ZUŠ Rýmařov se, mimo jiné, profiluje jako škola s mezinárodním přesahem. Už více než patnáct let využíváme programů, kterými Evropská unie podporuje školní mezinárodní projekty. Bývaly to programy Comenius, Comenius Regio, Norské fondy, Euroregion Praděd, nyní je to Erasmus+. Sjezdili jsme už skoro celou Evropu – s dětmi i učiteli jsme byli v Portugalsku, Norsku, Finsku, Estonsku, Polsku, Německu, Řecku, Itálii, Turecku, Rumunsku, na Srí Lance … V současné chvíli máme podánu žádost o podporu projektu pro období září 2019 – srpen 2021. Budeme-li úspěšní, budeme nejenom hostit mezinárodní setkání u nás v Rýmařově, ale s dětmi i učiteli vyjedeme do Švédska, Německa a Irska.

Protože takovéto aktivity nelze absolvovat bez jazykového vybavení, dbáme na vzdělávání dětí a dospělých i v této oblasti. Učitelé využívají dostupných kurzů angličtiny, italštiny, francouzštiny, děti se snažíme podporovat jinak – a sice zavedením metody CLIL. Tato metoda spojuje výuku běžných vyučovacích předmětů s výukou cizího jazyka. Nejde tedy o výuku cizího jazyka – tuto práci rádi přenecháme jazykářům, kteří to umí lépe. Jde o výuku prostřednictvím cizího jazyka. Cizí jazyk je zde pouze doprovodným prvkem, pouhým prostředkem, jak plnit nezbytné osnovy vyučovacích předmětů. Rozvoje jazykových dovedností se zde tedy dosahuje jakoby mimochodem. Vlastně jde o bonus, který mohou naši žáci získat navíc k tomu, co je učíme v uměleckých oborech.

Od školního roku 2019-20 budeme tuto metodu nabízet našim žákům nejprve ve výuce výtvarného oboru a v hudebním oboru ve výuce Nauky o hudbě. Lze se domnívat, že pro dnešní děti, které si k nám ze základní školy, gymnázia či odjinud přinášejí většinou skvělé jazykové dovednosti, bude toto rozšíření odborných kompetencí velmi přínosné. Na druhou stranu, účast dětí i učitelů bude při této aktivitě zcela dobrovolná, nebudeme nikoho do této výuky nutit.

Budou-li se rodiče či děti chtít podívat, co máme na mysli, mohou navštívit naše stránky www.zusrymarov.cz, kde najdou odkaz na „Virtuální ZUŠ Rýmařov“ a vyberou si z nabídky „Kurzy“ kurz „Nauka o hudbě - NoH“. Zde jsme zpřístupnili ukázky.