Díky projektu Uměním a komunikací ke společné evropské budoucnosti, který je plně hrazen z prostředků Evropské unie grantem z programu Erasmus+, jsem 21.2.2018 odletěla spolu s ředitelem školy Jiřím Tauferem na víc jak dvoutýdenní kurz angličtiny na Maltu. Cesta nám rychle ubíhala. Vlaky, autobusy i letecké spoje byly naprosto přesné. Zvládli jsme i cestu z letiště Luqa do města San Pawl´s Bay, kde jsme byli ubytovaní, místní veřejnou dopravou.
O den později jsme byli přivítáni v Alpha School of English, jejíž budova byla jen 2 minuty chůze od hotelu San Pawl. V tuto dobu se zde mnoho studentů nenacházelo, ten pravý nával studentů teprve začne. Na chodbách jsme mohli potkat studenty různého věku: od tříletých dětí s jejich rodiči přes studenty vysokých škol až po dospělé. Jelikož každý z jedenácti přítomných studentů byl na jiné úrovni anglických znalostí, kurzy probíhaly v malých skupinkách. My jsme byli zařazeni do dvoučlenné třídy - absolvovali jsme tedy kurz TWO TO ONE.  Každodenní výuka byla rozdělená do dvou vyučovacích bloků. První se týkal gramatiky, jejího vysvětlování, procvičování a vyplňování testů. Druhá část se týkala konverzace - sledování pořadů BBC, porozumění textům a následnému dialogu na dané téma. Náš vyučující Peter Warren, rodilý Londýňan, byl trpělivým učitelem. Slova, která jsme neznali, popisoval různými způsoby, abychom nemuseli používat slovník. Akceptoval také naše profesní zaměření a do výuky zařadil hudební názvosloví, jeho odborné i všeobecné výrazy. Každý den nové téma, další gramatický jev.
Středy byly vyhrazeny pro školní výlety. První týden jsme se prošli po hlavním městě Vallettě. Druhý týden jsme odjeli na sousední ostrov Gozo, kde jsme použili Hop on-hop off bus a projeli jím nejzajímavější místa. Kromě přípravy na výuku jsme si také našli čas pro návštěvy různých, pro nás zajímavých míst. Kromě muzeí, botanických zahrad, kostelů a katedrál v nás zanechaly největší dojem Hagar Qim a Mnajdra -  megalitické chrámy, které jsou zapsány na Seznam světového dědictví UNESCO.
Celý kurz proběhl k naší spokojenosti, naše znalosti se rozšířily a komunikace zlepšila. Na konci kurzu jsme obdrželi certifikát o úspěšném absolvování kurzu, samozřejmě se 100 % účastí. Teď už nám jen zbývá své znalosti nadále udržovat, popřípadě zlepšovat a brzy se svými žáky odjet na nějaký ten zahraniční koncert nebo projekt, abychom si nabyté znalosti opět mohli vyzkoušet v praxi.                            
 
J. Brulíková, učitelka ZUŠ