Vzdělání :  vyšší odborné  vzdělání  potřebné pro výuku studjijní obor : hra na klavír

  • výuka hry na klavír
  • vzdělání: absolventka Konzervatoře v Ostravě, obor hra na klavír,
  •  dále studium pedagogické způsobilosti v Metodickém centru při hudební fakultě JAMU v Brně (dokončeno 1994),
  •  studium akreditovaného studijního programu Celoživotního vzdělávání v Metodickém centru při hudební fakultě JAMU v Brně (dokončeno 2001),
  • studium akreditovaného vzdělávacího programu Výuka hry na klavír pro ZUŠ a SUŠ při Konzervatoři Brno (dokončeno 2007)
  • pravidelně se se svými žáky účastní celostátních i mezinárodních klavírních soutěží s dosažením předních umístění a výraznou reprezentací naší školy i města Rýmařova
  • úspěšně se věnuji také přípravě žáků na talentové zkoušky konzervatoří, středních a vysokých pedagogických škol
  • účast na klavírních seminářích Mikulov, Karviná

Úspěchy žáků ZUŠ Rýmařov z klavírní třídy Evy Hradilové

od roku 1999

 

 

1999                       Krajské kolo Karviná                               3. místo:                        Martin Řezníček

                                Praque Junior note                                 Č.U. II. stupně:             Martin Řezníček

 

2000                       Mezinárodní klavírní soutěž Amadeus                                      

                               Čestné uznání:                                          Martin Řezníček

 

                                Prague Junior note                                 Č.U. II. stupně:             Martin Řezníček

 

2001                       Mezinárodní klavírní soutěž Amadeus  Čestné uznání:            Jaroslav Slavičínský

                               

 

2001                       Úspěšné vykonání příjmacích zkoušek ­ ­obor - učitelství pro střední školy

                               aprobace pro   výuku hudební výchovy pro ZŠ                      Jana Pelíšková                                                                

                                                                                                                                   Andrea Pavlová

 

  • Okresní kolo klavírních soutěží v Bruntále:
  • Martina Baťková 
  • Kristýna Pacvoňová 
  • Petra Pachovská
  •  Martin Řezníček
  • Jaroslav Slavičínký
  • Anna Stachová

          

                                Oblastní kolo Karviná                             3. místo:                      Martin Řezníček

 

                                Úspěšné vykonání přijímací zkoušky na konzervatoř:            Petra Pachovská

                                                                                                                                           

2003                       Mezinárodní klavírní soutěž Amadeus   3. místo:                    Anna Stachová

2005                       Úspěšné vykonání přijímací zkoušky na konzervatoř:           Helena Chlebcová

                                           

                                

Okresní kolo klavírních soutěží Krnov                                                

  1.  Hana Lounová                                         l. místo                                    
  2.  Kristýna Pacvoňová                                l. místo                                                                                              
  3.  Jaroslav Slavičínský                                l. místo
  4.  Lada Čiklová                                            2. místo                                                                                                                                  

                                Oblastní kolo Bohumín                          2. místo:                        Hana Lounová

                                Praque Junior note                                 3. místo                         Hana Lounová

2006                       Prague Junior note                                 2. místo:                        Hana Lounová

                               

Cena České hudební společnosti za nejlepší provedení české skladby v oboru klavír:                                    Hana Lounová

 

2007                       Prague Junior note                                 Č.U. II. stupně:             Hana Lounová

2008                       Prague Junior note                                 3. místo:                        Hana Lounová

2009                       Prague Junior note                                 3. místo:                        Jiří Loun

                                Prague  Junior note                                Č.U. I. stupně:              Nela Brulíková

2011                       Okresní kolo Krnov                                 2. místo:                        Nela Brulíková

2014                       Okresní kolo Krnov                                 1. místo                         Barbora Peterková

  1. místo Petra Zahradníková
  2. místo Matěj Barot

                                                                                                    3.místo                          Vendula Sochorová

2017                     Múzy I. Hurníka Ostrava Zábřeh               Bronzové pásmo           Matěj Barot

                                                                                                   Bronzové pásmo          Vendula Sochorová

                                                                                                   Bronzové pásmo          Barbora Peterková

                                                                                                   Stříbrné pásmo            Petra Zahradníková 

2017               Magický klavír v proměnách času              Mezinárodní festival : účast 4 sólistů

2018               Magický klavír v proměnách času Opava účast 9 žáků jako : sólisté nebo korepetitoři

 

Helena Chlebcová učí v Brně na ZUŠ , ostatní vykonávají jiná lépe placená povolání ač celé studium  dokončili.

 

 

Organizace  vzdělávacího semínáře s  prof Jiřím Doleželem z JAMU na téma:

  Správná interpretace různých stylů  20.10.2001

Organizace přednášky Marcely  Slané z Brna na téma    Kdo si hraje, ten je zdravý…

Koncerty sólistů  

Koncerty sólistů a komorní hry

Koncerty populární hudby s bicistou Ivo Batouškem rok 2000

Organizace koncertu hudební  rodiny Kováčových žijících v USA  21.4.2015 sál ZUŠ,

Organizace a příprava žáků klavíristů na varhanní koncerty v kostele sv .archanděla Michaela v Rýmařově

Koncerty probíhali  od r. 2010  do  roku 2017

 Ročník Festival skladatele Petra Bazaly 2018 I. Ročník

Předsedkyně klavírních komisí  okresních kol  klavírní soutěží  Šumperk, Mohelnice