Poslední zářijový víkend patřil v Domě kultury v Ozimku workshopu sborového zpěvu pro děti a mládež, který proběhl v rámci projektu Hudba nás spojuje spolufinancovaného z OP Přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika Interreg V-A prostřednictvím Euroregionu Praděd.

 

Euroregion loga

Českými účastníky byli žáci a žákyně Základní umělecké školy Rýmařov pod vedením Mgr. Jana Kučery a Základní školy Rýmařov, Jelínkova 1 pod vedením paní Herdis Soorsk. Rýmařovské a ozimecké děti společně zkoušely celý den, aby pak veřejnosti na společném koncertě zazpívaly například titulní píseň z pohádky Vaiana, Can´t Stop the Feeling! od Justina Timberlaka, Will You Be There od Michaela Jacksona nebo oboujazyčně píseň Ewy Farny Boomerang.

Workshop sborového zpěvu byl přijat velmi pozitivně jak ze strany polských, tak českých účastníků, a závěrečný koncert ocenilo ozimecké publikum dlouhotrvajícími ovacemi.

Článek polského partnera je možno si přečíst na stránkách Domu kultury v Ozimku.

 

převzato z webu města Rýmařov