Ve čtvrtek 30.5. se školní třída a chodba na ZUŠ v Břidličné staly improvizovanou galerií  a jako každý rok   zde proběhla jednodenní výstava, tentokrát s názvem Vesmír.
K vidění byly téměř  všechny práce, které děti během roku vytvořily. Kresby, malby, sádrové  a papírové  objekty nebo  keramika , to vše jste si mohli prohlédnout a podívat se , jak si děti představují vesmírnou raketu  nebo mimozemšťana , neznámou planetu nebo jak se dá zkoumat vesmírná tma. Druhá polovina výstavy byla věnována Malému princi, děti různými výtvarnými technikami zpracovávaly jednotlivé kapitoly z této knížky.
Dopoledne výstavu navštívila základní  a mateřská škola, žáci  a děti si poslechli výklad k výstavě a mohli si vyzkoušet netradiční techniku vytváření barevných obrazů na meotaru. Odpoledne přišli na vernisáž rodiče  a veřejnost, ke slavnostnímu okamžiku přispěl hudební obor: Míša Fúziková s  p. uč. Martinou Mácovou zahrály úvodní skladbu. Rodiče si pod vedením svých dětí  také vyzkoušeli tvorbu "meotarismů" .
I když byla výstava pouze jednodenní, navštívilo ji okolo 170 návštěvníků a pro děti  i pro mě jako pro učitele měla velký význam, protože jsme mohli naši celoroční práci vidět pohromadě  a mohli jsme tak ohodnotit a ocenit naši tvorbu.  Výstava byla ještě ten den odinstalována a  převezena na janovický zámek.
Mgr. Kamila Pánková