Základní umělecká škola v Rýmařově má jednu nespornou výhodu – výtečně spolupracuje s vedením města. Může tak využít skvělých zahraničních kontaktů, kterými Rýmařov disponuje. Tentokrát se orchestr ZUŠKABAND a sbor Vox montana domluvili na tom, že zorganizují koncert v německém partnerském městě Zeil am Main. Toto nevelké město nedaleko Bamberku má pro Rýmařov velký význam. Právě sem byly totiž po neblahých událostech druhé světové války z Rýmařova odsunuty tisíce Rýmařovanů. Dlužno poznamenat, že obyvatelé Zeilu mají zcela jistě o naší vzájemné historii větší povědomí, než lidé v Rýmařově. Zřejmě i to je důvod, proč se nabídka vzájemné spolupráce na poli hudebním setkala s takovým zájmem.

Abychom si byli jistí, že program koncertu umíme opravdu dobře a že německé obecenstvo přesvědčíme o tom, jak skvělí jsou v Rýmařově hudebníci, potřebujeme si koncert dobře natrénovat. Proto ve středu 18. října v 18 hodin pořádáme v koncertním sále na Divadelní ulici „SKOROKONCERT“, na němž rýmařovským posluchačům zahrajeme a zazpíváme právě to, co pak předvedeme v Německu. Budeme moc rádi, když rýmařovské publikum přijde děti i dospělé z pěveckého sboru a orchestru základní umělecké školy podpořit, poslechnout si skvělou hudbu a hlavně vyzkoušet si německý program. Všichni jsou srdečně zváni!