Prvním setkáním v irském Dublinu právě začal dvouletý projekt Základní umělecké školy Rýmařov s názvem „Creativity Takes Courage – Discovering Europe through Arts“. Při tomto prvním krátkém setkání se sešli koordinátoři partnerských škol, aby připravili vše potřebné pro další setkání, tentokrát už ale s žáky a studenty. V lednu 2020 se tedy můžeme těšit na to, že rýmařovští žáci ZUŠ poletí na týden do právě do Dublinu, aby se tam setkali se svými kolegy studenty z Irska, Švédska a Německa. Prostřednictvím uměleckých aktivit budeme tedy objevovat Evropu, posilovat svoje národní i evropské sebevědomí, cvičit angličtinu i naše hudební a taneční dovednosti. Budeme se chtít dozvědět co nejvíc o irském uměleckém vzdělávání, ale určitě naučíme děti z partnerských zemí i naše české písně, tance a poučíme je o naší krásné kultuře.