5AHk

https://www.youtube.com/watch?v=znjuLJuHumE

https://www.youtube.com/watch?v=9RubtlThOZA

https://www.youtube.com/watch?v=XlJ0Dkq75bk

https://www.youtube.com/watch?v=NKUfHbuju5c

https://www.youtube.com/watch?v=ooi-sLW6eZQ

https://www.youtube.com/watch?v=OANQzyyA

https://www.youtube.com/watch?v=be0xWZw7U1o